Ohjeita mo­bii­li­lait­tei­den käytön kou­lut­ta­jal­le

(Päivitetty: )

Sisällys

Matkapuhelimen hankinta, asentaminen ja kouluttaminen näkövammaiselle – kouluttajan opas. Linkit aukeavat uuteen ikkunaan sovellusten sivuille.

1 Johdanto

Tämän ohjeistuskokonaisuuden tarkoituksena on kuvata matkapuhelinlaitteen hankinta kartoituksesta käyttöönottoon. Kartoituksessa selvitetään soveltuva malli ja, mikäli päädytään kosketusnäytöllisen iPhone-puhelimen hankintaan, jatko-ohjataan hankinta, asennus ja opetus.

2 Lähtötilanne, kartoituskysymykset

Tämän kyselylomakkeen tarkoitus on auttaa selvittämään etukäteen näkövammaiselle matkapuhelimen valintaan vaikuttavia seikkoja. Oikean mallin valinta voi helpottua, kun kartoitetaan käyttötarve, näkötilanne ja lähtökohdat.

Kyselyn tarkoituksena on auttaa sekä näkövammaista että kouluttajaa hahmottamaan etukäteen, millä puhelimen ominaisuuksilla on näkövammaiselle merkitystä.

Yleisissä kysymyksissä kartoitetaan lähtötilannetta ja oppimisen valmiuksia.

Heikkonäköiseksi itsensä luokitteleville on lisäkysymyksiä osiossa 2. Voimakkaasti heikkonäköisille ja sokeille on lisäkysymyksiä osassa 3. Osa 4 on kaikille yhteinen.

2.1 Yleistä

Lähtötilanteen ja olemassa olevien taitojen kartoitus tehdään tässä. Apuvälineiden maksajatahot ja tietämys niistä selvitetään.

Mikäli henkilön kuulo ei ole normaali, voi olla tarvetta selvittää laitteen kuulolaite- tai induktiomahdollisuuksia.

Kielitaidolla voi olla merkitystä valittavan laitteen tai apuvälineen kielivaihtoehtoihin ja käyttöliittymän kieliin (esimerkiksi kyrilliset aakkoset tai puhetuen mahdollisuudet).

Näkevien kirjoituksen ja pistekirjoituksen hallinnalla on merkitystä vaihtoehtoisten syöttötapojen käyttöönotossa.

Liikkumisen kysymyksillä hahmotetaan ympäristön itsenäisen hallinnan sovellusten tarpeellisuutta.

Kysymyksellä näkevän avun saavutettavuudesta kartoitetaan sitä, kuinka yksin henkilö tulee olemaan laitteensa kanssa ja kuinka varmatoiminen laite on oltava.

Käyttöohjeiden selkeys ja etäohjauksen mahdollisuus on mietittävä tässä.

Käyttöohjeita ei ole saatavissa kaikissa mahdollisissa muodoissa ja laitetta hankittaessa on käyttäjän kanssa hyvä selvittää saatavilla olevat materiaalit.

Oman oppimiskyvyn arvio auttaa kouluttajaa ennakoimaan käyttöönoton suunnittelua sekä miettimään henkilölle sopivaa opetusmallia. Myös oppimiskyvyn itse arvio verrattuna osan 4 mahdollisiin ominaisuuksiin antaa suuntaa valittavaan puhelinmalliin.

Mieluisimman opiskelutavan valinta voi olla kiinni alueellisesta tilanteesta, joten koulutus vaihtoehtojen tiedottaminen asiakkaalle on tässä hyvä käydä läpi. Mikäli asiakkaalle mieleisintä koulutustapaa ei ole mahdollista järjestää, voi se vaikuttaa laitteen mallin valintaan.

Käsien motorisen hallinnan kysymyksillä voi saada käsitystä kosketuslaitteen sopivuudesta. Pienten mekaanisten näppäimienkin käytön mahdollisuus saattaa selvitä tässä.

Kysymykset

 • Mikä on ikäsi?
 • Luokitteletko itsesi heikkonäköiseksi, voimakkaasti heikkonäköiseksi vai sokeaksi?
 • Oletko normaalikuuloinen?
 • Oletko käyttänyt nykyisessä näkötilanteessa kosketusnäytöllistä matkapuhelinta?
 • Oletko saanut edelliseen matkapuhelimeen apuvälineitä joko kunnalta, sairaalalta, vakuutusyhtiöltä tai Kelalta?
 • Oletko itse ostanut apuvälineitä matkapuhelimeesi?
 • Voitko saada apuvälineitä ammatillisena kuntoutuksena Kelalta nykyisessä toimessasi tai opiskelussa?
 • Tarvitsetko neuvontaa apuvälineiden hakemiseen?
 • Mitä kieliä ymmärrät hyvin?
 • Oletko oppinut näkevien kirjoituksen ja osaatko tai oletko osannut kirjoittaa sitä vaivattomasti?
 • Osaatko lukea pistekirjoitusta sormin?
 • Osaatko kirjoittaa pistekirjoitusta kuuden sormen järjestelmällä?
 • Liikutko itsenäisesti tutuissa paikoissa?
 • Onko sinulla valkoinen keppi arkikäytössä?
 • Onko sinulla opaskoira?
 • Liikutko itsenäisesti tutuissa paikoissa julkisilla kulkuneuvoilla?
 • Liikutko itsenäisesti tuntemattomissa paikoissa käyttäen julkisia kulkuneuvoja?
 • Retkeiletkö tai patikoitko mielelläsi?
 • Onko sinun mahdollista saada helposti tarvittaessa näkevää apua omaiselta tai henkilökohtaiselta avustajalta laitteen käyttöön?
 • Miten luet mieluiten käyttöohjeet? Voit valita useita vaihtoehtoja: lukemalla mustapainettua tekstiä, esteettömistä nettiohjeista, äänitteinä ja/tai pisteillä?

Kuinka itse arvioisit oppimiskykyäsi uuden laitteen käyttöönotossa? Valitse ne väittämät, joista olet samaa mieltä. Voit valita useita vaihtoehtoja:

 • Opin haluamani helposti.
 • Opin hitaasti, mutta muistan oppimani vaivattomasti.
 • Opin nopeasti ja unohdan myös nopeasti.
 • En osaa arvioida nykyistä oppimiskykyäni, mutta aiemmin oppiminen on ollut minulle helppoa.
 • Minulla saattaa olla uuden asian oppimisvaikeuksia.
 • Haluan kerrata aiempaa oppimaani ja edetä pikkuhiljaa eteenpäin.
 • tarvitsen useita toistoja, jotka voin tehdä omassa tahdissani.
 • Haluan kokeilla itse ja oivaltaa sitä mukaa.
 • Jaksan keskittyä uuden oppimiseen pitkiä aikoja, jopa yli 3 tuntia päivässä.
 • Haluaisin opiskella lyhyissä opetusjaksoissa, enintään 2 tuntia kerrallaan.
 • Muutama itse tekemäni toisto riittää uuden asian oppimiseen.

Miten opiskelet uuden laitteen käyttöä mieluiten? Voit valita useita vaihtoehtoja:

 • Itsenäisesti omaan tahtiin.
 • Yksilöllisessä ohjauksessa.
 • Pienryhmässä.
 • Etäohjauksessa.
 • Jollakin muulla tavalla?

Kuinka itse arvioisit käsien motorista hallintaa kosketusnäytöllisen laitteen käytössä? Valitse väittämät, joista olet samaa mieltä. voit valita useita vaihtoehtoja:

 • Harrastan käsitöitä tai askartelua.
 • Pienienkin esineiden näpertely on minulle vaivatonta.
 • Soitan sormien hallintaa vaativaa instrumenttia. (kuten pianoa, kitaraa tai huilua).
 • Käytän tuttuja kodinkoneita itsenäisesti, kuten kahvinkeitintä tai pesukonetta.
 • Minulla on huonontunut motoriikka käsissä tai sormissa.
 • Olen havainnut tuntopuutoksia käsissä.
 • En usko, että minulla olisi motorista ongelmaa kosketusnäytön käyttämisessä.

2.2 Kysymyksiä heikkonäköisille

Näkökykykysymyksellä selvitetään, olisiko selkeänäyttöinen laite riittävä vai onko tarvetta suurennuksille tai puhetuelle.

Heikkonäköisille on useita kohtuullisen hintaisia malleja, joissa sopivilla kontrasteilla, fonteilla ja kirjainkoon muutoksilla voi helpottaa käyttöä.

Mikäli heikkonäköisellä on lukemisnäön kanssa ongelmia, on puhetuella tai ruudunluku ominaisuudella merkitystä ja tällöin mahdollisten mallien valikoima pienenee merkittävästi.

Hienomotoriset vaikeudet, kuten sormien vapina, voi ohjata valintaa pois kosketusnäytöistä tai sellaisiin malleihin, joiden käyttöä on optimoitavissa tätä varten.

Karttasovellukset katunäkymineen ja taajamien ulkopuolella voivat olla hyvin merkittäviä heikkonäköisen ympäristön hallintaan.

Myös hyvälaatuiset ja helppokäyttöiset kamerat laitteessa auttavat heikkonäköistä monipuolistamaan laitteen hyödyntämistä.

Mikäli näkötilanne on muuttunut, olisi varmistettava, että uusi laite olisi käyttökelpoinen myös lähitulevaisuudessa. Jos näkötilanne on romahtamassa, olisi puhetuen ja ruudunlukuohjelman valmius varmistettava.

Mahdolliset apuvälineen myöntämiseen ja hankintaan liittyvät periaatteet on hyvä kerrata paikkakuntakohtaisesti.

Kysymykset

 • Pystytkö käyttämään tietoteknistä laitetta tai puhelinta kohtuullisen vaivattomasti näön varaisesti, kun voit itse vaikuttaa väreihin, kirjaimien kokoon ja kontrastiin?
 • Rasittaako pitkien tekstien lukeminen silmiäsi?
 • Mistä tai millaisesta puhelinmallista sinulla on hyviä kokemuksia?
 • Mitä edellisen puhelimesi ominaisuuksia arvostat?
 • Onko näkötilanteesi muuttunut edellisen puhelimen hankinnan jälkeen huonommaksi?
 • Oletko käyttänyt edellisessä puhelimessasi tekstin lukemiseen puhetukea tai ruudunlukuominaisuutta?

Siirry kohtaan 4, mikäli käytät laitetta näönvaraisesti.

2.3 Kysymyksiä voimakkaasti heikkonäköisille tai sokeille

Jos jäljellä on näköä, voi hyvällä kontrastilla, kuten mustalla pohjalla, olla tärkeä painoarvo laitetta valitessa.

Mikäli pistenäyttö koetaan tärkeäksi, on selvitettävä sopiva puhelinlaite sekä mahdollinen apuvälineen maksajataho.

Aiempaa käyttökokemusta kartoittavat kysymykset antavat viitettä henkilön teknisistä perustiedoista.

Mahdolliset apuvälineen myöntämisperusteet ja hankintaan liittyvät periaatteet on hyvä kerrata paikkakuntakohtaisesti.

Kysymykset

 • Mistä tai millaisesta puhelinmallista sinulla on hyviä kokemuksia?
 • Mitä edellisen puhelimesi ominaisuuksia arvostat?
 • Onko näkötilanteesi muuttunut edellisen puhelimen hankinnan jälkeen huonommaksi?
 • Auttaako näytön hahmottamisessa hyvä kontrasti?
 • Auttaako näytön hahmottamisessa suurempi kirjain koko?
 • Oletko käytännössä täysin riippuvainen näytön lukemisessa ruudunluku ominaisuudesta, siis puhesyntetisaattorista tai pistenäytöstä?
 • Koetko, että sinulla olisi hyötyä pistenäytöstä puhelinlaitteenkäytössä?
 • Onko käytössäsi aiemmin ollut matkapuhelin, jossa on puhetuki tai ruudunlukuohjelma, kuten talks?
 • Montako vuotta olet käyttänyt laitteita pääasiallisesti ei näönvaraisesti?

Mitä seuraavista olet käyttänyt ei-näönvaraisesti:

 • matkapuhelinta ilman apuvälineitä
 • matkapuhelinta syntetisaattorin avulla
 • tietokonetta yhdessä puhetuella ja suurennusohjelmalla
 • tietokonetta ruudunlukuohjelman ja puhesyntetisaattorin avulla
 • tietokonetta ruudunlukuohjelman ja pistenäytön avulla
 • muuta, mitä?

2.4 Puhelimen ominaisuudet ja sovellukset

Käyttötarpeen kartoitus tehdään tässä osiossa. Ominaisuudet, jotka saavat korkeat pisteet otetaan ensin tarkasteluun laitteen mallia valittaessa. Tässä vaiheessa on otettava kyselylomakkeen aiemmat lähtötilanteen kartoitusvastaukset huomioon. Mikäli motoriikassa tai oppimiskyvyssä on haasteita, on pyrittävä turvaamaan laitteen käyttämisen perustoiminnot.

Sovellus vaihtoehdoilla on myös tarkoitus informoida näkövammaista, mitä ominaisuuksia matkapuhelin saattaa sisältää arjen helpottamiseen.

Puheella ohjaaminen, kuten puhuva avustaja, voi helpottaa merkittävästi laitteen itsenäistä käyttämistä.

Kysymykset

Mitkä seuraavista puhelimen ominaisuuksista tai sovelluksista kiinnostavat sinua? Kerro numerolla, kuinka tärkeäksi koet kunkin toiminnon. Numero 5 tarkoittaa erittäin tärkeää ja 0 vastaa täysin tarpeetonta. Mikäli toiminnolla ei ole sinulle mitään merkitystä, voit jättää kohdan tyhjäksi.

 • Soittajan nimen tai numeron selville saaminen ennen puheluun vastaamista
 • Puhelun soittaminen valitsemalla itse numerot
 • Puhelun soittaminen osoitekirjassa olevalle yhteystiedolle
 • Nimien ja numeroiden lisääminen yhteystietoihin
 • Kellonajan kysely
 • Tekstiviestin lukeminen
 • Tekstiviestin kirjoittaminen
 • Kalenterin käyttäminen
 • Muistiinpanojen kirjoittaminen
 • Herätyskellon käyttö
 • Ajastimen käyttö
 • Laskimen käyttö
 • Puheella ohjaaminen
 • Puhuvan robottiavustajan käyttö laitteen hallinnassa
 • Saneluiden nauhoittaminen
 • Sähköpostien lukeminen
 • Sähköpostien kirjoittaminen
 • Mustapainetun tekstin skannaaminen
 • Värin tunnistimen käyttö
 • Internetin käyttäminen tietojen etsimiseen
 • Sanakirjojen ja kääntäjien käyttö
 • Numerotiedustelun käyttö
 • Facebookin käyttö
 • Musiikin kuuntelu
 • Äänikirjojen kuuntelu
 • Sanomalehtien ja aikakausilehtien lukeminen
 • Navigaattorin käyttö
 • Oman sijainnin paikantaminen myös taajamien ulkopuolella tai ulkomailla
 • Kameran käyttö kuvien ottamiseen
 • Kameran käyttö muistintueksi tai ympäristön hahmottamisessa
 • Videopuheluiden käyttö
 • Videoyhteyden saaminen näkevään avustajaan
 • Radion kuuntelu
 • Television seuraaminen
 • Aikataulutietojen selvittäminen
 • Taksin tilaaminen
 • Lähikauppojen tarjousten selaaminen
 • Jokin muu, mikä?

Katso listaus hyödyllisistä sovelluksista iOS-laitteille  linkki avautuu uuteen ikkunaan

3 Ohjeita iPhone-laitteen hankintaan

Olet valinnut iPhone-puhelimen. Tässä käytännön ohjeita sen hankintaan. Ohje on kirjoitettu vuonna 2017 tammikuussa.

iPhone-malleja on myynnissä 5, 6 ja 7-sarjaa. Käytännössä hyödyllisiä ominaisuuksia on alkaen 5S-puhelimesta. Näitä ominaisuuksia ovat mm. sormenjälkitunnistus sekä askelmittausmahdollisuus. Malleiksi suositellaan joko 5S tai mikä tahansa sitä uudempi, kuten 6-sarja. 7-sarja on myös toimiva, sillä siinä on uudenlainen kuulokeliitäntä. Näytön suuresta koosta voi olla hyötyä heikkonäköiselle, mutta iso koko saattaa hankaloittaa ei-näönvaraisesti toimivan laitteen käsittelyä ja mukana kuljettamista.

Hintaan vaikuttaa laitteen muistinmäärä. Muistia ei voi myöhemmin enää lisätä, joten sitä on ostohetkellä oltava riittävästi. VoiceOver-käytössä minimi on 16 Gt.

Muut hankinnat

Suojakuori ja näytön suojus kannattaa hankkia heti. Malleja on monenlaisia. Tärkein ominaisuus on pehmentää putoamisen aiheuttamaa kolahdusta. Magneetilla toimiva kannensulkija voi kuitenkin häiritä paikannuksessa käytettäviä majakkatutkaominaisuuksia. Suojakuoria voi ostaa puhelinliikkeestä tai muista pientarvikekaupoista.

Sim-kortti voi olla rinnakkais-sim omalla numerollasi tai prepaid-kortti, jossa on hieman puheaikaa. Prepaid-kortteja voi ostaa myös kioskeista.

Nykyisen puhelimesi sim-kortti voidaan siirtää uuteen laitteeseen viimeistään kun olet oppinut käyttämään laitetta riittävästi ja haluat siirtää puhelinliikenteesi siihen.

Vanhan puhelimen osoitekirjan siirtäminen uuteen laitteeseen käy kätevimmin puhelinkaupassa. Tiedot voi siirtää pilvipalvelun kautta. Kysy tätä myyjältä.

Luukuulokkeet mahdollistavat puhelimen käytön myös liikkuessa. Tällöin ympäristön kuuleminen on mahdollista samanaikaisesti. Kuulokkeita myy Aviris-apuvälinemyymälä  linkki avautuu uuteen ikkunaan . Langalliset maksavat n. 60 euroa ja langattomat 100 euroa.

Erillisiä ulkoisia näppäimistöjä voi käyttää matkapuhelimien kanssa. Ne liitetään langattomasti laitteeseen, ja markkinoilla on monia erilaisia malleja.

Sovellusten maksaminen

Appstoren ostokset voi maksaa joko omalla luottokortilla tai etukäteen maksetulla iTunes-lahjakortilla. Lahjakortteja myyvät monet liikkeet, kuten R-kioskit, ja niitä on eriarvoisia.

BlindSquaren ostamista varten tarvitset vähintään 40 euron lahjakortin.

Scanapu-skannausjalusta

Scanapu on kovamuovista valmistettu skannausjalusta kosketusnäyttöpuhelimille. Se sopii parhaiten Apple iPhonen kaikkien puhelinmallien kanssa käytettäväksi sekä osaan Android-puhelimista. Se on tarkoitettu apuvälineeksi A4-kokoisten ja pienempien paperien skannaukseen esim. TextGrabber- tai vastaavilla puhelimien skannaussovelluksilla.

Hinta 60 euroa. Kysy lisää: hannu.suvanto@gmail.com.

Oppimateriaalia

Applen mobiililaitteiden käyttöopas näkövammaisille  linkki avautuu uuteen ikkunaan

4 Tarvittavat tiedot Applen iOS-laitteen asentamisessa

Applen iPhonen asennusta varten tarvitaan seuraavat tiedot.

Avauskoodi ohitetaan alussa, koska ensikäyttäjälle se aiheuttaa aluksi liikaa hankaluutta. Pin-koodi on syytä jättää, ellei muuta sovita asiakkaan kanssa.

Apple id:n luomisessa tarvitaan:

 • Keksitty salasana, jossa numero, isokirjain ja vähintään 8 merkkiä. Salasana tallennetaan erikseen muista tiedoista saavutettavassa muodossa.
 • Syntymäaika
 • Osoite postinumeroineen
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sähköpostin käyttäjänimi ja salasana.

Turvakysymyksiä:

 • Mikä oli lempinimesi lapsena?
 • Mikä on ihanne ammattisi?
 • Mikä oli ensimmäisen lemmikkisi nimi?
 • Minne teit ensimmäisen lentomatkan?
 • Missä kaupungissa vanhempasi tapasivat?
 • Mitkä kielet otetaan valmiiksi roottoriin valittaviksi?

Jos hankit valmiiksi iTunes lahjakortin, voidaan sen arvo lunastaa valmiiksi käyttöösi.

Mitkä seuraavista asennetaan valmiiksi? Jos sinulla on ennestään jokin seuraavista sovelluksista tai palveluista käytössä ja haluat ne asennettavan laitteeseen, kerro seuraavat tunnukset:

Haluatko, että ostetaan maksullisia sovelluksia?

Asennetaanko seuraavat ilmaiset sovellukset?

 • Textgrabber-tekstintunnistin (maksuton lataus, tarjoaa lisäostoja sovelluksessa)
 • Fonecta Caller -numerotiedustelu
 • Skype
 • Facebook
 • Pratsam Reader
 • Spotify
 • 112 hätänumero
 • Be my eyes, vapaaehtoisten auttajien videoyhteys
 • Tap tap see  linkki avautuu uuteen ikkunaan -kuvantunnistus
 • Google-hakusovellus
 • Google Kääntäjä
 • Radiot.fi
 • Ylen kanavat, mitkä ovat suosikkikanaviasi?
 • Yle Areena
 • Ylen uutisvahti
 • Youtube
 • Teevee ja ruutu
 • Shopbaloo: lähikauppasi tarjoukset, mitkä kaupat laitetaan valmiiksi? Kerro enintään 2 kaupunkia ja molempiin enintään 5 kauppaa.
 • Wikipedia-tietosanakirja
 • Taksin tilaus lähitaksi vai valopilkku?

5 iPhonen mukauttaminen VoiceOver-käyttäjälle

5.1 Asetukset, yleiset, käyttöapu, VoiceOver

 • VoiceOver päälle.
 • Puhenopeus sopivaksi.
 • Puhu vihjeet päälle
 • Avaa puheasetukset. iOS-versiossa 10 on oletuslaadussa vähennetty tulkintoja. Valitse suomenkielinen puhuja joko Satu tai Onni. Valitse joko oletuslaatuinen tai parempilaatuinen. Parempilaatuinen asentuu ja vie hetken aikaa. Valitse puhujan ääni, jos on vaihtoehtoja.
 • Siirry roottorikielet-valikkoon. Valitse roottorikielet valikosta vähintään suomi ja lisäksi muut halutut kielet. Valitse suomenkielinen puhuja joko Satu tai Onni. Valitse joko oletuslaatuinen tai parempilaatuinen.
 • Siirry takaisin VoiceOver-asetuksiin edellinen-painikkeella.
 • Avaa roottori asetukset.
 • VoiceOver, kieli ja roottoriasetukset.
 • Valitse roottoriin seuraavat kohdat: merkit, sanat, rivit, teksti valinta, puhenopeus, voimakkuus, äänen vaimennus, välimerkit, vihjeet, otsikot, ja lomakesäätimet. Lisäksi tarvittaessa: Käsinkirjoitus, pistesyöttö näytöllä ja Zoomaus
 • Poistu roottoriasetuksista takaisin VoiceOver asetuksiin.
 • Ota suurikohdistin tarvittaessa käyttöön.
 • Normaali kirjoitustyyli päälle.
 • Merkit ja radioaakkoset päälle.
 • Poistu VoiceOver-asetuksista.

5.2 Asetukset, yleiset, käyttöapu

 • Vähennä liikettä päälle
 • Käänteiset värit päälle tarvittaessa
 • Suurenna tekstiä päälle tarvittaessa
 • Kotipainike-kohdasta painallusnopeutta hitaammalle
 • Puheluiden äänireititys automaattiseksi
 • Käyttöapu-oikotie VoiceOver
 • Poistu käyttöapu-asetuksista.

5.3 Asetukset, yleiset

 • Automaattilukituksen aika sopivaksi, esim. 5 min.
 • Asetukset, Yleiset, näppäimistö -kohdasta tekstin automaattinen korjaus pois, Sanelu päälle sekä oikeinkirjoituksen tarkistus pois.
 • Poistu yleisistä asetuksista.

5.4 Asetukset

 • Tarkista langaton verkko -asetus käyttöön.
 • Poista mobiilidata, mikäli prepaid-liittymä.
 • Touch ID ja pääsykoodi: Aseta pääsykoodi 6- tai 4-merkkiseksi tai pois päältä kokonaan.  Sormenjälkitunnistusta varten asiakkaan läsnäolo tarpeellista

Siri-asetukset

 • Ota Siri päälle.
 • Salli Hei siri vaatii käyttäjän oman äänen tunnistuksen. Valitse kieli ja puhujan ääni.
 • Lisää omat tiedot yhteystiedoista. Sinun on ensin käytävä tallentamassa yhteystietoihin käyttäjän omat tiedot. Lisää nimi, puhelin, sähköposti ja muut käyttäjän omat tiedot.
 • Poistu Siri-asetuksista.

Siirry kotivalikolle tekemään muutamia tarpeellisia tehtäviä ennen asetusten muutosten jatkamista.

5.5 Kotivalikolla

Tee sähköpostitili Mail-sovellukseen ja vahvista mahdolliset Apple ID:n vahvistuspyynnöt. Testaa tilin toimivuus lähettämällä viesti.

Tee Sirin koekäyttö ja sijainnin salliminen:

 • Sano Sirille: Hei Siri.
 • Kysy: Tiedätkö kuka minä olen.
 • Kysy, missä minä olen.
 • Kysy, missä on lähin kukkakauppa.

Jos Siri ei saa sijaintitietoja, asetetaan ne Asetukset, tietosuoja.

Sijaintipalvelut päälle ja Siri ja sanelu -kohdasta.

Lisää Sirin asetuksiin yhteystiedoista omat tiedot. Ne on ensin tallennettava yhteystietoihin.

Sanelun testaaminen ja salliminen: Avaa muistiinpanot sovellus ja aloita sen käyttö uudella muistiinpanolla. Varmista näppäimistön toimivuus ja oikea kielialue. Testaa Sanelu-nappi.

Siirry kotivalikon tilapalkista näytön suunnan lukitusta varten ohjauskeskukseen.

5.6 Asetuksien loput muutokset

 • Tietosuoja
 • Sijaintipalvelut päälle.
 • Sijaintipalveluiden alta löytyy kohta Siri ja sanelu, josta asetetaan arvoksi käytettäessä ohjelmaa. Löytyy vasta kun Siri on kerran käynnistetty.
 • Kohta iCloud, jossa voi olla tilitietojen varmistus ja hyväksyntä antamalla asetuksissa Apple id -tunnukset sekä kirjautumalla sisään.
 • Ota iCloud käyttöön. Valitse ne kohdat, jotka varmistetaan iCloudiin, kuten varmuuskopiot, yhteystiedot, kalenterimerkinnät ja kuvat.
 • Aseta Etsi iPhoneni päälle.
 • Sähköposti-asetukset.
 • Esikatselu-kohtaan yksi rivi.
 • Ketjuta viestit pois.
 • Mikäli sähköposti ei poistu pystypyyhkäisyllä, muutetaan tili-asetuksista tilin kohdalta lisävalinnoista postilaatikon toiminta ja poistetut ja hävitetyt viestit joko roskakoriin tai poistettuihin.
 • Asetuksien kohdasta puhelin, Sim-kortin pin-koodi voidaan ottaa pin-koodin kysely pois.

Appstoren asettelut

 • Lunasta mahdolliset lahjakortit Appstoren päänäkymän lopusta kohdasta ”lunasta”.
 • Salli ilmaisten asentaminen ilman tunnuksia. Sitä kysytään muutaman ilmaisen asennuksen jälkeen.
 • Asenna halutut sovellukset ja luo tarvittavat tunnukset sekä käynnistä asennettu ohjelma.
 • Halutut ohjelmat on kysytty asiakkaalta kyselylomakkeella.

5.7 Lopuksi

 • Järjestele kotivalikolle tärkeimmät tai keskeisimmät sovellukset ja siirrä vähemmän tärkeitä välilehdille.
 • Palauta puhenopeus sopivalle tasolle.
 • Poista roottorista turhat kohdat, joita käyttäjä ei tule tarvitsemaan, kuten pistesyöttö tai käsinkirjoitus.
 • Anna asiakkaalle sopivassa muodossa Apple id -käyttäjätunnus ja salasana sekä turvakysymysten vastaukset.

6 Opetussuunnitelma

Tässä on istunnoittain järjestetty Apple iPhone -puhelimen perustoimintojen opetussuunnitelma. Istunnon pituus on oppijasta riippuvainen, 20–45 minuuttia. Istuntoja voi olla peräkkäin niin monta kuin oppija jaksaa keskittyä.

Yleistä

Työskentelyasentoon kiinnitetään huomiota, jotta oikeiden hallinta eleiden tekeminen ei rasittaisi. Ohjaaja istuu vieressä mielellään etuviistossa ja toimintakäden puolella.

Haptiset opetuksentehostuskuvailut tehdään joko kämmenselkään tai käsivarteen. Tarvittaessa voidaan myös piirtää selkään.

Istunnot on suunniteltu asiakkaan oman tärkeysluokituksen perusteella kartoituskysymyslomakkeella sekä henkilökohtaisella keskustelulla.

Jokaisen istunnon aluksi käydään tavoitteet yhdessä läpi sekä vastataan edellisellä kerralla epäselviksi jääneisiin tai heränneisiin kysymyksiin.

Kouluttajalle voi olla avuksi haptinen, kosketukseen perustuva, ohjausmalli, jossa on havainnollistettu ohjauskeinoja videoklipeillä. Haptinen ohjausmalli kosketusnäytön käytön ohjaukseen  linkki avautuu uuteen ikkunaan

1. istunto

Laitteen ulkonäkö.

Yhden sormen vaakasuuntainen pyyhkäisyele. Harjoitellaan oikeanlaista pyyhkäisyä, kunnes kotinäytöllä liikkuminen onnistuu sen avulla melko hyvin. Avuksi voi käyttää myös erillistä harjoitustilaa. Kouluttajan on hyvä tehostaa eleen tekemistä haptisesti.

Yhden sormen kaksoisnapautus:

 • Harjoitellaan oikeanlaista napautusta harjoittelutilassa. Kun ele onnistuu useita kertoja peräkkäin, siirrytään kotinäytölle. Ohjaajan on hyvä tehostaa napautuselettä haptisesti.
 • Yhdistetään pyyhkäisyä ja kaksoisnapautusta ja palataan aina kotipainikkeella kotinäytölle. Annetaan ohjelmien jäädä auki ohjelman vaihtajaan.

Laitteen sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen:

 • Kun pääsykoodin syöttäminen onnistuu, voidaan asettaa myös sormenjälkitunnistus. Mikäli pääsykoodin näppäily osoittautuu liian hankalaksi, keskustellaan sen pois ottamisesta tai käyttämisestä 4-numeroista koodia.
 • Näytön lukitus ja lukituksen poisto.
 • Kotinäytön rakenne, tilapalkki ja alapalkki.
 • Ensimmäisen istunnon lopuksi voi kouluttaja käydä sulkemassa ohjelmanvaihtajasta liiat ohjelmat, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
 • Huomioitavaa: Laitteen avaaminen tai näytön lukituksen poisto ovat aluksi työläitä ja saattaa aiheuttaa sen, ettei oppilas pääse lainkaan itsenäisesti harjoittelemaan kotona.

2. istunto

 • Kerrataan edellisen istunnon eleet, kotivalikolla liikkuminen ja puhelinsovelluksen avaaminen sekä palaaminen takaisin kotivalikkoon.
 • Puheluun vastaaminen ja kahden sormen kaksoisnapautuksen harjoittelu.
 • Mikäli yhteystietoja ei ole lainkaan, on hyvä käydä aluksi lisäämässä muutamia, jotta harjoittelu onnistuu.

Sirin käyttö:

 • Kellonajan kysely Sirillä.
 • Säätilan kysely Sirillä.
 • Kun Siri alkaa totella harjoitellaan soittamista yhteystiedossa olevalle henkilölle. Myös saneltuun numeroon soitto Sirillä on hyvä opetella.

3. istunto

 • Tekstiviestin lähettäminen ja lukeminen Sirillä.
 • Roottoriele ja sen harjoittelua.
 • Puhenopeuden ja voimakkuuden säätöä pystypyyhkäisyillä.
 • Puhelinsovellukseen tutustuminen
 • Soittaminen yhteystiedon avulla.
 • Alimman valitsinrivin merkitys sovelluksissa. Harjoitellaan puhelinsovelluksella äskeisten, näppäimistön ja yhteystietojen välillä liikkumista.

4. istunto

 • Puhelinsovelluksen käyttöä. Alimman rivin merkitys. Valitaan näppäimistö ja tutustutaan numeroiden valitsemiseen, poistamiseen ja soittamiseen.
 • Palautetaan lopuksi yhteystiedot aktiiviseksi.
 • Ohjelmanvaihtajan merkitys ja ohjelmien sulkeminen.
 • Kotivalikon eri välilehtien välillä liikkuminen ja eri ohjelmien esittely.

5. istunto

Kirjoitustapojen esittely ja harjoittelu muistiinpanot-sovelluksella:

 • Käydään läpi qwerty-näppäimistön käyttö. Kerrotaan, mistä poista-merkki, numerot ja välimerkit sekä isot kirjaimet löytyvät.
 • Esitellään näytön rakennetta ja opetellaan löytämään ja avaamaan muokkauskenttä.
 • Opetellaan käyttämään sanelua ja löytämään se välilyönnin vierestä.
 • Esitellään käsinkirjoitus ja/tai pistekirjoitus, palataan myöhemmin tarkemmin näihin tapoihin. Arvioidaan, mitkä olisivat oppilaalle parhaat kirjoittamisen tavat.

6. istunto

Sähköpostien lukeminen ja viestien poisto:

 • Sähköpostiin vastaaminen ja vaihtoehtoisten kirjoitustapojen käyttö. Yhdellä istunnolla tutustutaan vain yhteen vaihtoehtoiseen kirjoitustapaan kerrallaan, joko käsin- tai pistesyöttöön.
 • Voidaan harjoitella myös muistiinpano-sovelluksella kirjoittamisen eri tapoja.
 • Käsinkirjoituksessa: roottori, aloitetaan o-kirjaimen kirjoittamisella sitten l-kirjaimella. Sen jälkeen aakkosia, välilyönti ja poista merkki -ele sekä rivinvaihto ja poista sana -ele.
 • Isot kirjaimet, numerot ja välimerkit.

Pistesyöttö:

 • roottori, oikea ote
 • ensin a-, b- ja l-kirjain. Sen jälkeen c-kirjain. Ja vapaasti aakkosia eteenpäin.
 • Poista merkki, välilyönti ja rivinvaihto -ele.

Seuraavat istunnot, yksi sovellus kerrallaan

7 Palautekysely

Kysymykset:

 • Onko ohjaus vastannut ennakko-odotustasi?
 • Oletko ollut tyytyväinen saamaasi ohjaukseen?
 • Oletko kokenut, että opetus on kohdentunut oikeisiin asioihin oikea-aikaisesti?
 • Onko opetussuunnitelma tai opetustunti ollut toiveesi mukainen?
 • Onko ohjaustilanne ollut oppimisen kannalta suotuisa, onko ollut häiriötekijöitä?
 • Onko jaksojen pituus ja rytmitys ollut sopiva sinulle?
 • Oletko voinut vaikuttaa opetettavaan asiaan ja opetussuunnitelmaan ja sisältöihin?
 • Onko ohjaaja ollut asiantunteva?
 • Oletko saanut ennakkomateriaalia sinulle sopivassa muodossa?
 • Oletko saanut riittävästi tietoa ja tukea laitteen hankinnan ja käyttöönoton eri vaiheissa?
 • Muuta, mitä?

Tekijä

Tämän sivun sisältö perustuu Johdanto kouluttajalle matkapuhelimen hankintaan, asentamiseen ja kouluttamiseen näkövammaiselle -lopputyöhön, jonka Kaisa Penttilä on tehnyt tammikuussa 2017 näkövammaistyön erityisammattitutkinnon osana Keskuspuiston ammattiopistoon. Kaisa Penttilä on luovuttanut tekstinsä Näkövammaisten liiton Ohjepankin sivuilla julkaistavaksi.

Kysymykset ja tiedustelut: kaisa.penttila@nkl.fi.

Artikkeli päättyy