Keskustelukanavien käyttö

(Päivitetty: )

Sisällys

Näkövammaisten keskustelukanavat toimivat sähköpostiviestien avulla. Aktiivista keskustelua käydään monilla aihealueilla.

Päivitetty 23.8.2023

1. Lukijalle

Näkövammaisten keskustelukanavat ovat näkövammaisille tarkoitettuja vertaistuki- ja tiedonjakokanavia. Palvelua käytetään sähköpostin avulla. Palveluun rekisteröidään käyttäjän sähköpostiosoite, johon kaikki viestit lähetetään. Asiakkaalla on mahdollisuus rekisteröidä myös lisäosoitteita, joista pystyy lähettämään viestejä.

Keskustelukanavia on kymmeniä erilaisille aiheille. Jotkut kanavat on varattu pelkästään tiedottamiselle. Sähköpostikeskustelut käydään omalla nimellä, lukuun ottamatta anonyymille kirjoittamiselle varattuja kanavia.

Keskustelukanaville voi lähettää myös pyyntöjä kuten kysyä voimassa olevat käyttöehdot tai luettelon käytettävissä olevista kanavista.

Tässä ohjeessa oletetaan, että käyttäjällä on perustaidot apuvälineensä sekä tietokoneen ja mobiililaitteen käytössä ja hän hallitsee laitteessa olevan sähköpostisovelluksen perustoiminnot.

Usean toiminnon kohdalla ohjeistetaan kirjoittamaan aiheriville jotakin tekstiä. Näissä tilanteissa voit jättää aiheen tyhjäksikin. Keskustelukanavat kyllä vastaa pyyntöösi, mutta useimmat sähköpostiohjelmat tekevät lisäkysymyksiä siitä, haluatko todella lähettää viestin ilman aiherivin tekstiä.

Osaa keskustelukanavien toiminnoista on mahdollista hallita joko sähköpostin kautta tai selaimella. Ohjeessa on selostettu molemmat käyttötavat, ja voit valita tilanteen mukaan sopivimman tavan käyttää toimintoja.

Keskustelukanavat-palvelun käyttö edellyttää asiakassopimuksen allekirjoittamista.

2. Pikaohje

Kanavan nimi voi olla esimerkiksi: kulttuuri, kuluttaja tai kirjasto.

Listan käytössäsi olevista kanavista saa lähettämällä viestin osoitteeseen: kanavat@nakovammaiset.fi

Liityt kanavalle näin: kanavannimi-liita@nakovammaiset.fi

Kirjoitat kanavalle viestin: kanavannimi@nakovammaiset.fi

Poistut kanavalta: kanavannimi-poista@nakovammaiset.fi

Väliaikainen poistuminen kaikilta kanavilta esim. loman ajaksi: lomalla@nakovammaiset.fi

Palaaminen väliaikaisen poistumisen jälkeen: paikalla@nakovammaiset.fi

3. Keskustelukanavat

Saat luettelon käytettävissä olevista Keskustelukanavista lähettämällä viestin osoitteeseen: kanavat@nakovammaiset.fi

ja kirjoittamalla aiheriville jotakin ja lähettämällä tyhjän viestin ilman viestitekstiä.

Keskustelukanava vastaa hetken kuluttua sähköpostiviestillä. Viestissä on ensin lista niistä kanavista, joilla olet itse mukana. Tämän jälkeen on lista muista käytettävissä olevista kanavista.

Jokaisella kanavalla on useita osoitteita, joiden avulla Keskustelukanavien palveluita käytetään. Nämä osoitteet alkavat aina kanavan nimellä ja pyydetty palvelu erotetaan nimiosasta väliviivalla. Kanavan nimessä olevat skandinaaviset aakkoset korvataan aina a- ja o-kirjaimilla.

Kanavien palveluosoitteiden käyttö kuvataan myöhemmin ohjeessa. Tässä esimerkkinä Kulttuuri-nimisen kanavan palveluosoitteita:

kulttuuri-liita@nakovammaiset.fi

kulttuuri-testi@nakovammaiset.fi

kulttuuri@nakovammaiset.fi

kulttuuri-leike@nakovammaiset.fi

4. Liittyminen Keskustelukanaville

Keskustelukanavalle liitytään lähettämällä sähköpostiviesti kanavan liittymisosoitteeseen, joka on aina muotoa

kanavannimi-liita@nakovammaiset.fi
eli esimerkiksi ilmoitukset-liita@nakovammaiset.fi

Kirjoita aiheriville jotakin ja lähetä viesti ilman viestitekstiä.

Saat paluupostissa Keskustelukanavalta vahvistuspyynnön, johon sinun pitää vastata sähköpostiohjelmasi ”Vastaa”-toiminnolla. Älä muuta vastausviestin aiheriviä. Tämän jälkeen sinut liitetään jäseneksi haluamallesi kanavalle ja saat siitä vielä erillisen vahvistusviestin.

Toinen tapa on vahvistaa liittyminen keskustelukanavalta saamassasi viestissä olevasta linkistä. Kun avaat linkin, avautuu sivu, jossa näkyvät omat tietosi kuten sähköpostiosoite. Sivun lopussa on painike, josta liittyminen vahvistetaan. Selain saattaa varoittaa tietojen lähettämisestä salaamattomassa muodossa. Hyväksy varoitusikkuna vahvistaaksesi liittymisen.

Yhdellä viestillä voi liittyä vain yhdelle kanavalle kerrallaan. Liittyminen on tehtävä Keskustelukanaville rekisteröidystä osoitteesta.

5. Poistuminen kanavalta

Kanavalta poistutaan lähettämällä sähköpostiviesti kanavan poistumisosoitteeseen, joka on muotoa

kanavannimi-poista@nakovammaiset.fi
Esimerkiksi ilmoitukset-poista@nakovammaiset.fi

Kirjoita aiheriville jotakin ja lähetä viesti ilman viestitekstiä. Keskustelukanavat lähettää vahvistuspyynnön, johon sinun pitää vastata sähköpostin vastaa-toiminnolla. Älä muuta vastausviestin aiheriviä. Tämän jälkeen osoitteesi poistetaan kyseisen kanavan jäsenluettelosta.

Toinen tapa on vahvistaa poistuminen selaimella. Avaa keskustelukanavilta saamassasi viestissä oleva linkki, ja paina avautuvalla sivulla olevaa irtisano-painiketta. Selain saattaa varoittaa tietojen lähettämisestä suojaamattomassa muodossa. Hyväksy varoitusikkuna vahvistaaksesi poistumisen.

Yhdellä viestillä voi poistaa vain yhden kanavan jäsenyyden kerrallaan. Poistuminen pitää tehdä Keskustelukanaville rekisteröidystä osoitteesta.

6. Väliaikainen poistuminen

Kun haluat väliaikaisesti keskeyttää kaikkien seuraamiesi Keskustelukanavien sähköpostien tulon vaikkapa loman ajaksi, lähetä viesti osoitteeseen lomalla@nakovammaiset.fi

Keskustelukanavat lähettää vahvistusviestin, jossa on lista kanavista, joilta olet poistumassa väliaikaisesti. Vastaa tähän viestiin sähköpostiohjelman vastaa-toiminnolla.

Nyt olet poistunut väliaikaisesti kaikilta kanavilta. Keskustelukanavat lähettää vielä vahvistuksen poistumisesta.

Lomalla-osoitteeseen lähetetty viesti kirjaa sinut yhdellä kertaa ”lomalle” kaikilta Keskustelukanavilta, joilla olet jäsenenä. Tieto jäsenyydestä säilyy, mutta sähköpostiviestejä ei lähetetä tauon aikana miltään kanavalta.

7. Palaaminen väliaikaisen poistumisen jälkeen

Kanavien viestien seuraaminen aloitetaan uudelleen lähettämällä viesti osoitteeseen paikalla@nakovammaiset.fi

Kirjoita aiheriville jotakin ja lähetä viesti ilman viestitekstiä. Keskustelukanavat lähettää sähköpostilla vahvistuspyynnön, johon vastataan sähköpostin Vastaa-toiminnolla. Tämän jälkeen sinut merkitään jälleen aktiiviseksi listojen jäseneksi.

Jos käytät automaattista lomavastaajaa, muista käyttää lomalla- ja paikalla-toimintoja. Muutoin automaatin lähettämät kuittaukset kuormittavat muita Keskustelukanavien asiakkaita.

8. Omat kanavajäsenyydet

Kun haluat tietää, mille Keskustelukanaville olet liittynyt, lähetä viesti osoitteeseen mukana@nakovammaiset.fi

Kirjoita aiheriville jotakin ja lähetä viesti ilman viestitekstiä. Saat hetken kuluttua Keskustelukanavilta viestin, jossa on tieto seuraamistasi kanavista.

9. Keskustelukanavien käyttöehdot

Ennen osallistumista Keskustelukanavien keskusteluihin on hyvä perehtyä käyttöehtoihin.

Tutustu käyttöehtoihin  linkki avautuu uuteen ikkunaan

10. Viestin lähettäminen Keskustelukanavalle

Viestejä voit lähettää niille kanaville, joille olet liittynyt.

Viesti voi olla teksti- tai html-muodossa. Liitetiedostoista vain txt-muotoiset tekstitiedostot ovat sallittuja.

Aiherivin tekstiin kannattaa kiinnittää huomiota. Keskustelujen seuraaminen on sitä sujuvampaa, mitä ytimekkäämpi ja kuvaavampi aiheen teksti on.

10.1. Viestin lähettäminen

Viesti kanavalle lähetetään kanavannimi-osoitteen avulla. Jos haluat osallistua keskusteluun viestillä, joka sisältää toisen kirjoittamaa tekstiä enemmän kuin lainauksen verran, käytä silloin aina listan leike-osoitetta.

Osallistu keskusteluihin lähettämällä viesti kanavannimi-osoitteeseen, joka on muotoa kanavannimi@nakovammaiset.fi

Jos kanavan nimessä on skandinaavisia merkkejä, ne korvataan a- ja o-kirjaimilla. Esimerkiksi Työllisyys-kanavan viesti lähetetään osoitteeseen tyollisyys@nakovammaiset.fi

Viesti menee kanavan kaikille jäsenille.

10.2. Leikeviestin lähettäminen

Teksteistä, joita et ole itse kirjoittanut, Keskustelukanavat käyttää termiä leike. Lyhyet, asiaa selventävät lainaukset oman tekstin täydennykseksi keskusteluviestissä eivät ole leikkeitä. Leike-osoitetta ei tarvitse käyttää myöskään, jos lähetät julkisesti jaettavaksi tarkoitetun ilmoituksen tai tiedotteen.

Esimerkkejä leiketeksteistä ovat laulujen sanat, runot, novellit ja raportit.

Lähetä leikeviesti Keskustelukanavien osoitteeseen, joka on muotoa
kanavannimi-leike@nakovammaiset.fi
Esimerkiksi kulttuuri-leike@nakovammaiset.fi

Leikeviesti menee vain kanavan näkövammaisille jäsenille.

10.3. Ilmoitukset ja mainokset

Mainokset ja ilmoitukset ovat usein toisen henkilön kirjoittamia tekstejä, mutta ne on tarkoitettu vapaaseen jakeluun, joten Keskustelukanavillakaan niitä ei käsitellä leikeviesteinä. Tällaisia vapaasti jaettavia mainoksia voi lähettää kanavannimi-osoitteella Keskustelukanavien omalle ilmoitustaululle eli Ilmoitukset-kanavalle tai jaettavan tekstin aihetta lähinnä olevalle kanavalle.

11. Suljetut kanavat

Keskustelukanavilla on joitakin suljettuja kanavia, joihin käyttäjät eivät itse pääse liittymään tai poistumaan. Suljetut kanavat on tarkoitettu johonkin erityiseen käyttöön tai muuten rajatulle asiakaskunnalle. Listan suojetuista kanavista saat lähettämällä viestin osoitteeseen

Näille kanaville liitytään lähettämällä viesti osoitteeseen digineuvonta@nakovammaistenliitto.fi
Kerro viestissä nimesi ja mille kanavalle haluat liittyä. Saat sähköpostitse ilmoituksen liittämisestäsi haluamallesi kanavalle.

12. Anonyymit kanavat

Joillakin kanavilla keskustellaan nimettömänä. Keskustelukanavat poistaa näiden listojen viesteistä kaikki tunnistetiedot ja korvaa ne järjestelmän anonyymitunnuksilla.

Myös viestin automaattinen allekirjoitus poistetaan, jos se on tehty tietyn standardin mukaisesti. Älä allekirjoita viestiäsi lainkaan, mikäli haluat varmistaa nimettömyytesi.

Hakemalla Keskustelukanavien kanavaluettelon pystyt tarkistamaan käytössä olevat anonyymikanavat.

13. Harjoittele ja testaa

Varsinaisille Keskustelukanaville ei kannata lähettää viestejä pelkästään testausmielessä. Testejä varten on yleinen testiosoite testi@nakovammaiset.fi sekä kanavakohtaiset testiosoitteet.

Kanavakohtaiset testiosoitteet ovat muotoa kanavannimi-testi@nakovammaiset.fi
Esimerkiksi kulttuuri-testi@nakovammaiset.fi

Keskustelukanavilla on myös Testikanava-niminen kanava, jolla voi harjoitella eri toimintojen käyttöä. Testikanavalle liityt lähettämällä viestin osoitteeseen testikanava-liita@nakovammaiset.fi
Kanavalta poistutaan lähettämällä viesti osoitteeseen testikanava-poista@nakovammaiset.fi

14. Salasana

Keskustelukanavien perustoiminnot, kuten viestin lähetys ja kanavalle liittyminen ja poistuminen, onnistuvat suoraan sähköpostitse. Erilaisia lisätoimintoja, kuten viestiarkistot, voidaan tehdä selaimella. Myös liittymiset ja poistumiset voi tehdä vaihtoehtoisesti selaimella. Tähän tarvitset salasanan.

Jos sinulla ei ole keskustelukanavien salasanaa tai et muista sitä, voit pyytää salasanan lähettämällä viestin osoitteeseen salasana@nakovammaiset.fi
Voit näppäillä viestin aiheriville jotakin ja varsinaisen viestin tekstiosan voi jättää tyhjäksi.

Saat vastauksena viestin, jossa on ensin nykyinen salasanasi. Vastaamalla tähän viestiin voit vaihtaa salasanan uuteen, järjestelmän satunnaisesti valitsemaan salasanaan, joka löytyy saamastasi viestistä.

Huomaa, että keskustelukanavien salasana on eri kuin muiden palveluiden, kuten Luetus-palvelun. Koska salasana lähetetään sähköpostitse suojaamattomassa muodossa, ei samaa salasanaa kannata käyttää muissa palveluissa.

15. Viestiarkistot

Kaikki keskustelukanavien viestit arkistoidaan ja ne ovat jälkikäteen kanavan jäsenten luettavissa. Arkistojen selailu ja lukeminen tapahtuu internet-selaimen kautta. Arkistojen käyttöön tarvitset keskustelukanavien salasanan (katso ohjeen luku Salasana). Voit lukea vain niiden kanavien arkistoja, joilla olet itse mukana.

Lukeaksesi arkistoja, siirry osoitteeseen nakovammaiset.fi/kanavat

Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja keskustelukanavien salasanalla. Sähköpostiosoite on tässä aina muodossa etunimi.sukunimi@pp.nkl.fi

Saat listan kaikista keskustelukanavista. Etsi listalta se kanava, jonka arkistoja haluat lukea ja valitse sen alapuolelta linkki arkisto. Kirjaudu nyt arkistoon syöttämällä @pp.nkl.fi -sähköpostiosoitteesi sekä keskustelukanavien salasana. Kirjautumisen yhteydessä selain saattaa antaa varoituksen siitä, että tiedot lähetetään suojaamattomassa muodossa.

Kirjautumisen jälkeen pääset sivulle, josta löytyy linkit eri kuukausien viesteihin. Valitsemalla haluamasi kuukauden alta date-linkin, pääset varsinaiseen viestilistaan. Valitsemalla tästä listasta jonkin viestin linkin pääset lukemaan kyseisen viestin.

Viestin lopusta löytyvät myös linkit, joiden avulla pystyt suoraan vastaamaan kyseiseen viestiin joko kanavalle tai pelkästään lähettäjälle. Linkit avaavat automaattisesti sähköpostiohjelmaan uuden viestin, jossa vastaanottaja ja aihe ovat jo valmiiksi oikein.

16. Toimintoja selaimella

Sähköpostin sijaan voit tehdä kanaville liittymiset ja poistumiset myös selaimella. Siihen tarvitset keskustelukanavien salasanan.

16.1 Kanavalle liittyminen

Mene selaimella osoitteeseen nakovammaiset.fi/kanavat

ja kirjaudu sisään @pp.nkl.fi -osoitteella ja salasanalla.

Saat listan käytettävissä olevista kanavista. Etsi listasta kanava, jolle haluat liittyä. Kanavan nimen alta löydät myös lyhyen kuvauksen kanavasta. Kun löydät haluamasi kanavan, etsi sen alapuolelta linkki liity ja avaa se. Avautuvalla sivulla kirjoita @pp.nkl.fi -osoitteesi sille varattuun kenttään. Lopuksi paina liity-painiketta. Nyt saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Vastaa siihen sähköpostiohjelman vastaustoiminnolla, jolloin sinut liitetään kanavalle. Voit myös vahvistaa liittymisen selaimella viestissä olevasta linkistä.

16.2. Kanavalta poistuminen

Mene selaimella osoitteeseen nakovammaiset.fi/kanavat

ja kirjaudu sisään @pp.nkl.fi -osoitteella ja salasanalla.

Etsi avautuvalta sivulta kanava, jolta haluat poistua. Valitse kanavan nimen alla olevista linkeistä vaihtoehto eroa/lista-asetukset. Syötä avautuvalla sivulla @pp.nkl.fi -osoitteesi sille varattuun kenttään ja valitse alempaa sivulta löytyvä irtisano-painike. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Vastaa siihen sähköpostiohjelmasi vastaa-toiminnolla, jolloin sinut poistetaan kyseiseltä kanavalta.

16.3. Muita toimintoja selaimella

Osoitteesta nakovammaiset.fi/kanavat löydät myös muita kanavien hallintaan liittyviä toimintoja. Jokaisen kanavan kohdalta löytyvästä Viesti-linkistä voit lähettää kanavalle uuden viestin. Linkki avaa sähköpostiohjelmassasi uuden viestin, jossa vastaanottajana on jo valmiiksi kanavan osoite.

Kanavien linkeistä liity / listan tiedot ja eroa / lista-asetukset löydät myös lisätietoa kanavista ja voit muuttaa omia asetuksiasi seuraamillasi kanavilla.

Kaikki selaimella tehtävät toiminnot edellyttävät kirjautumista @pp.nkl.fi -osoitteella ja salasanalla.

17. Ongelmatilanteita

Jos yrität kirjautua keskustelukanaviin selaimella ja kirjautuminen ei onnistu, kannattaa lähettää viesti osoitteeseen salasana@nakovammaiset.fi
Tämä nollaa salasanan, minkä jälkeen viestissä olevan salasanan pitäisi toimia kaikilla keskustelukanavilla.

Jos lähetät viestin keskustelukanavalle, mutta et saa sitä omaan sähköpostiisi, kannattaa ensin tarkistaa kanavan arkistosta, näkyykö viestiä siellä. Jos viesti näkyy arkistossa, on se lähetetty kanavalle ja todennäköisesti myös muut kanavaa seuraavat ovat saaneet sen.

Jos et saa kaikkia keskustelukanavien viestejä, kannattaa tarkistaa roskapostikansio. Varsinkin tietyissä sähköpostipalveluissa keskustelukanavien viestejä päätyy herkästi roskapostiksi.

18. Lisäohjeita

Voit pyytää täsmäohjeita keskustelukanavien käyttöön myös suoraan sähköpostitse. Lähettämällä viestin osoitteeseen ohje@nakovammaiset.fi saat listan aiheista, joista ohjeita on saatavilla.

Jos haluat lisätietoa jostain aiheesta, lähetä viesti osoitteeseen ohje@nakovammaiset.fi ja kirjoita viestin aiheeksi sen toiminnon nimi, josta haluat ohjeita.

Tukea keskustelukanavien käyttöön saa myös Näkövammaisten liiton digineuvonnasta,
p. 09 3960 4000, digineuvonta@nakovammaistenliitto.fi.

Artikkeli päättyy