PRS-äänitysohjelman näppäinkomennot

PRS-äänitysohjelman näppäinkomennoilla voit suorittaa ohjelman toimintoja ilman hiirtä.

NäppäinkomentoToiminto englanniksiToiminto suomeksi
F4 Input volume upLisää äänen voimakkuutta äänityksen aikana
Shift F4Input volume downVähennä äänen voimakkuutta äänityksen aikana
F5Play continuously Koko äänitetyn aineiston kuuntelu
F6Speed upLisää puheen nopeutta
Shift F6Speed downHidasta puhetta
F8RecordKertapainallus aloittaa koeäänityksen
F8 toinen painallusRecord Aloittaa varsinaisen äänityksen
Space (välilyönti) StopLopeta äänitys
DelDeletePoista valitun alueen
HomeMove topSiirry aineiston alkuun
EndMove bottomSiirry aineiston loppuun
Shift InsertInsert sectionLisää uusi jakso valitun edelle
MMark Merkitse kohta
G GroupMerkitse ryhmä
PPageMerkitse sivu
F11 Level upNosta otsikkotasoa yhden ylemmäs
Shift F11Level downLaske otsikkotasoa
Ctrl QSplit sectionJaa jaks kahteen osaan valitun fraasin edeltä
Ctrl P Split phraseJaa fraasi kahtia graafiselta käyrältä osoitetusta kohdasta
Ctrl MJoin Liitä yhteen fraaseja tai jaksoja
Ctrl NNewLuo uusi projekti
Ctrl O Open Avaa aiemmin luotu projekti
Ctrl AAll selectMerkitse koko aineiston valituksi
Ctrl CCopy Kopioi valittu aineisto
Ctrl XCut Leikkaa valittu aineisto
Ctrl VPaste Liitä leikepöydällä oleva aineisto
Ctrl ZUndo Peruuta edellinen toiminto
Ctrl L Refresh Päivitä näyttö
Ctrl BBuild bookViimeistele julkaisu Build Book -tominnolla
Ctrl W Write CDTallenna aineisto CD-levylle
Alt F4 Exit Sulje ohjelman

Artikkeli päättyy