Android-mobiililaitteiden käyttöopas näkövammaisille

(Päivitetty: )

Sisällys

Tämä ohje esittelee Android-käyttöjärjestelmän tarjoamat esteettömyysominaisuudet sokeille ja heikkonäköisille.

1 Lukijalle

Ohje on kirjoitettu laitteille, joissa on käyttöjärjestelmänä Googlen Android 5.1 (Lollipop). Eri laitevalmistajat ovat lisäksi mahdollisesti lisänneet omiin laitteisiinsa ylimääräisiä esteettömyysominaisuuksia.

Ohjeessa käsitellään ruudunlukuohjelma TalkBack, suurennuseleet, suuri teksti -ominaisuus ja BrailleBack, joka on erikseen asennettava esteettömyyspalvelu pistenäyttöjen käyttämiseen.

2 Yleistä

Android on käyttöjärjestelmä, joka toimii useiden eri laitevalmistajien matkapuhelimissa ja taulutietokoneissa. Käyttöjärjestelmän eri versiot poikkeavat hieman toisistaan. Android-matkapuhelimia ja taulutietokoneita on useita eri malleja. Kosketusnäytön lisäksi laitteista löytyy myös tavallisia, sormin tunnusteltavissa olevia painikkeita, kuten virta- ja äänenvoimakkuuspainikkeet.

Android-laitetta ohjataan kosketuseleiden ja joko virtuaalisten tai tunnusteltavissa olevien painikkeiden avulla. Ohjauseleet ovat yhteisiä kaikille Android-laitteille, mutta painikkeiden määrä ja sijoittelu vaihtelee laitemalleista riippuen. Tarkempaa tietoa painikkeista on laitteen omassa käyttöohjeessa.

3 Android-laitteiden aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö on kolmiosainen. Näytön yläosassa on ilmoitusalue. Siitä näet verkkojen kuuluvuuden, akun lataustilanteen, ohjelmien ilmoituksia ja kellon ajan. Näytön keskiosassa on käynnistysalue, jossa on joko sovellusten kuvakkeet tai käynnissä oleva sovellus. Alaosassa on erilaisia hallintapainikkeita, joilla siirryt esimerkiksi aloitusnäkymään tai edelliseen näkymään. Näytön alaosan näppäimet ovat laitteesta riippuen joko fyysisiä painikkeita tai ainoastaan näytöllä näkyviä virtuaalipainikkeita.

4 Tekstin kirjoittaminen

Tekstiä kirjoitetaan Android-laitteissa virtuaalisella näppäimistöllä. Se on kuva näppäimistöstä ja tulee näytön alareunaan, kun jokin tekstikenttä valitaan.

Virtuaalisen näppäimistön painikkeet ovat samoissa paikoissa kuin tavallisessakin näppäimistössä. Poikkeuksena ovat muutamat välimerkit sekä Symbolit-painike. Symbolit-painikkeella tulee esiin uusi näppäimistö, jossa ovat numerot ja erikoismerkit. Useimmiten Symbolit-painike on alimpana näppäimistön vasemmassa alakulmassa ja Vaihto-painike heti Symbolit-painikkeen yläpuolella. Poisto-painike on yleensä näppäimistön oikeassa reunassa m-kirjaimen oikealla puolella.

Tekstiä kirjoitat koskettamalla kirjaimia. Ruudunlukuohjelma TalkBackin käyttöönoton jälkeen kirjoittaminen muuttuu. Pystyt liu’uttamaan sormea näytön pinnalla ja kuuntelemaan, mikä kirjain tai merkki on aktiivisena. Valitset kirjaimen tai merkin nostamalla sormen näytöltä.

5 TalkBack-ruudunlukuohjelma

Android-laitteissa on esiasennettuna TalkBack-sovellus, joka otetaan käyttöön Asetuksista. TalkBack antaa palautetta laitteen toiminnasta puheena, äänimerkkeinä ja värinäkuvioina.

Android-laitteissa ei välttämättä ole valmiiksi asennettuna suomenkielistä puhesyntetisaattoria vaan TalkBack käynnistyy englanninkielisenä. Play Kaupasta löytyy suomenkielisiä puhesyntetisaattoreita. Google tekstistä puheeksi on ilmainen ja Acapela ja Eloquence ovat maksullisia. Asennuksen jälkeen voit vaihtaa käytössä olevan puhesyntetisaattorin kohdasta Asetukset > Esteettömyys > Tekstistä puheeksi toisto.

TalkBackin pystyy ottamaan käyttöön joko alkuasennuksen yhteydessä tai myöhemmin laitteen Asetuksista. Asetuksissa TalkBack on valmistajasta riippuen joko laitteen esteettömyys-, helppokäyttö- tai saavutettavuusasetuksissa. Ellet näe näytön tekstejä, tarvitset näkevän henkilön apua TalkBackin käyttöön oton aikana.

TalkBackin ensimmäisen käynnistyskerran yhteydessä avautuu opastustila. Voit tässä tilassa harjoitella TalkBackin ohjauseleitä.

Ota TalkBack käyttöön seuraavalla tavalla:

1. Valitse Asetukset > Esteettömyys > TalkBack

Sijainti voi olla myös Asetukset / helppokäyttö tai Asetukset / Saavutettavuus.

2. Aseta TalkBack valintasäädin päälle.

3. Vahvista valitsemalla OK.

Tämä tapa on varmin TalkBackin käynnistämiseksi. Sovelluksen saa joissakin Android-laitteissa aktiiviseksi myös seuraavalla tavalla:

1. Käynnistä laite ja odota hetki, että Android latautuu käyttöönottoikkunaan. Latautuminen kestää noin 10 sekuntia.

2. Aseta kaksi sormea hieman erillään näytön alaosaan ja pidä niitä näytöllä niin kauan, että TalkBack käynnistyy.

6 Laitteen käyttö TalkBackin avulla

6.1 Ohjauseleet

TalkBackin käyttöön otto muuttaa laitteen ohjaamiseen tarvittavia eleitä. Esimerkiksi ilman TalkBackia kohde avataan koskettamalla näyttöä yhdellä sormella, mutta TalkBackia käytettäessä aktivointi tehdään napauttamalla näyttöä yhdellä sormella kaksi kertaa. Eleiden muuttuminen mahdollistaa sen, että näyttöä pystyy tutkimaan ilman, että kosketus aktivoisi jonkin toiminnan. Voit kuljettaa sormea kosketusnäytöllä ja kuunnella TalkBackin avulla, mikä kohde on milloinkin sormenpään kohdalla.

Yhden sormen eleet:

Aktivoi kohde = Yhden sormen kaksoisnapautus

Avaa valitun kohteen lisävalikko = Yhden sormen kaksoisnapautus ja pito

Siirry seuraavaan tai edelliseen kohtaan = yhden sormen pyyhkäisy vasemmalle tai oikealle ja vaihtoehtoisesti myös yhden sormen pyyhkäisy ylös tai alas

Vieritä listaa näytön verran eteen tai taakse = Yhden sormen pyyhkäisy vaakasuorassa edestakaisin

Siirry ensimmäiseen tai viimeiseen kohteeseen = Yhden sormen pyyhkäisy pystysuunnassa edestakaisin (mukautettavissa Asetuksista)

Kahden sormen eleet:

Edelliselle sivulle tai välilehdelle = kahden sormen pyyhkäisy vasemmalle tai oikealle

Vieritä listaa eteen tai taakse = kahden sormen pyyhkäisy ylös tai alas

Kulmaeleet:

Siirry aloitusnäkymään = Kulmaele ylös – vasen

Avaa paikallinen Kontekstivalikko = Kulmaele ylös – oikea

Avaa yleinen Kontekstivalikko = Kulmaele alas – oikea

Takaisin = Kulmaele alas – vasen

Avaa ilmoitukset = Kulmaele oikea – alas

Viimeksi käytetyt sovellukset = Kulmaele vasen – ylös

6.2 Miten eleet tehdään

Pyyhkäisyele alkaa siitä, kun sormenpää koskettaa näytön pintaa ja päättyy siihen, kun sormenpää nousee ylös. Napautukset tehdään selkeästi sormet ensin irti näytöstä nostaen ja sitten sormenpäillä näyttöä kopauttaen. Laite tunnistaa sormieleet luotettavammin, kun teet ne mahdollisimman keskellä näyttöä ja kahden sormen eleissä pidät sormet selkeästi erillään. Tee pyyhkäisyt tasaisella paineella. Jos napautus- tai pyyhkäisyele ei onnistu, yritä tehdä ele uudelleen hieman nopeammin.

Osa eleistä on kulmaeleitä. Kulmaele on yhden sormen pyyhkäisy, joka tehdään kahteen suuntaan. Suunnat ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Kuvio muistuttaa eri asennoissa olevaa L-kirjainta. Kulmapyyhkäisy pitää tehdä yhtenä, mahdollisimman tasaisesti liikkuvana eleenä. Sormi ei saa nousta pois näytön pinnalta kulmaelettä piirrettäessä.

Joissakin tilanteissa käytetään ”napauta ja pidä” -elettä. Tässä eleessä tehdään kaksoisnapautus siten, että toinen napautus jää voimaan eli sormi jätetään näytön pinnalle eikä nosteta ylös.

6.3 Kohteiden selaaminen ja avaaminen

Voit tutkia näytöllä olevia kohteita kuljettamalla sormea kosketusnäytön pinnalla. Pyyhkäisemällä yhdellä sormella vaakasuorassa vasemmalta oikealle siirrät aktiivista kohtaa yhden elementin kerrallaan eteenpäin. Taaksepäin selaat pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Kun TalkBack on puhunut kohteen, jonka haluat avata, nosta sormi kosketusnäytöltä ja napauta sitten näytön pintaa kaksi kertaa peräkkäin yhdellä sormella.

6.4 PIN-koodin syöttö

Kun näytölle tulee PIN-koodin kyselyikkuna, siirry numerosta toiseen yhden sormen vaakasuoralla pyyhkäisyllä vasemmalta oikealle. Oikean numeron kohdalla tee yhden sormen kaksoisnapautus numeron valitsemiseksi. Jatka selaamista ja numeroiden valitsemista tällä tavoin, kunnes PIN-koodin kaikki numerot on valittu. Jatka sitten selaamista yhden sormen vaakasuorilla pyyhkäisyeleillä, kunnes löydät Hyväksy-painikkeen. Tämän painikkeen nimi vaihtelee laitteen mallista ja valmistajasta riippuen. Vahvista hyväksyminen yhden sormen kaksoisnapautuksella.

6.5 Näytönlukituksen vapauttaminen

Näytön lukituksen saat avattua painamalla näytönlukitusnäppäintä, jolloin näyttö aktivoituu. Aseta tämän jälkeen kaksi sormea näytölle ja liuta niitä sitten alhaalta ylös. TalkBack sanoo ”Laitteen lukitus poistettu”.

6.6 Puheluun vastaaminen ja lopettaminen

Saapuvaan puheluun vastaat asettamalla sormen keskelle kosketusnäyttöä ja tekemällä sitten yhden sormen pyyhkäisyeleen oikealle. Puhelun hylkäät asettamalla sormen keskelle näyttöä ja tekemällä yhden sormen pyyhkäisyeleen vasemmalle.

Puhelun katkaiset painamalla ruudunlukitusnäppäintä. Jotta puhelun katkaiseminen onnistuu tällä tavoin, on toiminto ensin määriteltävä esteettömyysasetuksissa. Vaihtoehtoisesti etsi näytöltä painike puhelun lopettamiseen ja Vahvista sen yhden sormen kaksoisnapautuksella

6.7 TalkBackin kontekstivalikot

6.7.1 Mikä on Kontekstivalikko

Kontekstivalikoita on kahdenlaisia. Yleisessä Kontekstivalikossa ovat kaikkialla valittavissa olevat toiminnot. Paikallisissa Kontekstivalikoissa ovat kunkin sovelluksen omat toiminnot.

Kontekstivalikko on oletuksena ympyränmuotoinen valikko. Valinnat ovat ympyrän kehällä ja keskellä on Peruuta. Kontekstivalikoita voi olla useita päällekkäin. Kun teet jonkin valinnan, sen alta tilanteesta riippuen saattaa avautua uusi, ympyränmuotoinen valikko.

Ympyränmuotoisen Kontekstivalikon voi vaihtaa luettelonäkymää käyttäväksi valikoksi. Vaihto tehdään TalkBackin asetuksista. Muutos vaikuttaa ohjauseleisiin, joilla valikon sisältöä selataan.

Kontekstivalikon avaat tekemällä kulmaeleen ja asettamalla sormen heti eleen jälkeen keskelle näyttöä. Yleisellä ja paikallisella valikolla on omanlaisensa avausele, joka ohjeistetaan jäljempänä.

Ympyränmuotoista Kontekstivalikkoa selaat piirtämällä hitaasti ympyränmuotoista kehää näytön pinnalla sormea nostamatta. TalkBack kertoo valittavissa olevat toiminnot. Valitset kohteen nostamalla sormen pois näytöltä. Luettelonäkymää käyttävän Kontekstivalikkoa selaat kuten muitakin luettelonäkymiä vaakasuorilla yhden sormen pyyhkäisyillä. Valinta tehdään yhden sormen kaksoisnapautuksella.

6.7.2 Yleinen Kontekstivalikko

Avaa yleinen konteksti valikko pyyhkäisemällä kulmaele alas- oikea. Jos olet ottanut käyttöön luettelonäkymän, selaa valintoja pyyhkäisyeleillä. Ympyränmuotoisen valikon kanssa toimi seuraavasti:

1. Aseta sormi näytön keskelle

2. Piirrä näytölle hitaasti ympyrä. TalkBack lukee Kontekstivalikon vaihtoehtoja.

3. Tee valinta nostamalla sormi pois näytöltä tai valitse ”Peruuta” viemällä sormi ympyrän keskelle ja nostamalla se sitten pois näytöltä.

Yleisen Kontekstivalikon valinnat:

1. Pikanavigointi

Pikanavigointi muuttaa laitteen esitystapaa tuomalla kaikki valinnat ympyrän muotoiseksi valikoksi ja tämä valinta on käytössä vain ympyränmuotoisilla Kontekstivalikoilla. Kohdistus siirtyy valittuun kohteeseen nostamalla sormi pois näytöltä ja se aktivoituu vasta kaksoisnapautuksella.

2. Lue alusta alkaen

TalkBack lukee kohteet näytön yläreunasta alkaen.

3. Toista viimeinen lausahdus

TalkBack lukee viimeksi puhutun kohteen uudelleen.

4. Tavaa viimeinen lausahdus

TalkBack lukee viimeksi puhutun kirjain kerrallaan.

5. Lue seuraavasta kohteesta alkaen

TalkBack kertoo näytön elementit ja tekstit aktiivisesta kohdasta eteenpäin.

6. Keskeytä palaute

Tämän valinnan löydät Kontekstivalikon ulkopuolelta vasemmasta yläkulmasta. Toiminto keskeyttää TalkBackin käytön väliaikaisesti. TalkBackin saat toimimaan jälleen painamalla ruudunlukitusnäppäintä kaksi kertaa.

7. TalkBack-asetukset:

TalkBack-asetukset ovat Kontekstivalikon ulkopuolella oikeassa yläkulmassa.

8. Tekstistä puheeksi asetukset

Tekstistä puheeksi asetus on Kontekstivalikon ulkopuolella oikeassa alakulmassa.

9. Himmennä näyttö

Himmennä näyttö toiminto on Kontekstivalikon ulkopuolella vasemmassa alakulmassa.

6.7.2. Paikallinen Kontekstivalikko

Paikallinen Kontekstivalikko avataan yhden sormen kulmaeleellä ylös – oikea. Jos olet ottanut käyttöön luettelonäkymän, saat selattua valintoja yhden sormen vaakasuorilla pyyhkäisyeleillä. Jos käytössä on ympyränmuotoinen Kontekstivalikko, toimi seuraavasti:

1. Aseta sormi näytön keskelle

2. Liu’uta sormea näytöllä ympyrän muodossa. TalkBack lukee paikallisen Kontekstivalikon vaihtoehdot. Mikäli valittavissa ei ole vaihtoehtoja, TalkBack ilmoittaa ”Vaihtoehtoja ei ole”.

3. Tee valinta nostamalla sormi näytöltä tai valitse Peruuta liu’uttamalla sormi ympyrän keskelle.

6.7.4 Paikallisen Kontekstivalikon asetuksia

6.7.4.1 Selailutarkkuus

Selailutarkkuuden valitsemalla vaikutat siihen, minkä verran tekstiä TalkBack lukee yhden sormen vaakasuoralla pyyhkäisyeleellä.

Yhden sormen pyyhkäisyeleellä vasemmalta oikealle TalkBack lukee tekstiä valitsemasi elementin verran eteenpäin. Tekstissä liikut valitsemasi elementin verran taaksepäin tekemällä yhden sormen pyyhkäisyeleen oikealta vasemmalle. Oletuslukutavan saat palautettua valitsemalla Kontekstivalikolta kohdan Oletustarkkuus

Selailutarkkuuden vaihtoehdot.

1. Oletustarkkuus

TalkBack lukee aktiivisen kohteen ja kohteiden välillä siirryt yhden sormen pyyhkäisyeleillä vasemmalle tai oikealle

2. Sivun tarkkuus

Lue sivu kerrallaan

3. Kappaleen tarkkuus

Lue kappale kerrallaan

4. Rivin tarkkuus

Lue rivi kerrallaan

5. Sanojen tarkkuus

Lue sana kerrallaan

6. Merkkien tarkkuus

Lue merkki kerrallaan

Vinkki

Voit määritellä TalkBackin asetuksissa pystysuunnassa tehtävän pyyhkäisyeleen muuttamaan selailun tarkkuusasetusta.

Lisäksi käytettäessä Chrome-selainta on tarkkuusmäärityksissä valittavana:

1. Otsikot ja merkit

Siirry otsikoiden välillä.

2. Linkit

Siirry linkkien välillä.

3. Ohjaimet

Siirry ohjaimien välillä.

6.7.4.2 Tekstin muokkaaminen

Tekstikentän ollessa aktiivisena paikallisessa Kontekstivalikossa ovat vaihtoehdot Kohdistimen ohjaus ja Muuta tarkkuutta.

Kohdistimen ohjaus-kohdassa ovat vaihtoehdot

 • Siirrä kohdistin alkuun
 • Siirrä kohdistin loppuun
 • Valitse kaikki
 • Sulje valintatila
 • Leikkaa
 • Kopioi
 • Liitä

Muuta tarkkuutta-kohdassa ovat TalkBackin selailutarkkuuteen vaikuttavat vaihtoehdot. Nämä on lueteltu kohdassa1.8.8.2. Voit selata muokkauskentän sisältöä eteen- ja taaksepäin valitun tarkkuuden verran myös painamalla äänenvoimakkuuden näppäimiä.

6.7.4.3 Painikkeiden ja elementtien nimeäminen

Joissakin sovelluksissa on painikkeita, joille ei ole annettu tunnisteita. TalkBack lukee silloin yleensä vain jonkin numerosarjan. Tällaisille painikkeille pystyt antamaan itse nimiä, jotka TalkBack lukee.

1. Kun olet sellaisen painikkeen kohdalla, jota TalkBack ei osaa kertoa kuvaavasti, avaa paikallinen Kontekstivalikko

2. Valitse kohta ”Tunnisteiden hallinta”

3. Etsi uudesta avautuneesta Kontekstivalikosta kohta ”Lisää tunniste”. TalkBack sanoo: ”Kirjoita tämän kuvan teksti oheiseen kenttään”.

4. Kirjoituskenttä on nyt aktiivisena. Kirjoita valitsemasi nimi.

5. Valitse OK. Palaat takaisin ohjelmaan nimeämäsi painikkeen kohdalle.

7 Suurennuseleet ja Suuri teksti

Suurennuseleistä ja Suuri teksti -asetuksesta voi olla hyötyä heikkonäköisille käyttäjille.

Saat suurennuseleet käyttöön seuraavasti:

1. Valitse Asetukset > Esteettömyys/helppokäyttöisyys > Suurennuseleet.

2. Muuta valitsin asentoon Käytössä tai Pois käytöstä.

3. Napauta ruutua kolmesti. Suurennus aktivoituu. Kolmoisnapautus uudestaan poistaa suurennuksen käytöstä.

Jos haluat tarkastella tiettyä näytön kohtaa suurennettuna tilapäisesti, napauta kohtaa kolmoisnapautuksella ja pidä kolmannella painalluksella sormesi näytöllä. Nosta sormi vasta, kun haluat palata pois suurennuksesta. Pitäessäsi sormea näytöllä voit sormea siirtämällä siirtää suurennuskohtaa. Näppäimistöä ja painikkeita ei voi suurentaa kolmoisnapautuksella.

Kolmoisnapautuksen jälkeen siirrät suurennuskohtaa liikuttamalla kahta sormea näytön pinnalla. Suurennuksen kokoa säädät lähentämällä ja loitontamalla kahta sormea pystysuuntaisesti.

Saat laitteesi käyttämään suurinta kirjasinkokoa ottamalla käyttöön toiminto Suuri teksti. Kirjasinkokoa hallitset tarkemmin kohdasta Asetukset > Näyttö > Kirjasinkoko. Tämä asetus ei koske Google Chrome -sovellusta, sillä se käyttää omaa tekstin skaalausasetusta.

8 BrailleBack

8.1 Mikä on BrailleBack

BrailleBack on erikseen Play-kaupasta asennettava sovellus, jonka avulla saadaan pistekirjoitusnäyttö yhdistettyä Bluetoothin välityksellä Android-laitteeseen.

Kun olet ladannut sovelluksen, aktivoinut laitteiden välisen Bluetooth-yhteyden ja ottanut BrailleBackin käyttöön Android-laitteessasi, pystyt lukemaan tekstit pistekirjoituksella ja ohjaamaan laitteesi toimintoja pistekirjoitusnäytön näppäimillä. BrailleBack toimii yhdessä TalkBackin kanssa, jolloin laitteen tapahtumista tulee palautetta myös puheena.

Tuettuja pistekirjoitusnäyttöjä ovat esimerkiksi Baum VarioConnect, Esys EuroBraille, Freedom Scientific Focus Blue (14 ja 40 solun mallit), HandyTech (Basic Braille, Active Braille, Braille Star, Braille Wave, Braillino, Easy Braille, HIMS (BrailleSense, Braille EDGE), Humanware Brailliant (1. sukupolvi ja BI-mallit), Optelec Alva (BC640, BC680), Papenmeier Braillex Trio ja Seika (notetaker ja 40 solun näyttö)

8.2 BrailleBackin asentaminen ja käyttöönotto

 1. Avaa Googlen Play Kauppa -sovellus.
 2. Kirjoita hakukenttään BrailleBack.
 3. Valitse BrailleBack
 4. Valitse Asenna.

Kun BrailleBack on asennettu, ota sovellus käyttöön seuraavasti:

 1. Valitse Asetukset > Esteettömyys > BrailleBack.
 2. Valitse BrailleBack käyttöön.
 3. Valitse Asetukset > Bluetooth.
 4. Jos pistenäyttösi ei ole luettelossa, varmista, että näyttö on parinmuodostustilassa. Valitse sitten Etsi laitteita.
 5. Valitse pistenäyttö, jonka olet asentamassa.

Lisätietoja laiteparin muodostuksesta on pistenäyttösi ohjeissa.

8.3 Braillebackin käyttö

Näppäinyhdistelmät vaihtelevat laitekohtaisesti, joten tutustu näppäinten toimintaan avaamalla näppäimistöohje. Avaa se painamalla Välilyönti ja pisteet 1, 2 ja 3 tai valitsemalla näppäimistöohje BrailleBack-asetuksista.

BrailleBackin ja käytettävän pistetaulukon asetukset ovat kohdassa Asetukset > Esteettömyys > BrailleBack > Asetukset.

8.4 Pistekirjoitusnäppäimistöllä varustettujen laitteiden komentoja:

Aktivoi Edellinen-painike: Välilyönti + pisteet 1 ja 2

Aktivoi Etusivu-painike: Välilyönti + pisteet 1, 2 ja 5

Avaa ilmoitukset-ikkuna: Välilyönti + pisteet 1, 3, 4 ja 5

Avaa viimeaikaiset sovellukset -ikkuna: Välilyönti + pisteet 1, 2, 3 ja 5

Aktivoi Enter-näppäin tekstiä muokatessa: Välilyönti + piste 8

Poista taaksepäin tekstiä muokatessa: Välilyönti + piste 7

Reititysnäppäimillä varustetuissa laitteissa napautetaan sormen alla olevia kohteita tai siirretään poisjääntimerkkiä tekstin muokkauksen yhteydessä. Joissakin laitteissa reititysnäppäimen painaminen pitkään saa aikaan saman toiminnon kuin kohteen painaminen pitkään näytöllä.

8.5 Tekstin kirjoittaminen pistekirjoituksella

Jos laitteessasi on pistekirjoitusnäppäimet, voit kirjoittaa tekstiä pistekirjoitusaakkosilla.

Aktivoi pistekirjoitusnäppäimistö asetuksissa kohdasta Kieli ja syöttötapa. Jos et ole aktivoinut näppäimistöä, BrailleBack pyytää näytölle avautuvassa valintaikkunassa aktivoimaan pistekirjoitusnäppäimistön.

Tekstikenttää muokkaat napauttamalla jotakin pistesolujen yläpuolella näkyvistä reititysnäppäimistä. Tämän jälkeen kirjoitat ja liikut tekstikentässä reititys- tai nuolinäppäimillä.

8.6 Hakujen tekeminen pistekirjoitusnäytöllä

Pistekirjoitusnäppäimillä varustetut pistenäytöt tukevat nopeaa siirtymistä näytöllä oleviin kohteisiin kirjoittamalla muutaman kirjaimen kyseisen kohteen nimestä. Ota toiminto käyttöön painamalla Välilyönti + pisteet 3 ja 4.

Ensimmäisellä käyttökerralla näytölle avautuu lyhyt ohje. Siinä kerrotaan navigointipainikkeet, jotka ovat käytössä, kun hakujen tekeminen on mahdollista.

Näytön alussa on S-kirjain ja sen jälkeen pilkku, jos hakujen tekeminen on käytettävissä

Tulokset tulevat näytölle samalla, kun kirjoitat hakusanoja. Edelliseen ja seuraavaan kohteeseen pääset siirtymään näytön navigointinäppäimillä. Hakutilasta poistut painamalla Välilyönti + piste 8, jonka jälkeen voit aloittaa löytämäsi kohteen tutkimisen. Painamalla Välilyönti + pisteet 3 ja 4 pääset pois hakutilasta.

9 Asetuksia

9.1 TalkBackin asetukset

TalkBackin toimintaa muokkaat ohjelman Asetuksista. Valitse Asetukset > Esteettömyys > TalkBack > Asetukset. Pääset asetuksiin myös yleisestä kontekstivalikosta.

9.2 Puheen äänenvoimakkuus

Tämä asetus säätää TalkBackin puheen äänen voimakkuutta verrattuna laitteen muihin ääniin. Asetuksissa laitteesta käytetään termiä media.

Äänenvoimakkuuden vaihtoehdot:

 • Sama kuin median äänenvoimakkuus
 • 75 % median äänenvoimakkuudesta
 • 50 % median äänenvoimakkuudesta
 • 25 % median äänenvoimakkuudesta.

9.3 Käytä äänenkorkeuden muutoksia

Pystyt muuttamaan näppäinäänten korkeutta tällä asetuksella.

9.4 Sano painetut näppäimet

Voit valita, missä tilanteissa TalkBack lukee painettujen näppäinten nimiä. Valittavissa on kolme vaihtoehtoa:

 • Sano aina painetut näppäimet
 • Vain näppäimistössä painetut
 • Älä sano painettuja näppäimiä.

9.5 Puhe, kun ruutu ei ole päällä

Jos asetat tämän valinnan päälle, kertoo TalkBack laitteen antamat ilmoitukset puheena myös näytön ollessa suljettuna.

9.6 Käytä lähestymisanturia

Joissakin Android-malleissa on lähestymisanturi. Sen avulla pystyt hiljentämään TalkBackin puheen väliaikaisesti. Heilauta kättäsi lähestymisanturin kohdalla, niin TalkBack mykistyy. Anturi on yleensä kosketusnäytön yläreunassa. Valitse ”Lähestymisanturi hiljentää puheen” tai ”Lähestymisanturi ei hallitse puhetta”.

9.7 Aloita jatkuva lukeminen ravistamalla laitetta

Tällä asetuksella saat TalkBackin jatkuvan luvun käynnistymään laitetta ravistamalla. Asetuksessa määrittelet myös, kuinka voimakas ravistus toiminnon ohjaamiseen tarvitaan.

Asetuksen vaihtoehdot:

 • Poistettu käytöstä
 • Hyvin kevyt
 • Kevyt
 • Keskitaso
 • Voimakas
 • Hyvin voimakas.

9.8 Sano soittajan tunnus

Kun valitset tämän toiminnon käyttöön, TalkBack kertoo puheena saapuvan puhelun soittajan, mikäli se on osoitekirjassasi. Ellei soittajan tietoja ole tallennettu, TalkBack luettelee puhelinnumeron, josta puhelu tulee.

9.9 Lausu foneettiset kirjaimet ääneen

Kun valitset tämän toiminnon käyttöön, foneettinen kirjain kerrotaan selatessasi näyttöä merkkitilassa tai ollessasi virtuaalinäppäimistössä.

9.10 Lausu käyttövinkit ääneen

Kun valitset tämän toiminnon käyttöön, korostuskohdan muuttuessa, käyttövinkki kerrotaan pienen viiveen jälkeen.

9.11 Värinä ja äänipalautteet

TalkBack ilmaisee valinnat ja toiminnot myös laitteen värinöinä. Poistat ne käytöstä tai otat käyttöön ne asetuksista kohdasta muu palaute, värinäpalaute.

Saat erilaisista tapahtumista laitteessa tietoa myös äänimerkkeinä. Poistat ne käytöstä tai otat käyttöön ne asetuksista kohdasta Muu palaute > Äänipalaute.

Kun TalkBackin äänipalaute on käytössä äänenvoimakkuusasetuksella voit suhteuttaa merkkiäänien voimakkuuden järjestelmän äänenvoimakkuuteen. Valittavissasi on neljä vaihtoehtoa:

 • Sama kuin median äänenvoimakkuus
 • 75 % median äänenvoimakkuudesta
 • 50 % median äänenvoimakkuudesta
 • 25 % median äänenvoimakkuudesta

Keskitä puheääneen asetus hiljentää muiden äänien äänenvoimakkuutta TalkBackin puheen aikana.

9.12 Kosketuksella tutkiminen

Asetus on oletuksena käytössä. Se mahdollistaa näytön tutkimisen sormea liu’uttamalla niin, ettei laite aloita mitään toimintoa kosketuksesta. Voit kuljettaa sormea näytöllä ja TalkBack sekä puhuu että antaa äänipalautteita sormen alla olevista kohteista. Jos poistat toiminnon käytöstä, laite palautuu niin sanottuun normaalitoimintaan eli ohjaaminen tapahtuu kuten ilman TalkBackia: yksi kosketus näytöllä aktivoi siinä kohdassa olevan toiminnon.

Tutustu TalkBackin toimintaan opetustilassa valitsemalla Käynnistä kosketuksella tutkimisen ohje.

9.13 Vieritä luetteloita automaattisesti

Kun toiminto on valittu käyttöön, laite vierittää luetteloita automaattisesti eteenpäin.

9.14 Valinta yhdellä napautuksella

Kun toiminto on valittu käyttöön, kohdistetun kohteen voi valita napauttamalla sitä kerran.

9.15 Näytä kontekstivalikko luettelona

Kun toiminto on valittu käyttöön, ympyrän muotoiset kontekstivalikot korvataan normaaleilla luettelonäkymillä.

9.16 Eleiden hallinta

Pystysuuntaisten pyyhkäisyjen ja kulmaeleiden merkitystä pystyy muuttamaan. Aktivoi muutettava ele ja valitse sitten sen uusi toiminta.

Pystysuuntaisille pyyhkäisyille voit asettaa toiminnoksi siirtymisen näytön ensimmäiseen tai viimeiseen objektiin tai muuttaa TalkBackin selaustarkkuutta.

Kulmaeleen toiminnoksi on valittavissa

 • Määrittämätön
 • Takaisin
 • Koti
 • Viimeaikaiset sovellukset
 • Avaa ilmoitukset
 • Avaa yleinen kontekstivalikko
 • Avaa paikallinen kontekstivalikko
 • Lue alusta alkaen
 • Lue seuraavasta kohteesta alkaen.

Lisäksi voit määritellä laitteen reunan napautukselle oman toimintonsa.

9.17 Hallinnoi omia tunnisteita

Sovelluksille tekemiäsi tunnisteita pääset muokkaamaan ja poistamaan tästä valinnasta. Käytettävissä on myös tuo ja vie toiminnot, joilla tunnisteet voidaan siirtää toiseen laitteeseen.

9.18 Hallitse pikanäppäimiä

TalkBackin ohjaukseen käytettäviä fyysisennäppäimistön pikanäppäimiä voit määritellä tällä toiminnolla.

9.19 TalkBackin keskeytyksen ja jatkamisen pikanäppäin

Toiminnon ollessa käytössä, voit keskeyttää tai jatkaa TalkBackin käyttöä pitämällä molempia äänensäätönäppäimiä pitkään painettuna.

9.20 Himmennä näyttö

TalkBackin ollessa käytössä näyttö himmennetään automaattisesti toiminnon ollessa käytössä.

9.21 Himmennyksen pikanäppäin

Toiminnolla voit aktivoida tai poistaa näytön himmennyksen käytöstä, painamalla molempia äänensäätönäppäimiä kolme kertaa peräkkäin.

9.22 Jatka käyttöä

TalkBackin puheen saat keskeytettyä kulmaeleellä alas – oikea ja valitsemalla ”Keskeytä palaute”. Kun haluat jatkaa TalkBackin käyttöä, valittavissa on kolme vaihtoehtoa:

 • Kun ruutu kytketään päälle
 • Kun lukitusruutu näkyy
 • Vain ilmoitusalueelta valittaessa.

9.23 Kehittäjän asetukset

Tässä kohdassa on asetuksia sovellusten kehittämiseen ja vianetsintään.

9.24 Yleiset esteettömyysasetukset

Seuraavat asetukset pääset määrittelemään kohdasta Asetukset -> Esteettömyys.

– Suurennuseleet
Voit asettaa suurennuksen ohjaamisen eleillä päälle tai pois.

– Suuri teksti
Tämä asetus ottaa käyttöön kaikkein suurimman tekstikoon.

– Suurikontrastinen teksti
Tällä asetuksella parannat tekstin luettavuutta.

– Kierrä näyttöä automaattisesti
Kun toiminto on käytössä, näyttö kääntyy automaattisesti pysty- ja vaakasuunnissa laitteen asennon mukaan. Näytön kääntyminen keskeyttää usein TalkBackin puheen, joten asetus kannattaa ottaa pois päältä.

– Puhu salasanat
Kun toiminto on käytössä, kuulet salasanaa kirjoittaessasi sen merkki merkiltä. Jos toiminto ei ole käytössä, salasanoihin kirjoittamiesi merkkien kuunteluun tarvitaan kuulokkeet.

– Esteettömyystilan pikakuvake
Kun asetus on päällä ja laite on käynnissä, saat TalkBackin käyttöön seuraavasti:

1. Paina pitkään virtapainiketta, kunnes kuulet merkkiäänen tai laite värisee.

2. Paina kahdella sormella näyttöä pitkään, kunnes kuulet äänimerkkivahvistuksen.

– Tekstistä puheeksi -toisto
Voit vaihtaa tästä asetuksesta käytettävää puhesyntetisaattoria tai muuttaa sen asetuksia.

– Käänteiset värit
Voit tällä asetuksella vaihtaa näytöllä olevat värit vastakkaisiksi.

– Värikorjaus
Tällä asetuksella saa apua erilaisiin värien hahmottamisongelmiin.

10 Ohjauseleet kootusti

Yhden sormen tuplanapautus: Aktivoi tai avaa kohde

Yhden sormen kaksoisnapautus ja pito: Avaa valitun kohteen lisävalikko

Yhden sormen kolmoisnapautus: Ota tai poista suurennus käytöstä

Yhden sormen kolmoisnapautus ja pito: Ota suurennus käyttöön tilapäisesti

Yhden sormen pyyhkäisy vasemmalle tai oikealle: Siirry edelliseen tai seuraavaan

Yhden sormen pyyhkäisy ylös tai alas: Siirry edelliseen tai seuraavaan

Yhden sormen pyyhkäisy vaakasuorassa edestakaisin: Vieritä listaa näytön verran eteen tai taakse

Yhden sormen pyyhkäisy edestakaisin pystysuunnassa: siirrä aktiivinen kohta näytön ensimmäiseen tai viimeiseen kohteeseen

Kahden sormen pyyhkäisy vasemmalle tai oikealle: Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle/välilehdelle

Kahden sormen pyyhkäisy ylös tai alas: Vieritä listaa eteen- tai taaksepäin

Kahden sormen liikuttaminen näytöllä: Siirrä suurennuskohtaa

Kahden sormen loitontaminen ja lähentäminen: Lisää ja vähennä suurennusta

Kulmaele ylös – oikea: Avaa paikallinen kontekstivalikko

Kulmaele ylös – vasen: Siirry aloitusnäkymään

Kulmaele alas – oikea: Avaa yleinen kontekstivalikko

Kulmaele alas – vasen: Siirry Takaisin painikkeeseen

Kulmaele oikea – alas: Avaa ilmoitukset

Kulmaele vasen – ylös: Siirry Viimeaikaiset sovellukset painikkeeseen.

Artikkeli päättyy