Luetus iOS-laitteelle (vanhempi versio 2.3.1)

(Päivitetty: )

Sisällys

Tämä on iOS-järjestelmän Luetus-sovelluksen käyttöohje. Ohje on kirjoitettu siten, että Luetus-sovelluksen käyttäjän oletetaan hallitsevan mobiililaitteensa ja VoiceOver-ruudunlukuohjelman toiminnan. Ohjeessa neuvotaan vain sovelluksen ominaisuuksiin liittyvät toiminnot.

Sovelluksen rakenne

Luetus-sovellus koostuu useista näkymistä. Päänäkymiin siirrytään sovelluksen alareunassa olevien välilehtipainikkeiden avulla. Välilehtipainikkeet eivät ole näkyvissä artikkelinäkymässä, joka on rakenteeltaan erilainen. Artikkelinäkymän alareunassa on sovelluksen sisäistä puhetukea ohjaavia sekä julkaisun selaamisen liittyviä painikkeita.

Julkaisuvalikoimaan pääsee alareunan vasemman puolimmaisella Julkaisut-painikkeella. Painikkeen napauttaminen esim. julkaisun artikkelilistauksessa siirtää aktiivisen kohdan julkaisuvalikoiman päävalikolle, jossa näkyvät kaikki ne julkaisutyypit, joita laitteelle on ladattu.

Julkaisujen hakunimiä kirjoitettaessa virtuaalinen näppäimistö vie tilaa välilehtipainikkeilta. Painikkeet nousevat silloin ylemmäs näppäimistön yläpuolelle.

Puhetuki

Luetus-sovelluksessa on sisäänrakennettu puhetuki, joka toimii pelkästään artikkelinäkymässä eli lehtien tai kirjojen tekstejä luettaessa. Kaikkialla muualla ruudunlukuohjelmaa tarvitsevat käyttävät Applen mobiililaitteiden VoiceOveria. Artikkelinäkymään siirryttäessä VoiceOveria ei tarvitse mykistää vaan Luetuksen puhetuki tulee automaattisesti päälle ja mykistää VoiceOverin siksi aikaa, kun puhetuki on toiminnassa.

Puhetuelle on ohjelmoitu omia ohjauseleitä, jotka joiltakin osin poikkeavat VoiceOverin eleistä. Luetuksen puhetukea ohjaavat eleet ovat käytettävissä vain artikkeli-ikkunan tekstiosion päällä. Esimerkiksi aivan näytön ylä- tai alaosa eivät ole puhetukieleiden aluetta vaan siellä toimivat Voiceover -eleet. Samoin näytön aivan reunaosat ovat sovelluksen oman puhetuen ulkopuolella. Reunoilla ovat voimassa iOS-järjestelmän ohjauseleet, joten esimerkiksi aivan näytön vasemmasta reunasta aloitettu pyyhkäisyele oikealle siirtää aktiivisen kohdan edelliseen näyttöön.

Ensimmäinen käynnistys

Kun olet ladannut Luetus-sovelluksen laitteeseesi ja käynnistät sen, sovellus pyytää sinulta rekisteröintiä. Kirjoita ensimmäiseen lomakekenttään Luetus-palvelun käyttäjätunnuksesi ja seuraavaan lomakekenttään salasanasi. Valitse sitten ”Rekisteröi” -painike.

Tunnus kannattaa kirjoittaa virtuaalinäppäimistöltä, sillä iOS-järjestelmän pistekirjoitusnäppäimistöltä syötetty pisteen merkki tulostuu tekstikenttään väärin.

Julkaisujen lataaminen sovellukseen

Julkaisuja voi ladata sovellukseen luettavaksi Luetus-verkkopalvelusta, pilvikansiosta tai sähköpostin liitteestä. Pilvikansion ja sähköpostin kautta tallentaminen tehdään käyttäen iOS-järjestelmän tarjoamia palveluita eli se tapahtuu samalla tavalla kuin tiedostojen avaaminen muissakin Applen mobiililaitteiden sovelluksissa.

Luetus-verkkopalvelusta julkaisu ladataan joko vapaalla julkaisuhaulla, aliaslistalla tai suosikki-toiminnolla.

Toinen välilehtipainike vasemmalta lukien avaa näytölle tekstikentän, johon aliaksen tai julkaisun tiedostonimen hakemalla saat ladattua julkaisuja verkkopalvelusta. Aliasnimi on hakunimi, joka tuo sovellukseen julkaisusta aina uusimman numeron. Aliasnimiä on vain säännöllisesti ilmestyvillä Luetus-julkaisuilla. Tiedostonimi on julkaisun wlf-tiedoston koko nimiosa, esimerkiksi hs180822. Onnistuneen haun jälkeen julkaisu näkyy lomakekentän alapuolella pikalinkkinä. Lukemisen voi aloittaa tästä linkistä tai siirtymällä ladattuihin julkaisuihin alarivin vasemman puolimmaisesta Julkaisut-painikkeesta.Useita julkaisuja voit hakea siten, että kirjoitat hakunimen ja valitset sen jälkeen Hae-painikkeen. Jokaisen hakunimen jälkeen pitää valita Hae.

Julkaisujen haku -näkymässä oikealla ylhäällä on Aliakset-painike. Sen valitsemalla saat näytölle listan Luetus-verkkopalvelun aliasnimistä. Voit niistä joko tarkistaa etsimäsi julkaisun aliasnimen tai listassa olevaa nimeä napauttamalla ladata kyseisen julkaisun Luetukseen.

Keskimmäinen välilehtipainike on Suosikit. Säännöllisesti ilmestyvistä julkaisuista voi tehdä Suosikki-listan, jolloin listan julkaisut saa haettua yhdellä kertaa.

Suosikki-listan luot seuraavasti:

  1. Ensimmäisellä kerralla Suosikki-lista on tyhjä. Valitse näytön alareunasta aivan välilehtipainikkeiden yläpuolelta Muokkaa-painike.
  2. Näytölle tulee listaus Luetus-palvelun säännöllisesti ilmestyvistä julkaisuista. Valitse haluamasi julkaisut.
  3. Kun olet tehnyt valinnat, valitse näytön alareunasta välilehtipainikkeiden yläpuolelta Valmis-painike.
  4. Nyt lista on valmis. Valitsemasi julkaisut saat haettua valitsemalla näytön alareunasta Hae kaikki Suosikit -painikkeen.

Mikäli haluat muokata Suosikki-listaa, valitse Muokkaa-painike, tee tarvittavat muutokset ja valitse sitten Valmis.

Julkaisujen lukeminen ja julkaisutoiminnot

Lukeminen

Lataamisen jälkeen julkaisun lukemisen voi aloittaa Julkaisujen hakulomakkeen alapuolelta pikalinkistä tai sitten valitsemalla näytön alaosasta Julkaisut ja sen jälkeen selaamalla halutun julkaisutyypin ja julkaisun kohdalle.

Artikkelinäkymässä lukeminen tapahtuu joko sovelluksen oman puhetuen avulla tai näönvaraisesti. Puhetuki käynnistyy automaattisesti. Sen saa vaimennettua alarivin keskimmäisestä painikkeesta tai kahden sormen kaksoisnapautus -ohjauseleellä.

Puhetuen varassa tekstiä selataan elementeittäin. Elementti valitaan ensin alareunan vasemman puoleisesta painikkeesta. Selauselementtiä vaihdetaan napauttamalla painiketta uudelleen. Valittavissa ovat elementit merkki, sana, lause, kappale ja artikkeli. Selaaminen valitun elementin verran eteen tai taaksepäin tehdään joko yhden sormen vaakasuorilla pyyhkäisyillä tai näytön alareunan selauspainikkeilla. Taaksepäin-painike on toinen vasemmalta ja eteenpäin-painike on toinen oikealta.

Artikkelinäkymän alareunassa oikeanpuoleisin painike on Jatkuva luku. Napauttamalla sitä sovelluksen puhetuki lukee koko julkaisun. Jatkuva luku keskeytetään napauttamalla samaa painiketta uudelleen.

Sovelluksen puhetuen ohjauseleet

VoiceOverin ollessa käytössä ovat tavalliset VoiceOver eleet voimassa kaikkialla muualla sovelluksessa paitsi artikkelinäkymässä. Artikkelinäkymässä toimii sovelluksen oma puhetuki. Sen ohjaamiseen ovat käytettävissä seuraavat ohjauseleet:

Kahden sormen kaksoisnapautus = lue

Kahden sormen napautus kerran tai vaihtoehtoisesti kahden sormen kaksoisnapautus = keskeytä lukeminen

Kahden sormen pyyhkäisy alhaalta ylös = artikkelin alkuun

Kahdella sormella Z-ele tai vaihtoehtoisesti kahdella sormella kulmaele (L-kirjain nurinpäin) = takaisin

V kirjain yhdellä sormella keskellä näyttöä = hidasta puhetta

V kirjain nurinpäin (vähän kuin iso A, näytön keskellä) = nopeuta puhetta

kolmen sormen pyyhkäisy oikealta vasemmalle (ikään kuin kirjan sivujen kääntö) = seuraava artikkeli

kolmen sormen pyyhkäisy vasemmalta oikealle = edellinen artikkeli

Etsi-toiminto

Artikkelitekstistä voi etsiä sanaa tai merkkijonoa. Jos hakutermin kaikki kirjaimet ovat pieniä, niin toiminto etsii kaikki osumat kirjasinkoosta riippumatta. Jos hakutermissä on isoja kirjaimia, Etsi-toiminto kohdistuu ainoastaan saman kirjoitusasun merkkijonoihin.

Esimerkiksi merkkijono ”kissa” pienillä kirjaimilla tarjoaa hakutuloksiin artikkelista sanat purkissa, Kissa isolla ja kissa pienellä alkukirjaimella. Jos annat hakutermin isolla alkukirjaimella, tuloksiin listautuu isolla alkukirjaimella kirjoitetut Kissa-sanat tai myös purKissa, mikäli sanan keskellä oleva k-kirjain on kirjoitettu isolla.

Aloita sanan tai merkkijonon etsiminen valitsemalla artikkelinäkymän oikeasta yläkulmasta painike Etsi. Näytölle tulee tekstikenttä hakutermiä varten ja virtuaalinen näppäimistö liukuu näytön alaosaan.

Kirjoita tekstikenttään sana tai merkkijono jota etsit ja huomioi isojen kirjainten käyttö. Valitse sitten virtuaalisesta näppäimistöstä Etsi-painike. Luetuksen puhetuki kertoo, montako osumaa toiminto löysi. Osumia saat selattua yhden sormen vaakasuorilla pyyhkäisyillä tai näytön alareunan eteen/taaksepäin painikkeilla, jotka ovat Etsi-toiminnon ollessa aktiivisena toiminnon käytössä. Ne eivät toimi silloin sen valinnan mukaisesti, mitä on ollut valittuna julkaisun tekstiä luettaessa. Puhetuki lukee lauseen, josta annettu hakutermi löytyi. Mikäli osuma on mieluisa, voit jatkaa lukemista artikkelin loppuun. Etsi-toiminto on aktiivinen niin kauan, kunnes valitset näytön yläreunasta painikkeen Valmis.

Julkaisujen poistaminen

Kun VoiceOver on käytössä, poistat julkaisun seuraavalla tavalla:

  1. Selaa julkaisujen luetteloa, kunnes poistettava julkaisu on valittuna.
  2. Tee yhden sormen pystysuora pyyhkäisy. Toista pyyhkäisy kunnes VoiceOver sanoo valinnan Poista. Hyväksy kaksoisnapauttamalla.

Näönvaraisesti:

  1. Valitse näytön oikeasta yläreunasta painike Muokkaa.
  2. Napauta julkaisun vasemmalle puolelle tulevaa kuvaketta.
  3. Julkaisun oikealle puolelle tulee Poista-painike. Napauta sitä.

Asetukset

Sovelluksen asetuksiin pääset Asetukset-välilehtipainikkeella. Asetukset on ryhmitelty muutaman otsikon alle.

Julkaisut:

– Ryhmittele julkaisulista
Kun asetus on valittuna, ladatuista julkaisuista muodostuu oman julkaisutyyppinsä alle julkaisukohtaisia valikoita.

– Uusin ylimpänä
Valinta järjestää julkaisut muokkauspäivän mukaiseen aikajärjestykseen siten, että uusin julkaisu on valikolla ensimmäisenä.

– Kysy korvataanko julkaisu
Kun asetus on valittuna, sovellus kysyy kuittauksen saman nimisen julkaisun päällekirjoittamiseen.

– Kysy poistetaanko julkaisu
Kun asetus on valittuna, Luetus kysyy vahvistuksen julkaisun poistamiselle.

Puheen asetukset:

– Puheen nopeuden säätö sovelluksen oman puhetuen nopeuden säätämiseksi.
Sovelluksen puhetuki käynnistyy julkaisun artikkelinäkymässä tämän asetuksen mukaisella nopeudella. Nuoli ylös/alas -eleillä säädetään puhenopeutta artikkelia luettaessa.

Luetus:

– Ohjelmaversio
Tämä ei ole asetus vaan ilmoittaa laitteessa olevan Luetus-sovelluksen ohjelmaversion.

– Lisenssi päättyy
Tästä voit tarkistaa sovelluksen lisenssin voimassaoloajan.

– Rekisteröi
Valinnan napauttaminen avaa rekisteröintinäkymän, jossa voit kirjoittaa Luetus-palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan.

– Poista rekisteröinti
Valinta poistaa sovelluksen rekisteröintitiedot.

Artikkeli päättyy