NVDA näppäinkomennot

(Päivitetty: )

Sisällys

NVDA on Windowsissa toimiva ruudunlukuohjelma puhesyntetisaattorille ja pistenäytölle.

Monet näistä komennoista käyttävät NVDA-näppäintä, joka on joko laskimen 0 tai insert-näppäin. NVDA voidaan määrittää myös käyttämään Capslock-näppäintä NVDA-näppäimenä.

Yleiset komennot

Control = keskeytä puhe

Shift = keskeytä puhe ja jatka samasta kohdasta

NVDA + 1 = näppäinohje
Tämä komento ottaa käyttöön näppäinohjeen, jossa NVDA kertoo mitä tahansa näppäinyhdistelmää painettaessa kyseisen näppäinyhdistelmän ja minkä toiminnon se suorittaa. Poista näppäinohje käytöstä painamalla uudelleen NVDA + 1

NVDA + t = otsikko
Kertoo aktiivisen sovelluksen otsikkotiedon eli nimen. Kahdesti painettaessa nimi tavataan ja kolmesti painettaessa se kopioidaan leikepöydälle.

NVDA + b = lue ikkuna
Puhuu aktiivisen sovelluksen sisällön. On hyödyllinen valintaikkunoiden sisällön lukemiseen.

NVDA + n = NVDA-valikko
Paina tätä näppäinyhdistelmää avataksesi valikon, josta pääset NVDA:n asetuksiin.

NVDA + q = Sulje NVDA
Lopettaa NVDA-ruudunlukuohjelman. Vahvistetaan vastaamalla Kyllä tai Ei.

NVDA + s = puhetila
Vaihtaa kolmen puhetilan välillä (puhe, äänimerkit ja pois käytöstä).

NVDA + f12 = aika ja päiväys
Kertoo kellonajan, painamalla kaksi kertaa nopeasti kertoo päiväyksen.

NVDA + End = lue tilarivi
Lukee nykyisen sovelluksen tilarivin, jos sellainen löytyy.

NVDA + f = Puhu muotoilutiedot
Kertoo asiakirjan nykyisen kohdan muotoilutiedot.

Control + NVDA + f1 = lue aktiivisen sovelluksen nimi

NVDA + shift + b = akun tila
Kertoo akun varauksen tason ja onko verkkovirta käytössä.

NVDA + 5 = ilmoita dynaamisen sisällön muutokset
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä sisältömuutosten automaattisen lukemisen (kuten uuden tekstin lukemisen DOS-ikkunoissa).

NVDA + 6 = järjestelmäkohdistin siirtää tarkastelukohdistinta
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tarkastelukohdistimen automaattisen siirtämisen järjestelmäkohdistimen liikkuessa.

NVDA + 7 = kohdistus siirtää navigointiobjektia
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä navigointiobjektin siirtämisen kohdistuksen muuttuessa.

NVDA + sarkain = lue nykyinen kohdistus
Kertoo objektin, jossa kohdistus on.

NVDA + f2 = päästä läpi seuraava näppäinpainallus
Kun painat tätä näppäintä, NVDA antaa seuraavan näppäinpainalluksen suoraan käyttöjärjestelmän käsiteltäväksi suorittamatta näppäimen mahdollista NVDA-komentoa.

Shift + NVDA + ylänuoli = lue valittu teksti
Lukee valitun tekstin muokkaussäätimissä ja asiakirjoissa. Jos valintaa ei ole, siitä ilmoitetaan.

NVDA + ylänuoli = lue nykyinen rivi
Lukee nykyisen rivin muokkaussäätimissä ja asiakirjoissa.

NVDA + alanuoli = lue kaikki
Lukee jatkuvana asiakirjan tai muokkaussäätimen tekstin alkaen nykyisestä kohdasta.

NVDA + f1 = navigointiobjektin tiedot
Lukee tietoja nykyisestä navigointiobjektista (hyödyllinen pääasiassa kehittäjille).

Control + NVDA + c = tallenna asetukset

Control + NVDA + r = palauta tallennetut asetukset
Palauttaa käyttöön nvda.ini-tiedostoon tallennetut asetukset.

NVDA + 2 = Puhu merkit kirjoitettaessa
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kirjoitettujen merkkien puhumisen.

NVDA + 3 = Puhu kirjoitetut sanat

NVDA + 4 = Puhu komentonäppäimet
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä esimerkiksi nuolinäppäimien ja komentonäppäimien puhumisen.

NVDA + p = lue välimerkit
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä välimerkkisymbolien puhumisen.

NVDA + m = hiiren seuranta
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Hiiren alla olevan objektin tai sanan puhumisen.

NVDA + u = äänimerkit edistymispalkin päivittyessä
Säätää, miten edistymispalkkien päivittymisistä ilmoitetaan. NVDA voi joko antaa äänimerkin kaikkien aktiivisen ikkunan edistymispalkkien kohdalla (oletus), antaa äänimerkin koko järjestelmän kaikkien edistymispalkkien kohdalla tai kertoa joka 10. prosentin puheena.

Puhenopeuden, korkeuden, voimakkuuden ja puhujan muutos

Control + NVDA + ylänuoli = suurenna kohdalla olevaa puheasetusta
Nostaa kohdalla olevaa puheasetusta, esimerkiksi lisää puhenopeutta.

Control + NVDA + alanuoli = pienennä kohdalla olevaa puheasetusta
Laskee kohdalla olevaa puheasetusta, esimerkiksi hidastaa puhenopeutta.

Control + NVDA + vasen nuoli = edellinen puheasetus
Siirtyy puhe nopeuden, voimakkuuden, korkeuden sekä puhujan välillä.

Control + NVDA + oikea nuoli = seuraava puheasetus
Siirtyy puhe nopeuden, voimakkuuden, korkeuden sekä puhujan välillä.

Selailukomennot muissa ohjelmissa tai selaimissa

(toimivuus testattava eri ohjelmissa)

Näennäispuskurilla tarkoitetaan selailua nettisivulla NVDA:n kirjain komennoilla.

Seuraavaan elementtiin siirtymiseksi (paina shift-näppäintä siirtyäksesi edelliseen)

h = otsikko

l = luettelo

i = luettelon osa

t = taulukko

k = linkki

d = maamerkki

Control + ylä- tai alanuoli) = kappale

f = lomakekenttä

u = avaamaton linkki

v = avattu linkki

e = muokkauskenttä

b = painike

x = valintaruutu

c = yhdistelmäruutu

r = radio-valintapainike

q = kappaleenvaihdollinen sisennys

s = erotin

m = kehys

g = kuva

numerot 1 – 6 = otsikot tasolla 1 – 6 

NVDA + välilyönti = näennäispuskurin läpivienti
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näennäispuskurin läpivientitilan.

control + NVDA + f = etsi

NVDA + f3 = etsi seuraava

NVDA + f7 = linkkilista

NVDA + f5 = päivitä näennäispuskuri

Asetusvalintaikkunoiden avaaminen

Control + NVDA + g = yleiset asetukset
Avaa Yleiset asetukset -valintaikkunan.

Control + NVDA + s = syntetisaattori
Avaa Syntetisaattori-valintaikkunan.

Control + NVDA + v = ääniasetukset
Avaa Ääniasetukset-valintaikkunan.

Control + NVDA + k = näppäimistöasetukset
Avaa Näppäimistöasetukset valintaikkunan.

Control + NVDA + m = hiiriasetukset
Avaa Hiiriasetukset valintaikkunan.

Control + NVDA + o = objektien lukeminen
Avaa Objektien lukuasetukset -valintaikkunan.

Control + NVDA + b = näennäispuskurit
Avaa näennäispuskurin asetusvalintaikkunan.

Control + NVDA + d = asiakirjojen muotoilu
Avaa Asiakirjojen muotoiluasetukset -valintaikkunan.

Control + NVDA + z = Python-konsoli
Avaa Python-konsolin.

Objektinavigoiminen

NVDA + laskinnäppäimistön 5 = lue nykyinen navigointiobjekti
Kertoo nykyisen navigointiobjektin. Kahdesti painettaessa objektin nimi tavataan ja kolmesti painettaessa se kopioidaan leikepöydälle.

NVDA + laskinnäppäimistön 8 = ylemmän tason objekti
Siirtää navigointiobjektin sitä ylemmän tason objektiin (siis objektiin, jossa navigointiobjekti on).

NVDA + laskinnäppäimistön 2 = ensimmäinen alemman tason objekti
Siirtää navigointiobjektin sen ensimmäiseen alemman tason objektiin (siis ensimmäiseen navigointiobjektin sisällä olevaan objektiin)

NVDA + laskinnäppäimistön 4 = edellinen objekti
Siirtää navigointiobjektin siitä edellisenä olevaan objektiin (siis navigointiobjektia ennen olevaan saman tason objektiin).

Shift + NVDA + laskinnäppäimistön 4 = edellinen objektipuun objekti
Siirtää navigointiobjektin siitä edellisenä navigointipuussa olevaan objektiin (siis navigointiobjektia ennen olevaan, ei välttämättä saman tason objektiin).

NVDA + laskinnäppäimistön 6 = seuraava objekti
Siirtää navigointiobjektin siitä seuraavana olevaan objektiin (siis navigointiobjektin jälkeiseen saman tason objektiin).

Shift + NVDA + laskinnäppäimistön 6 = seuraava objektipuun objekti
Siirtää navigointiobjektin siitä seuraavana objektipuussa olevaan objektiin (siis navigointiobjektin jälkeiseen, ei välttämättä saman tason objektiin).

NVDA + laskinnäppäimistön Enter = suorita oletustoiminto objektille
Suorittaa oletustoiminnon navigointiobjektille (esim. painaa painiketta tai aktivoi luettelon osan).

NVDA + laskinnäppäimistön / = siirrä hiiri navigointiobjektiin
Siirrä hiirikohdistin nykyiseen navigointiobjektiin

NVDA + laskinnäppäimistön * = siirrä navigointiobjekti hiiren kohdalle
Siirtää navigointiobjektin hiirikohdistimen alla olevaan objektiin

NVDA + laskinnäppäimistön miinus = siirrä navigointiobjekti kohdistukseen
Siirtää navigointiobjektin siihen objektiin, jossa kohdistus on.

Laskinnäppäimistön / = hiiren vasen napsautus
Napsauttaa kerran hiiren vasenta painiketta hiiren sen hetkisessä sijainnissa.

Laskinnäppäimistön * = hiiren oikea napsautus
Napsauttaa kerran hiiren oikeaa painiketta hiiren sen hetkisessä sijainnissa.

Laskinnäppäimistön plus = lue kaikki tarkastelukohdistimesta lähtien
Lukee kaiken tekstin tarkastelukohdistimen nykyisestä paikasta lähtien.

Laskinnäppäimistön 1 = edellinen merkki
Siirtää tarkastelukohdistimen edellisen merkin kohdalle

Shift + laskinnäppäimistön 1 = rivin alku
Siirtää tarkastelukohdistimen rivin alkuun

Laskinnäppäimistön 2 = nykyinen merkki
Lukee tarkastelukohdistimen kohdalla olevan merkin

Laskinnäppäimistön 3 = seuraava merkki
Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan merkin kohdalle

Shift + laskinnäppäimistön 3 = rivin loppu
Siirtää tarkastelukohdistimen rivin loppuun

Laskinnäppäimistön 4 = edellinen sana
Siirtää tarkastelukohdistimen edellisen sanan kohdalle

Laskinnäppäimistön 5 = nykyinen sana
Lukee tarkastelukohdistimen kohdalla olevan sanan

Laskinnäppäimistön 6 = seuraava sana
Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan sanan kohdalle

Laskinnäppäimistön 7 = edellinen rivi
Siirtää tarkastelukohdistimen edelliselle riville

Shift + laskinnäppäimistön 7 = ylin rivi
Siirtää tarkastelukohdistimen ensimmäiselle riville

Laskinnäppäimistön 8 = nykyinen rivi
Lukee tarkastelukohdistimen kohdalla olevan rivin

Laskinnäppäimistön 9 = seuraava rivi
Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavalle riville

Shift + laskinnäppäimistön 9 = alin rivi
Siirtää tarkastelukohdistimen viimeiselle riville.

Artikkeli päättyy