Ios-laitteen käyttö ulkoisella näppäimistöllä

(Päivitetty: )

Sisällys

Voit ohjata iOS-laitteen VoiceOveria Bluetooth-näppäimistöllä syöttämällä VoiceOver-komentoja. VoiceOver-komentojen avulla voit liikkua näytöllä, valita kohteita, lukea näytön sisältöä, säätää roottoria ja suorittaa muita VoiceOverin toimintoja.

Näppäimistöltä annetut VoiceOver-komennot sisältävät usein Control ja Option näppäimet. Tästä näppäinyhdistelmästä käytetään lyhennettä VO, jolloin komento voi olla esim. VO + välilyönti.

Ulkoisella näppäimistöllä voit hyödyntää myös pikaselaustoimintoa. Pikaselauksessa voit käyttää näppäimiä liikkumiseen ja roottoritoimintoihin. Laita pikaselaus päälle painamalla samanaikaisesti vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä.

Ulkoiselta näppäimistöltä annetuissa komennoissa voi olla näppäimistökohtaisia eroja. Joissakin näppäimistöissä saattaa olla erikoistoimintoja esimerkiksi mediatoistolle.

Komennot

Alla on luettelo VoiceOverin näppäinkomennoista. Komennot on ryhmitelty aihepiireittäin. Komennosta voi olla kaksi vaihtoehtoa, joista toinen toimii pikaselausta käytettäessä.

Yleisiä komentoja

Kotipainike: VO + h
Tehtävänvaihtaja: VO + h h
Aktivoi kohde: VO + välilyönti, ylös ja alas nuoli yhdessä
Toista kohteen nimi: VO + w
Tavaa kohteen nimi: VO + w w
Etsi kohde: VO + f
Etsi kohde uudelleen: VO + g
Aloita/pysäytä toiminta: VO + ”+” (musiikin toisto, sanelut)
Pikaselaus päälle/pois: vasen ja oikea nuoli yhdessä
Lukitse laite: FN + Esc

Liikkuminen

Edellinen kohde: nuoli vasemmalle, VO + nuoli vasemmalle
Seuraava kohde: nuoli oikealle, VO + nuoli oikealle
Edellinen tekstikenttä: vaihto + sarkain
Seuraava tekstikenttä: sarkain
Siirry sivun alkuun: ctrl + nuoli ylös
Siirry sivun loppuun: ctrl + nuoli alas
Sivu ylös: option + nuoli ylös
Sivu alas: option nuoli alas
Sivu vasemmalle: option + nuoli vasemmalle
Sivu oikealle: option + nuoli oikealle
Siirry yläpalkkiin: VO + m
Takaisin-painike: esc

Lukeminen

Lukeminen nykyisestä sijainnista eteenpäin: VO + a
Lukeminen alusta: VO + b

Roottorin ohjaus

Roottoria käytettäessä kannattaa laittaa pikaselaus päälle.

Roottorin edellinen kohde: nuoli ylös, VO + nuoli ylös
Roottorin seuraava kohde: nuoli alas, VO + nuoli alas
Edellinen roottorin asetus: vasen ja ylös nuoli yhdessä
Seuraava roottorin asetus: oikea ja ylös nuoli yhdessä

VoiceOverin ohjaus

Seuraava VoiceOver asetus: VO + Cmd + nuoli oikealle
Edellinen VoiceOver asetus: VO + Cmd + vasen nuoli
Lisää VoiceOver asetuksen arvoa: VO + Cmd + nuoli ylös
Vähennä VoiceOver asetuksen arvoa: VO + Cmd + nuoli alas
Pysäytä/jatka puhetta: Ctrl
Puhe päälle/pois: VO + s
Näyttöverho päälle/pois: VO + vaihto + s
VoiceOver-apu: VO + k

Tekstissä liikkuminen (pikaselaus pois päältä)

Seuraava merkki: nuoli oikealle
Edellinen merkki: nuoli vasemmalle
Seuraava sana: option + nuoli oikealle
Edellinen sana: option + nuoli vasemmalle
Seuraava rivi: nuoli alas
Edellinen rivi: nuoli ylös
Rivin alkuun: Cmd + nuoli vasemmalle
Rivin loppuun: Cmd + nuoli oikealle
Dokumentin alkuun: Cmd + nuoli ylös
Dokumentin loppuun: Cmd + nuoli alas
Tekstin valinta: vaihto + navigointikomento
Valitse kaikki: Cmd + a
Poista valinta: Cmd + x
Kopioi: Cmd + c
Sijoita: Cmd + v
Peru: Cmd + z
Tee uudelleen: Cmd + vaihto + z

Erikoistoimintoja

Kohteen valitsin: VO + i
Nimiöi kohde: VO + ”-”
Kohteen merkitseminen: VO + vaihto + m (merkitseminen esimerkiksi siirtoa varten)
Erikoismerkit: Option + numero tai kirjain

Seuraavia komentoja voidaan käyttää navigoimiseen esim. verkkosivuilla. Huomaa, että pikaselauksen on oltava päällä. Shiftin kanssa painettuna kukin komento vie edellisen elementin kohdalle:
Seuraava otsikko: h
Seuraava linkki: l
Seuraava lista: x
Seuraava taulukko: t
Seuraava lomakekenttä, kuten syöttökenttä, painike tai valintaruutu: c

Artikkeli päättyy