Haptinen oh­jaus­mal­li kos­ke­tus­näy­tön käytön oh­jauk­seen

(Päivitetty: )

Sisällys

Keinoja kouluttajille sokean oppilaan ohjaamiseen kosketuslaitteen käytön aloittamisessa.

Kirjalliset ohjeet eivät riitä kuvaamaan hienomotorista kosketuselettä, sen voimakkuutta tai kestoa, vaan tarvitaan myös havainto kosketuksen välityksellä. Sanallinen ohje, joka kuvaisi eleen kaikkia puolia, on lähes mahdotonta tehdä tai siitä tulisi yksityiskohtaisuudessaan käyttökelvoton.

Ohjaaja voi tukea oppimista näyttämällä opeteltavat eleet kosketuksella ja liikkeellä eli haptiikalla. Tällöin suoritus nopeutuu ja tämä havainnollistaa ohjattavaa elettä ja mahdollistaa nopeamman oppimisen.

Tämä esitys koostuu kuvista, mallisuorituksista videolla sekä kuvallisen materiaalin sanallisista selityksistä. Esityksessä käytetään otsikkoja: sanallinen kuvaus, mallisuoritus videolla, havaintoja, vinkkejä sekä harjoitustehtäviä.

Ohjeessa on esitelty muutamia eleitä käytettäessä Applen iOS-laitetta. Osaa näistä eleistä voidaan käyttää myös muissa kosketusnäytöllisissä laitteissa, joissa on ruudunlukuohjelma.

Ohjeessa olevat linkit aukevat ulkoiselle sivulle.

Johdanto

Ohjaajan ja oppilaan on ensin sovittava, voidaanko kosketusviestejä käyttää ja mitkä alueet ovat sopivia. Aluksi on sanallisesti kerrottava, että aikoo näyttää oikean suorituksen tarttumalla käteen tai piirtämällä kämmenselkään.

Kosketusta käytettäessä on otteiden oltava määrätietoisia, muttei liian voimakkaita tai painavia. Kosketuseleen liikkeen nopeus on oltava sopiva, ei liian hidas eikä nopea. Puristusotteen on myös oltava riittävän neutraali, jottei viestin välitys hermoradoissa esty. Toimintakäden neutraali ote mahdollistaa vastaanottajalle kosketusviestin sisällön hahmottamisen paremmin. Jos se on liian puristava, viestiä on vaikea ymmärtää. Puristus estää fysiologisesti oikean suorituksen välittymisen oppilaalle.

Naputuseleitä kuvattaessa kiinnitetään huomiota eleen korkeuteen sekä rytmiin. Äänipalaute auttaa ymmärtämään tavoiteltua elettä.

Alkujumppa

Kuinka saadaan oppilaan jännitystä poistettua, jotta keho vapautuisi ottamaan vastaan kosketusviestejä? Tässä on muutama harjoitusesimerkki.

  1. Oppilas laittaa käden nyrkkiin ja auki useita kertoja. Tämä toistetaan eri nopeudella.
  2. Oppilaalla on käsi nyrkissä, hän ojentaa etusormen ja keskisormen auki. Tätä toistetaan muutaman kerran. Sormia voidaan ojentaa myös vuorotellen ja yhtäaikaisesti.
  3. Oppilaan käsi on avoinna. Hän laittaa peukalon ja pikkurillin yhteen ja auki. Tätä toistetaan useita kertoja.
  4. Jos oppilaan käsi on jännittynyt, voidaan oppilaan kättä, kyynärvartta sekä rannetta ravistaa kevyesti. Tällä herätellään tuntoaistia.

Oppilaalle käytettävät ohjausalueet

Yleisimmät oppilaan kosketusviestien ohjausalueet ovat sormet, kämmenen pohja ja selkä, käsivarsi, olkavarsi, olkapää ja selkä. Käytettävä kohta voi muuttua, kun istutaan vierekkäin, vastakkain tai kulmittain. Joissakin tilanteissa voi ohjaaja olla oppilaan takana, kun käytetään esimerkiksi selkää.

Oppilaan käyttämät kohteet ja kohdealueet

Oppilas voi näyttää liikkeitä pöydän pintaan, ohjaajan kämmeneen tai sormiin.

Miten eri alueet poikkeavat toisistaan?

Kämmenselkä tuntee hyvin liikkeen suunnan ja nopeuden, mutta huonosti sormien lukumäärän. Nopeus ja painovoima tulevat kuitenkin hyvin esille myös kämmenselkää käytettäessä. Eri kehon osat havaitsevat eri tavoin haptisia etäisyyksiä, kuten sormien etäisyyttä toisistaan.

Sanallinen kuvaus

Oppijat ovat erilaisia, pelkkä kosketuksella esitetty ele ei tule ymmärretyksi, vaan tarvitaan sanallista kuvailua. Ohjauksessa käytetään vertauksia arkeen liittyvistä toiminnoista. Näitä voivat olla hellan nappulan kiertäminen tai kellotaulun 5 minuutin matka kellotaululla.

Toimintaympäristö

Ohjaaja on oppilaan toimintakäden puolella. Ohjaustilanne on pöydän ääressä. Laite on oppilaan kämmenellä ja kämmen tukeutuu pöydänpintaan. Tällä tavalla saadaan vakaa asento työskentelylle. Ohjaajalla on aktiivinen toimintakäsi ohjaamassa liikettä ja toimintaa. Avustava tarkkaileva käsi on myös antamassa tietoa oppilaan suorituksesta. Tarkkaileva käsi antaa ohjaajalle tietoa oppilaan asennosta, liikkeestä sekä jännittyneisyydestä. Ohjaaja tekee ensimmäiset näyttämiset oppilaan sormista kiinni pitäen. Oppilas aloittaa eleen harjoittelut pöydän pintaan ilman laitetta. Toiseksi elettä tehdään ohjaajan kämmeneen, jotta varmistaudutaan eleen oikeasta suoritustavasta.

Harjoitustehtävä

Tartu kahdella sormella oppilaan sormeen kevyesti, napakasti ja melko voimakkaasti. Tee pyyhkäisyelettä oppilaan sormesta kiinni pitäen. Pyydä tuntemuksista palautetta eri voimakkuudella tehdystä suorituksesta.

Millainen ohjaajan sormien puristusvoima on sopiva? Ennen opetusta ohjaajan on hyvä tiedostaa itse, mikä ote on riittävän kevyt sormien ohjaamiseen ja käden kannatteluun ja mikä on liian puristava. Liian kova puristus vie tuntoaistimuksen syvälle ja laajemmalti koko käden alueelle.

Älypuhelin, jota käsi pitelee ja jonka kosketusnäyttöä toinen käsi on koskettamassa.

Pyyhkäisyele

Tärkein käytetty ele on yhden sormen vaakasuuntainen pyyhkäisyele.

Sanallinen kuvaus

Sormea liikutetaan näytön pintaa pitkin vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Pyyhkäisyn suunta on tekijästä katsottuna horisontaalinen eli vaakasuuntainen. Pyyhkäisyn lopussa sormi nostetaan pois näytön pinnasta. Pyyhkäisyn on oltava riittävän pitkä ja riittävän nopea. Ele tehdään näytön keskiosassa ja peräkkäiset vaakasuuntaiset pyyhkäisyt tehdään samassa kohdassa näyttöä.

Mallisuoritus videolla

Videolla tehdään oikeanlainen vaakasuuntainen pyyhkäisyele oppilaan etusormesta kiinni pitäen. Oppilaan sormet ovat nyrkissä.
Video vaakasuuntaisen pyyhkäisyeleen harjoittelusta  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Havaintoja

Ohjaaja ohjaa kädestä pitäen oikeaa suoritusta toistaen sen useita kertoja. Ohjaaja kontrolloi oppilaan kättä siten, että muut sormet pysyvät nyrkissä. Harjoittelua ei voi tehdä ilmaan, koska tuntopalaute jää puuttumaan. Ensimmäinen suoritus tehdään pöydän pintaan ja mikäli ohjaaja ei itse näe suoritusta, tekee oppilas ensimmäiset kokeilut ohjaajan kämmeneen.

Kun ele onnistuu toistuvasti oikein, siirrytään joko opastustilaan tai kotivalikolle selaamaan siellä olevia kuvakkeita järjestyksessä alkuun ja loppuun. Kerrotaan laitteen oikea asento ja tarkistetaan, että oppilas osaa asettaa laitteen oikeaan työskentelyasentoon.

Mallisuoritus videolla

Videolla laite on tukevasti pöydänpintaan tuetulla kämmenellä, jolloin ohjattava ele voidaan tehdä vakaassa kohdassa. Ohjaaja auttaa alkuun vaakasuuntaisen pyyhkäisyeleen kosketusnäytöllä, jonka jälkeen oppilas etenee itsenäisesti.
Video vaakasuuntaisesta pyyhkäisyeleestä kosketusnäytöllä  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Sanallinen kuvaus

Oppilaan käden selkä lepää pöydänpinnalla ja laite on tukevasti kämmenellä. Tällä tavalla saadaan työskentelyyn vakaa asento. Ohjaaja pitää oppilaan etusormesta puristamatta sitä ja kontrolloi muiden sormien pysymisen pois hipaisemasta näyttöä. Pyyhitään yhdessä yhdellä sormella oikealle ja sitten vasemmalle.

Kun oppilas etenee vaakasuuntaisella pyyhkäisyllä kotivalikossa, kuullaan ruudunlukijan äänipalautteesta onnistuuko ele oikein ja eteneekö focus. Ohjaaja tarkkailee äänipalautetta. Jos pyyhkimiskohta vaihtelee tai tulee välikosketuksia, kohdistuksen fokus ikään kuin pompahtelee! Todennetaan, että oppilas on ymmärtänyt oikean vaakapyyhkäisyn suunnan, nopeuden, keston ja saman kohdan käyttämisen.

Merkkiääni huomioidaan, kun saavutaan alkuun tai loppuun. Tätä elettä harjoitellaan, kunnes oppilas pääsee melko luotettavasti eteenpäin ja taaksepäin kotivalikolla.

Välikosketus tai hipaisu voi aiheuttaa, ettei järjestyksessä selaaminen onnistu, vaan fokus siirtyy. Alussa on tarkkailtava, ettei näyttöä vahingossa kosketa mikään muu sormi tai käden osa. Myös pyyhkäisyn suuntaa tai kosketuskohtaa näytöllä tarkkaillaan. Pyyhkäisy on varmempi, jos se suuntautuu hieman lopussa ylös kuin alas.

Älypuhelin kosketusnäytöllä, käyttäjän sormet ihan kosketusnäytön alalaidassa.
Oppilaan sormi tekee elettä aivan näytön alareunassa.

Vinkki

Kuvassa ohjaaja näyttää, kuinka pyyhkäisy pysyy samassa kohdassa, kun aloitetaan aina toisen käden avulla samasta kohdasta.

Ohjaaja ohjaa oppilaan käsiä laitteen käytössä.

Yhden sormen kaksoisnapautus

Eniten käytetty napautusele on yhdellä sormella tehtävä kaksoisnapautus. Sen avulla hyväksytään kohdalla oleva vaihtoehto.

Sanallinen kuvaus

Sormella napautetaan kaksi kertaa nopeasti näyttöä. Napautus tehdään sormen päällä eli sormen tyynyllä. Kynnen kärjellä tehtyä kosketusta laite ei välttämättä tunnista kosketuseleeksi.

Napautukset on tehtävä hyvin nopeasti peräkkäin ja niiden on osuttava samaan kohtaan, eikä sormi saa kummallakaan kerralla liukua näytön pinnalla.

Kahden käden käyttö ohjauksessa

Videossa ohjaaja tekee oikeanlaista kaksoisnapautusta oppilaan sormesta kiinni pitäen.
Video kahden käden käytöstä ohjauksessa  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Havaintoja

Ohjaaja käyttää kahta kättä. Vasen käsi on avustava käsi, kun oikealla tehdään varsinainen ohjausele. Ohjaaja tukee vasemmalla kädellään oppilaan käsivartta ranteen alapuolelta. Oikealla kädellä ohjaaja pitää kiinni oppilaan sormesta. Oppilaan sormella tehdään kaksoisnapautusta sormen tyynyosalla. Avustavan käden avulla varmistaudutaan siitä, että oppilaan käden asento suhteessa pöytään on oikea ja rento. Oikealla kädellään ohjaaja huolehtii, että vain yksi oppilaan sormi on esillä ja muut nyrkin sisällä.

Napautetaan yhdessä yhdellä sormella kahdesti pöydän pintaan.

Syy liian hitaaseen kaksoisnapautukseen voi olla joko rytmi tai liian korkea ele.

Oikean kosketuksen ja nopeuden havainnollistaminen

Kaksoisnapautuksen on oltava riittävän nopea ja napauttava kohta on sormen tyynyosa.

Mallisuoritus videolla

Videolla ohjaaja näyttää oikean kaksoisnapautuksen oppilaan kädelle, jonka jälkeen oppilas napauttaa elettä ohjaajan kädelle.
Video oikean kosketuksen ja nopeuden havainnollistamisesta  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Vinkkejä

Ohjaaja napauttaa oikeanlaisen napautuksen oppilaan käteen, jolloin oppilas tuntee nopeuden.
Oppilas napauttaa pöydän pintaa, jolloin kuullaan oikea napautuksen rytmi. Naputtelua jatketaan hetken, jotta oikea rytmi jäisi mieleen.

Oppilas napauttaa ohjaajan kämmeneen, jolloin ohjaaja voi todentaa oikean nopeuden ja voimakkuuden. Oppilas napauttelee useita kertoja kosketusnäyttöä opastustilassa. Pyritään tekemään viisi onnistunutta suoritusta peräkkäin. Ohjaaja voi avustavalla tarkkailevalla kädellä tunnistaa liian korkean suorituksen.

Kahden ja kolmen sormen pyyhkäisyeleet

Kahden ja kolmen sormen pyyhkäisyeleet on myös hyvä harjoitella. Niitä käytetään näytön selailussa ja puheen ohjauksessa. Pyyhkäisysuunnat ovat sekä vaaka- että pystysuunnassa.

Sanallinen kuvaus

Pyyhkäisy useammalla sormella tehdään näytön keskiosassa. Pyyhkäisyn nopeus ja pituus on oltava riittävä. Pyyhkäisyn aikana on tarkkailtava, että oikea määrä sormia koskettaa näyttöä. Sormet eivät saa olla liian supussa, vaan niiden on oltava selvästi erillään.

Mallisuoritus videolla

Videolla kahden ja kolmen sormen vaakasuuntainen pyyhkäisyele ohjataan näyttämällä oppilaan käden selkään.
Video usean sormen vaakasuuntaisesta pyyhkäisystä  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Vinkkejä

Kämmenselkä tuntee huonosti monellako sormella pyyhkäistään. Sormien on oltava todella erillään, jotta sormien lukumäärä voidaan havaita (haptinen etäisyys). Kämmenen sisäpinta tuntee sormien määrän paremmin kuin kämmenselkä.

Hyvä tapa olisi korostaa käytettävä sormien määrä ensin sormenpäällä painaen vuorotellen yksi, kaksi ja kolme sormea. Kun sormien lukumäärä on saatu varmuudella selkeytymään, tehdään pyyhkäisyele haluttuun suuntaan. Ohjaaja ottaa otteen oppilaan kädestä, kaksi ja kolme sormea esiin, muut sormet taivutetaan nyrkkiin. Ele on havainnollinen, kun käytetään oikeaa määrää oppilaan sormia pyyhkäisyeleen tekemiseen pöydän pintaa pitkin. Oppilas pyyhkii pöytää itse asettaen huolellisesti sormet tasaisesti eikä liian suppuun. Oppilas pyyhkii ohjaajan kämmeneen, jolloin ohjaaja voi todentaa että sormet ovat riittävästi erillään toisistaan. Oppilas pyyhkii useita kertoja kosketusnäyttöä opastustilassa ja laite antaa puhepalautteen.

Harjoitustehtävä ohjaajalle

  • Mieti, millä keinoilla voi havainnollistaa sormien lukumäärän.
  • Mikä kohta tuntee parhaiten käytettävien sormien lukumäärän?
  • Kuinka kaukana sormien on oltava toisistaan, jotta ne voi tuntea erillisiksi (haptinen etäisyys)?

Kuvassa oppilaan käsi on pöytää vasten sormet hieman harallaan. Ohjaaja piirtää eleen oppilaan kahden tai kolmen sormen selkään. Tällöin käytettävien sormien lukumäärä on helpompaa hahmottaa.

Ohjaajan käsi on oppilaan kolmen sormen ja kämmenselän päällä.

Vinkkejä

Kosketusnäytöllinen laite on oppilaan käden alla, jolloin oikea suunta on hahmotettavissa. Oppilaan kolme sormea on aktivoitu ja pyyhkäisy suunta näkyy puhelimella.

Kosketusnäytöllä tehdään kolmen sormen vaakapyyhkäisyä. Ohjaajan sormet näkyvät oppilaan sormien päällä.

Pystysuuntaiset pyyhkäisyt

Pyyhkäisyeleitä pystysuunnassa eli ylhäältä alas tai alhaalta ylös tehdään joko yhdellä, kahdella tai kolmella sormella.

Sanallinen kuvaus

Ohjaaja ottaa otteen oppilaan kädestä. Etusormi esiin, muut oppilaan sormet taivutetaan nyrkkiin. Pyyhitään yhdessä sormella pöytää pystysuunnassa, ylhäältä alas ja päinvastoin. Pyyhkäisyn on oltava riittävän nopea ja riittävän pitkä. Useamman sormen pyyhkäisyssä on huolehdittava oikeasta määrästä sormia sopivasti levällään. Sormet eivät saa olla kiinni toisissaan. Pyyhkäisyn on osuttava näytölle oikeaan kohtaan. Pyyhkäisyissä voi olla merkitystä myös eleen alkamiskohdalla. Sormien asento oltava oikea, jotta jokaisen sormen tyyny osuu näytölle.

Mallisuoritus videolla

Videolla ohjaaja tekee yhden, kahden ja kolmen sormen pystysuuntaiset pyyhkäisyt pitäen kiinni oppilaan sormista pöydän pintaan.
Video pystysuuntaisista pyyhkäisyistä  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Havaintoja

Ohjaajan avustava käsi tarkkailee kevyellä otteella, ettei ylimääräisiä sormia ole mukana eleessä. Avustava käsi on hyvin lähellä toiminta kättä. Erityisesti kolmensormen pyyhkäisyssä tarkkaillaan pikkurillin ja peukalon pysymistä nyrkissä.

Vinkki

Kiinnitetään huomiota, että ohjaajalla ja oppilaalla on sama käsitys ylös- ja alas suunnista.

Roottoriele

Sanallinen kuvaus

Roottori on virtuaalinen valitsin, jolla muutetaan yhden sormen pysty pyyhkäisyeleiden vaikutusta. Roottori toimii pyörittämällä kahta sormea näytöllä niiden välissä olevan kuvitteellisen keskikohdan ympäri. Tätä liikettä kutsutaan ”roottorieleeksi”. Roottorieleessä sormien päät koskettavat näyttöä ja sormet liikkuvat samaan suuntaan piirtäen näytölle ympyrää.

Oppilaan peukalo ja etusormi esiin, muut sormet taivutetaan nyrkkiin. Ohjaajan molemmat kädet ovat ohjaavia käsiä. Ohjaaja tarttuu oppilaan peukaloon toisella kädellä ja etusormeen toisella kädellään ja tekee roottorielettä.

Mallisuoritus videolla

Ohjaaja tekee roottorieleen käyttäen oppilaan peukaloa ja etusormea  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Seuraavalla videolla ohjaaja tekee roottorieleen oppilaan kämmenselkään, sitten oppilas tekee roottorielettä ohjaajan kämmeneen.
Video kämmenselkään piirtämisestä  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Havaintoja

Kämmenselkä tuntee hyvin pyörimissuunnan. Oppilas tekee ohjaajan kämmeneen roottorieleen. Oppilas löytää heti ohjaajan kämmenen eikä sitä tarvitse etsiä. Ohjaaja puolestaan tuntee kämmenessään suorituksen ja pystyy arvioimaan sen oikeellisuutta.

Oppilaan oikeanlainen rento roottoriele

Oppilas tekee suoritusta sormilla, kunnes tekee onnistuneen suorituksen käyttämättä rannetta.

Videolla oppilas tekee eleen oikein vain sormilla, kiertämättä rannetta tai käsivartta.
Video oppilaan oikeanlaisesta rennosta roottorieleestä  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Vinkkejä

Sanallinen kuvaus on roottorieleen opettamisessa keskeisessä osassa. Kannattaa käyttää jotakin tuttua esimerkkiä, kuten hellan nappulan kiertämistä myötä- tai vastapäivään. Oppilas harjoittelee piirtämällä elettä ensin ohjaajan kämmeneen. Oppilas harjoittelee käyttäen ohjaajan sormea pyöritettävänä nappulana. Harjoitellaan ohjaustilassa roottorielettä. Pyritään kiinnittämään huomiota ranteen käyttöön, ettei oppilas turhaan rasittaisi rannettaan.

Jos useiden yritysten jälkeen tuntuu, että oppilaan motoriikka ei riitä, harkitaan vaihtoehtoista elettä. Vaihtoehtoinen tapa tehdä roottoriele on pyyhkäistä yhtä aikaa erisuuntaan näytön reunoilta. Oikeassa reunassa pyyhkäistään yhdellä sormella ylhäältä alas ja samanaikaisesti vasemmassa reunassa pyyhkäistään yhdellä sormella alhaalta ylös.

Iphonessa on mahdollista kirjoittaa tekstiä pistekirjoituksella, ks. kuva alla.

Pistekirjoitusasento, näyttö poispäin itsestä.

Pistesyöttö

Sanallinen kuvaus

Kun näytöllä on virtuaalinen näppäimistö eli qwerty-näppäimistö, voidaan pistekirjoitustapa asettaa käyttöön kiertämällä roottoria kohtaan pistekirjoitus.

iPhonen asento on kirjoitettaessa pistekirjoitusta hieman nurinkurinen: laite on poikittain, näyttö on kirjoittajasta poispäin ja kotinäppäin oikean käden puolella. Laitteen lyhyemmät sivut ovat kämmenten välissä, molemmat pikkurillit kannattelevat laitetta alareunasta ja peukalot tukevat otetta yläreunasta. Tällä tavalla muut kolme sormea molemmista käsistä ovat vapaina kirjoittamaan kosketusnäytöllä olevaa pistekirjoitusnäppäimistöä käyttäen.

Pistekirjoituksen aloittaminen

Videolla oppilas laittaa itse pistesyötön päälle ja oikean kirjoitusasennon.
Video pistekirjoituksen aloittamisesta  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Vinkkejä

Aluksi olisi hyvä, että oppilas voi tunnustella ohjaajan käsissä oikeassa asennossa olevaa laitetta. Laitteen kylkeen voi laittaa väliaikaiset kohomerkit kohtiin, joihin peukalot pitäisi asettaa. Kirjoittaminen aloitetaan naputtelemalla vasemman käden etusormella pistettä 1 eli a-kirjainta, jatketaan käyttämällä vasemman käden etu- ja keskisormea painamaan pisteitä 1 ja 2 eli b-kirjainta. Kolmanneksi kirjoitetaan L-kirjain vasemman käden kolmella sormella. Neljänneksi painetaan pisteitä 1 ja 4, jolloin molemmat etusormet muodostavat c-kirjaimen. Näiden jälkeen voidaan ryhtyä etsimään muitakin kirjaimia.

Välilyönti ja poista-merkki

Välilyönti tehdään pyyhkäisemällä yhdellä sormella kotinäppäimen suuntaan. Merkki poistetaan pyyhkäisemällä poispäin kotinäppäimestä.

Videolla ohjaaja piirtää oppilaan olkapäälle, lähelle solisluuta, välilyönti- ja poista merkki -eleet.
Video välilyönnistä ja poista-merkistä  linkki avautuu uuteen ikkunaan

Havaintoja

Näytetään kuinka käytetään oppilaan kehoa olkapäiden kohdalta havainnollistamaan pisteillä kirjoittamista. Ohjaajan molemmat kädet ovat toimintakäsiä. Solisluiden kohdan käytöllä korostetaan laitteen asentoa, joka on katseen suuntaan ja ikään kuin solisluiden puolella.

Taustaa

Tämä ohje on kerätty ja dokumentoitu vuosien 2014–16 aikana Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten Koneet käyntiin myös kotona! (KOKO) -projektin toiminnassa. Materiaalia on pilotoitu näkövammaisilla sekä kuulo-näkövammaisilla oppilailla. Lisäksi palautetta on kerätty valtakunnallisesti alueellisilta it-kouluttajilta it-päivillä 2016. Lähteenä on käytetty mm. Hapteemit ja haptiisit -kirjaa (Lahtinen 2008).

Mahdolliset kysymykset ja tiedustelut: kaisa.penttila@nkl.fi.

Artikkeli päättyy