Microsoft Word näppäinkomentoja

(Päivitetty: )

Sisällys

Ohjeessa on lueteltu taulukossa Word-tekstinkäsittelyohjelman näppäinkomentoja. Ruudunlukuohjelman käyttäjät käyttävät näitä näppäinkomentoja. Niitä voi käyttää hiiren käytön sijaan tai rinnalla.

Tiedoston käsittely

ToimintoNäppäinkomento
Uusi asiakirjaCtrl + N
Avaa asiakirjaCtrl + O
Sulje asiakirjaCtrl + W
Tallenna asiakirja nimelläF12
Tallenna asiakirjaCtrl + S
Asiakirjan tulostaminenCtrl + P
Seuraava asiakirjaCtrl + F6
Wordin sulkeminenAlt + F4

Muokkaus

KopioiCtrl + C
Leikkaa (siirrä)Ctrl + X
LiitäCtrl + V
Kumoa edellinen toimintoCtrl + Z
ToistaCtrl + Y

Muotoilu

FonttiCtrl + Vaihto + F
FonttikokoCtrl + Vaihto + P
Fontti-ikkuna (fontti, fonntityyli ja koko)Ctrl + D
Fonttikoon suurentaminenCtrl + Vaihto + >
Fonttikoon pienentäminenCtrl + >
LihavointiCtrl + B
KursivointiCtrl + I
AlleviivausCtrl + U
Vasemman reunan tasausCtrl + L
KeskitysCtrl + E
Oikean reunan tasausCtrl + R
Molempien reunojen tasausCtrl + J
Poista muotoilutCtrl + Q
Muuta kirjainkokoaVaihto + F3
Muuta kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksiCtrl + Vaihto + A
Alleviivaa sanat ilman välien alleviivaamistaCtrl + Vaihto + W
Kaksoisalleviiva tekstiCtrl + Vaihto + D
Piilota tekstiCtrl + Vaihto + H
Muuta kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksiCtrl + Vaihto + K
AlaindeksimuotoiluCtrl + vaihto + kysymysmerkki
YläindeksimuotoiluCtrl + Vaihto + Plus
Näytä kaikki (piilomerkit)Ctrl + Vaihto + 8
Manuaalisen merkkien muotoilun poistaminenCtrl + Välinäppäin
Muotoilujen kopioiminenCtrl + Vaihto + C
Muotoilujen liittäminenCtrl + Vaihto + V
Kellonaikakentän lisääminenVaihto + Alt + T
Päivämääräkentän lisääminenVaihto + Alt + D
Riviväli 1Ctrl + 1
Riviväli 1.5Ctrl + 5
Riviväli 2Ctrl + 2
Kappaletta edeltävän rivivälin lisääminen ja poistaminenCtrl + 0
Kappaleen sisentäminen vasemmaltaCtrl + M
Kappaleen vasemman sisennyksen poistaminenCtrl + Vaihto + M
Riippuva sisennysCtrl + T
Riippuvan sisennyksen pienentäminenCtrl + Vaihto + T
Kappaleen muotoilun poistaminenCtrl + Q
Tyylin käyttäminenCtrl + Vaihto + S
Normaalityylin käyttäminenCtrl + Vaihto + N
Otsikkotyylin 1 käyttäminenAlt + 1
Otsikkotyylin 2 käyttäminenAlt + 2
Otsikkotyylin 3 käyttäminenAlt + 3

Etsi

Etsi (siirtyminen)Ctrl + F
Käy läpi haun tuloksetAlt + Ctrl + Y
Etsi ja korvaaCtrl + H
Siirtyminen sivulle, tai muuhun kohteeseenCtrl + G
Palaaminen kohtaan, josta siirryttiinAlt + Ctrl + Z
Toiminnon peruuttaminenESC
Toiminnon kumoaminenCtrl + Z
Toiminnon uudelleen tekeminen tai toistaminenCtrl + Y

Näkymät

Asettelunäkymään siirtyminenAlt + Ctrl + P
Jäsennysnäkymään siirtyminenAlt + Ctrl + O
Normaalinäkymään siirtyminen
Myös NVDA:n käynnistyskomento
Alt + Ctrl + N

Tekstin muokkaaminen

Poistaa yhden merkin vasemmaltaAskelpalautin
Poistaa yhden sanan vasemmaltaCtrl + Askelpalautin
Poistaa yhden merkin vasemmaltaDEL
Poistaa yhden sanan oikealtaCtrl + DEL
Automaattisen tekstin luominenAlt + F3
Leikepöydän sisällön liittäminenCtrl + V
KappalevaihtoEnter
Rivinvaihto ilman kappalevaihtoaVaihto + Enter
SivunvaihtoCtrl + Enter
PalstanvaihtoCtrl + Vaihto + Enter
Sitova yhdysmerkkiCtrl+Vaihto +Yhdysmerkki
Sitova välilyöntiCtrl + Vaihto + Välinäppäin
TekijänoikeusmerkkiAlt + Ctrl + C
Rekisteröity tavaramerkkiAlt + Ctrl + R
TavaramerkkiAlt + Ctrl + T
Kolme pistettäAlt + Ctrl + piste

Tekstin tai grafiikan valitseminen

Yksi merkki oikealleVaihto + oikea nuoli
Yksi merkki vasemmalleVaihto + vasen nuoli
Yksi sana kerrallaan oikealleCtrl + Vaihto + oikea nuoli
Yksi sana kerrallaan vasemmalleCtrl + Vaihto + vasen nuoli
Rivin loppuunVaihto + End
Rivin alkuunVaihto + Home
Yhden rivin ylöspäinVaihto + Nuoli alas
Yhden rivin alaspäinVaihto + Nuoli ylös
Kappaleen loppuunCtrl + Vaihto + Nuoli alas
Kappaleen alkuunCtrl + Vaihto + Nuoli ylös
Yhden näytön alaspäinVaihto + Page down
Yhden näytön ylöspäinVaihto + Page up
Asiakirjan alkuunCtrl + Vaihto + Home
Asiakirjan loppuunCtrl + Vaihto + End
Koko asiakirjan valitseminenCtrl + A

Kohdistimen siirtäminen

Yksi merkki vasemmallevasen nuoli
Yksi merkki oikealleoikea nuoli
Yksi sana vasemmalleCtrl + vasen nuoli
Yksi sana oikealleCtrl + oikea nuoli
Yksi kappale ylöspäinCtrl + Nuoli ylös
Yksi kappale alaspäinCtrl + Nuoli alas
Yksi solu vasemmalle (taulukossa)Vaihto + Sarkain
Yksi solu oikealle (taulukossa)Sarkain
Yksi rivi ylöspäinNuoli ylös
Yksi rivi alaspäinNuoli alas
Rivin loppuunEnd
Rivin alkuunHome
Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)Page up
Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)Page down
Seuraavan sivun alkuunCtrl + Page down
Edellisen sivun alkuunCtrl + Page up
Asiakirjan loppuunCtrl + End
Asiakirjan alkuunCtrl + Home
Edelliseen muutokseenVaihto + F5

Valikkojen näppäimet

Pikavalikon näyttäminenVaihto + F10
Valikkorivin aktivoiminenAlt tai F10
Ohjausvalikon näyttäminenAlt + väli
Valikoissa liikkuminenNuoli alas ja ylös
Pää -ja alivalikon välillä siirtyminenvasen ja oikea nuoli
Valikon ensimmäisen tai viimeisen valintaHome tai End
Näkyvissä olevien valikon ja alivalikon
sulkeminen samanaikaisesti
Alt
Näkyvissä olevan valikon sulkeminen tai
alivalikon ollessa näkyvissä vain alivalikon sulkeminen
Esc

Funktionäppäimet

OhjeetF1
Näyttää tilannekohtaiset ohjeet tai muotoilutVaihto + F1
Siirtää valitun tekstin tai grafiikkaaF2 + uudessa paikassa Enter
Kopioi valitun tekstinVaihto + F2+ uudessa paikassa paina Enter
Tiedosto tallennaAlt + Vaihto + F2
Tiedosto avaaCtrl + Alt + F2
Lisää automaattisen tekstinF3
Vaihtaa kirjainten kokoaVaihto + F3
leikkaa ja liittää piikkiinCtrl + F3
Liittää piikin sisällönCtrl + Vaihto + F3
Luo automaattisen tekstinAlt + F3
Toistaa viimeisen toiminnonF4
Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnonVaihto + F4
Sulkee asiakirjanCtrl + F4
Sulkee WordinAlt + F4
Etsi ja korvaaF5
Siirtyy edelliseen muutokseenVaihto + F5
Palauttaa tiedostoikkunan koonCtrl + F5
Siirtyy seuraavaan ruutuunF6
Siirtyy edelliseen ruutuunVaihto + F6
Siirtyy seuraavaan ikkunaanCtrl + F6
Siirtyy edelliseen ikkunaanCtrl + Vaihto + F6

Tekstin korjaustoiminnot       F7

SynonyymisanastoVaihto + F7
Etsii seuraavan väärin kirjoitetun sananAlt + F7
Laajentaa valinnanF8
Päivittää valitut kentätF9
Aktivoi valikkorivinF10
Näyttää pikavalikonVaihto + F10
Siirtyy seuraavaan kenttäänF11
Tiedosto avaaCtrl + F12
Tiedosto tulostaCtrl + Vaihto + F12

Artikkeli päättyy