Google Chrome -selain näppäinkäyttö

(Päivitetty: )

Sisällys

Ohjeessa kerrotaan Chromen yleisimmät näppäinkomennot. Chrome-selaimella voit näppäimistöä käyttäen liikkua sivuilla, otsikoittain, siirtyä linkkeihin, täyttää lomakkeita jne.

Yleistä

Selain on ohjelma, jota käytetään internet-sivujen eli www-sivujen tutkimiseen. Selaimia on saatavilla useita erilaisia. Google Chrome on tietokoneissa ja mobiililaitteissa toimiva ilmainen selain, joka sopii hyvin myös ruudunlukuohjelmia käyttäville.

Ruudunlukuohjelman käyttäjä liikkuu www-sivuilla näppäinkomentojen avulla. Sivua selataan nuolinäppäimillä. Liikkumista helpotetaan käyttämällä pikanäppäimiä, joilla siirrytään sivun eri kohtiin.

Www-sivut koostuvat tavallisesta tekstistä ja erilaisista elementeistä. Näitä elementtejä voivat olla linkit muille sivuille, otsikot, kuvat, erilaiset lomakekentät ja muotoiluelementit.

Sivujen selaamisen helpottamiseksi ruudunlukuohjelmissa on pikanäppäimiä, joilla siirrytään suoraan erilaisiin elementteihin tarvitsematta käydä koko sivua läpi rivi riviltä. Jotkin pikanäppäimet voivat vaihdella käytettävän ruudunlukuohjelman mukaan, mutta useimmat pikanäppäimet toimivat samalla tavalla sekä NVDA:lla, Jawsilla että Windows 10:n omalla Lukijalla. Yleisesti pikanäppäin on kirjain tai numero ja se selaa sivun loppuun päin. Sivun alkuun päin selataan painamalla Vaihto-näppäintä yhdessä pikanäppäimen kanssa.

Www-sivun avaaminen

Kun haluat aloittaa www-sivujen selaamisen, käynnistä Google Chrome. Sen kuvake löytyy yleensä työpöydältä nimellä Google Chrome.

Chromen käynnistyttyä paina näppäinyhdistelmää Ctrl ja L. Kohdistus siirtyy osoiteriville. Kirjoita tähän sen www-sivun osoite, jonka haluat avata. Hyväksy osoite painamalla Enter-näppäintä.

Nyt Chrome siirtyy halutulle sivulle. Sivuston koosta ja internet-yhteyden nopeudesta riippuen sivusto saattaa avautua heti tai lataus saattaa kestää pienen hetken.

Osoite alkaa useimmiten merkeillä www. Sen jälkeen on pisteellä erotettuna avattavan sivuston nimi ja lopuksi vielä tunnus kuten fi, com, net tai org. Näkövammaisten liiton sivujen osoite on www.nkl.fi

Osoitteissa kaikki merkit kirjoitetaan pienillä kirjaimilla ja ilman välilyöntejä.

Osoitteen sijaan voi Ctrl ja L painalluksen jälkeen kirjoittaa hakusanan. Enterin painalluksen jälkeen selain etsii hakusanan osumia Internetistä ja listaa osumat.

Sivulla liikkuminen

Kun sivu avautuu, ruudunlukuohjelma alkaa heti lukea sivun sisältöä. Voit kuunnella koko sivun tällä tavalla. Lukeminen keskeytetään painamalla ctrl-näppäintä. Selailua jatketaan nuolinäppäimillä tai pikanäppäimillä.

Nuolella alaspäin pääset seuraavalle ja nuolella ylös edelliselle riville. Vastaavasti nuoli oikealle vie seuraavaan ja nuoli vasemmalle edelliseen merkkiin. Sivun alkuun pääset painamalla yhtä aikaa Ctrl ja Home-näppäimiä. Vastaavasti sivun loppuun pääset painamalla Ctrl ja End-näppäimiä.

Jos haluat kuunnella sivun tekstin loppuun asti, on käytettävä ruudunlukuohjelman ”jatkuva luku”-toimintoa, joka on yleisillä ruudunlukuohjelmilla apunäppäin ja nuoli alas.

Otsikoiden selaaminen

Kun avaat www-sivun, on ensin hyvä tutkia sivua otsikoiden perusteella. Tämä helpottaa sivun sisällön hahmottamista. Seuraavaan sivulla olevaan otsikkoon siirrytään painamalla h-kirjainta ja edelliseen painamalla Vaihto ja h. Kun kaikki sivun otsikot on käyty läpi h-kirjaimen painalluksilla, NVDA-ruudunlukija pysähtyy sivun loppuun. Sen sijaan Jaws-ruudunlukija antaa äänimerkin ja aloittaa otsikoiden kertomisen sivun alusta uudestaan.

Linkkien selaaminen

Sivuilla on usein linkkejä muille www-sivuille. Linkin kohdalla ruudunlukuohjelma kertoo sen olevan linkki.

Linkistä seuraavaan siirrytään painamalla k (seuraava linkki) ja Vaihto ja k (edellinen linkki). Linkkien välillä voi liikkua myös sarkaimella ja vaihtoja sarkaimella, mutta silloin kohdalle saattaa tulla myös muita elementtejä.

Linkki avataan enterillä ja selain siirtyy linkin osoittamalle sivulle. Takaisin edelliselle sivulle palataan painamalla näppäinyhdistelmää Alt ja vasen nuoli.

Lomakekentät

Sivuilla voi olla erilaisia lomakekenttiä, kuten tekstinkirjoituskenttiä, valintaruutuja tai painikkeita. Painamalla f-kirjainta, siirrytään seuraavaan lomake-kenttään. Seuraava painike löytyy b-kirjaimella ja seuraava yhdistelmäruutu löytyy c-kirjaimella.

Seuraava tekstin kirjoituskenttä löytyy painamalla e-kirjainta. Tekstin kirjoituskenttä voi olla hakukenttä tai sen avulla voidaan lähettää tietoa, kuten yhteystietoja, palautetta tms. Kun tulet tekstin kirjoituskentän kohdalle, avataan se painamalla välilyöntiä. Ruudunlukijan asetuksista riippuen kuulet joko äänimerkin tai ruudunlukija kertoo kirjoitustilan aktivoitumisen. Kirjoitustilassa kirjoitetaan tekstiä ja suoraan seuraavaan tekstin kirjoituskenttään voi siirtyä sarkaimella. Riippuen siitä, minkälainen kenttä on kyseessä, se suljetaan joko enterillä tai esc-näppäimellä. Jos painat kirjoituskentässä Enteriä, se yleensä toteuttaa jonkin toiminnon, kuten tekee haun tai lähettää tietoa. Jos suljet kentän Esc-näppäimellä, voit jatkaa sivun selailua eikä mitään tietoa lähetetä.

Joskus ruudunlukija siirtyy automaattisesti sivulla olevaan tekstin kirjoituskenttään ja tuolloin sivua ei voi selailla nuolilla eivätkä pikanäppäimet toimi. Silloin kannattaa painaa Esc-näppäintä, jolloin tekstin kirjoituskenttä sulkeutuu ja selailu on jälleen mahdollista.

Ruudunlukuohjelman pikanäppäimet sivulla liikkumiseen

Kun ruudunlukuohjelma on käytössä, voi sivulla liikkumista helpottaa käyttämällä ruudunlukuohjelman tarjoamia pikanäppäimiä. Näppäimet ovat yleensä kirjaimia, joilla siirrytään sivun tietyntyyppisten elementtien välillä. Näppäimen painaminen kerran siirtää seuraavaan elementtiin. Kun näppäintä painaa siten, että pitää samalla vaihtonäppäintä painettuna, siirrytään edelliseen elementtiin.

Tässä on lueteltu NVDA-ruudunlukuohjelmassa käytössä olevat pikanäppäimet www-sivulla liikkumiseen. Suurin osa näppäimistä toimii samalla tavalla myös muilla ruudunlukijoilla, mutta pieniä eroja saattaa olla.

h: siirry otsikkoon

numerot 1-6: siirry numeroa vastaavan tason otsikkoon

k: siirry linkkiin

u: siirry avaamattomaan linkkiin

v: siirry aiemmin avattuun linkkiin

e: siirry syöttökenttään

r: siirry valintapainikkeeseen

x: siirry valintaruutuun

c: siirry yhdistelmäruutuun

b: siirry painikkeeseen

l: siirry luetteloon

i: siirry luettelokohteeseen

g: siirry kuvaan

o: siirry upotettuun objektiin

q: siirry sisennettyyn lainaukseen

t: siirry taulukkoon

a: siirry selitteeseen

s: siirry erottimeen

d: siirry kiintopisteeseen

f: siirry lomakekenttään

n: siirry linkkilohkon jälkeiseen tekstiin

m: siirry kehykseen

Välilehdet

Chromessa voit avata sivuja useampaan eri välilehteen. Tämä on hyödyllistä, jos on tarvetta lukea samaan aikaan useampaa sivua.

Kun käynnistät Chromen, avautuu automaattisesti ensimmäinen välilehti. Toisen välilehden saat avattua näppäinyhdistelmällä Ctrl ja t. Nyt voit kirjoittaa uuden www-osoitteen, joka avataan tähän uuteen välilehteen. Välilehtien välillä siirrytään näppäimillä Ctrl ja Tab ja Ctrl ja Vaihto ja Tab. Välilehti suljetaan painamalla Ctrl ja F4.

Kirjanmerkit

Voit lisätä usein käyttämiäsi www-sivuja kirjanmerkkeihin. Näin pääset helposti siirtymään sivulle tarvitsematta kirjoittaa osoitetta joka kerta uudelleen.

Kirjanmerkin lisääminen

Kun olet jollakin www-sivulla ja haluat lisätä sen kirjanmerkiksi, paina Ctrl ja d. Nyt avautuu ikkuna, johon kirjoitetaan kirjanmerkin nimi. Jos et kirjoita nimeä, kirjanmerkki tallentuu sivuston nimellä. Vahvista tallennus painamalla Enteriä.

Siirtyminen kirjanmerkkiin

Kun haluat avata jonkin kirjanmerkkeihin tallentamasi sivun, paina Ctrl ja Vaihto ja o.

Avautuvassa valikossa on ensin kirjanmerkkeihin liittyviä toimintoja. Kun selaat alanuolella näiden ohi, löydät listan tallentamistasi kirjanmerkeistä. Voit selata listaa nuolilla ylös tai alas ja avata halutun kirjanmerkin enterillä. Valikosta poistutaan painamalla Alt ja Home.

Chromen omat pikanäppäimet

Ruudunlukijan pikanäppäinten lisäksi Chromessa on myös paljon omia pikanäppäimiä, jotka helpottavat ja nopeuttavat selaimen käyttöä. Monet pikanäppäinten toiminnoista löytyvät myös Alt-näppäimellä avautuvasta Chrome-valikosta, mutta pikanäppäinten avulla toimintojen käyttö on nopeampaa.

Siirry sivun alkuun Ctrl ja Home

Siirry sivun loppuun Ctrl ja End

Vieritä sivua vaakasuunnassa Vaihto ja Vieritä hiiren kiekkopainiketta

Siirrä kohdistin edellisen sanan alkuun tekstikentässä Ctrl ja vasen nuoli

Siirrä kohdistin seuraavaan sanaan Ctrl ja oikea nuoli

Siirry osoitepalkkiin Ctrl ja l, Alt ja d tai F6

Sulje nykyinen välilehti Ctrl ja w tai Ctrl ja F4

Sulje nykyinen ikkuna Ctrl ja vaihto ja w tai Alt ja F4

Sulje Google Chrome Alt ja F4

Poista edellinen sana tekstikentässä Ctrl ja askelpalautin

Nollaa sivun zoomaustaso Ctrl ja 0

Avaa uusi välilehti ja siirry sille Ctrl ja t

Avaa aiemmin suljetut välilehdet uudelleen niiden sulkemisjärjestyksessä Ctrl ja Vaihto ja t

Siirry seuraavalle avoimelle välilehdelle Ctrl ja Sarkain tai Ctrl ja PgDn

Siirry edelliselle avoimelle välilehdelle Ctrl ja Vaihto ja Sarkain tai Ctrl ja PgUp

Siirry tietylle välilehdelle Ctrl ja 1 – Ctrl ja 8

Siirry oikeanpuoleisimmalle välilehdelle Ctrl ja 9

Avaa aloitussivu Alt ja Home

Siirry edelliselle sivulle Alt ja Vasen nuoli

Avaa seuraava sivu selaushistoriasta tällä välilehdellä Alt ja Oikea nuoli

Avaa Chrome-valikko Alt

Etsi nykyiseltä sivulta hakupalkissa Ctrl ja f tai F3

Siirry seuraavaan hakupalkin haun tulokseen Ctrl ja g

Siirry edelliseen hakupalkin haun tulokseen Ctrl ja Vaihto ja g

Hae oletushakukoneellasi Ctrl ja k

Avaa uusi välilehti ja tee Google-haku Ctrl ja k. Kirjoita hakukysely ja paina Alt ja Enter

Avaa uusi ikkuna Ctrl ja n

Avaa uusi ikkuna incognito-tilassa Ctrl ja vaihto ja n

Incognito-tilassa selain lähettää sivustoille mahdollisimman vähän tietoa. Tätä tilaa käytetään, kun halutaan parantaa yksityisyyttä. Tila saattaa vaikuttaa sivustojen toimintaan eivätkä kaikki ominaisuudet välttämättä ole käytettävissä.

Pienennä nykyinen ikkuna Alt ja välilyönti ja i

Suurenna nykyinen ikkuna Alt ja välilyönti ja u

Näytä tai piilota kirjanmerkkipalkki Ctrl ja Vaihto ja b

Avaa kirjanmerkkien hallinta Ctrl ja Vaihto ja o

Avaa selaushistoria (avautuu uuteen välilehteen) Ctrl ja h

Avaa Lataukset (avautuu uuteen välilehteen) Ctrl ja j

Avaa Chromen tehtävänhallinta Vaihto ja Esc

Aktivoi Chrome-työkalupalkin ensimmäinen kohde Shift ja Alt ja t

Aktivoi Chrome-työkalupalkin oikeanpuoleisin kohde F10

Aktivoi ei-aktiivinen valintaikkuna (jos sellainen näkyy) ja kaikki yläpalkit F6

Avaa selaushistorian poistamisen valinnat Ctrl ja vaihto ja Delete

Avaa Chromen ohjekeskus (avautuu uuteen välilehteen) F1

Avaa Chromen palautelomake Alt ja Vaihto ja i

Lisää sivuston nimeen www. ja .com ja avaa se nykyisellä välilehdellä Kirjoita sivuston nimi ja Ctrl ja Enter

Tulosta sivu Ctrl ja p

Tallenna sivu Ctrl ja s

Päivitä nykyinen sivu F5 tai Ctrl ja r

Päivitä nykyinen sivu, ohita välimuistin sisältö Vaihto ja F5 tai Ctrl ja Vaihto ja r

Pysäytä sivun latautuminen Esc

Avaa tietokoneella sijaitseva tiedosto Chromessa Ctrl ja o

Tallenna nykyinen verkkosivu kirjanmerkkinä Ctrl ja d

Tallenna kaikki avoimet välilehdet kirjanmerkkeinä uuteen kansioon Ctrl ja Vaihto ja d

Ota koko näytön tila käyttöön tai poista se käytöstä F11

Suurenna sivun kaikki sisältö Ctrl ja +

Pienennä sivun kaikki sisältö Ctrl ja –

 Palauta sivun kaiken sisällön oletuskoko Ctrl ja 0

Kirjaudu sisään toisena käyttäjänä tai selaa vierailijana Ctrl ja Vaihto ja m

Näytä nykyisen sivun html-lähdekoodi vain luku tilassa Ctrl ja u

Avaa Kehittäjän työkalut Ctrl ja Vaihto ja j tai F12

Www-sivusta kuvake työpöydälle

Työpöydälle voi tehdä kuvakkeen, joka vie suoraan selaimen halutulle sivulle. Tämä helpottaa usein käytetyille sivuille siirtymistä.

Kun selain on auki oikealla sivulla, paina Alt-näppäintä. Avaa Crome-valikosta kohdasta ”lisää työkaluja” ja sieltä kohta ”luo pikakuvake”.

Artikkeli päättyy