Windows 10 näppäinkäyttöohje

(Päivitetty: )

Sisällys

Ohjeessa neuvotaan näppäinkomentoja Windows-tietokoneen käyttöön ruudunlukuohjelmaa käyttävälle. Esimerkiksi miten liikut sovellusten välillä ja työpöydällä, käytät Wordpad-asiakirjaa, sähköpostia tai nettiä.

Tietoa ruudunlukuohjelmista

Ruudunlukuohjelmia ovat NVDA, Jaws ja Windows10:n Lukija. Ruudunlukijat tarvitsevat toimintojen suorittamiseen näppäimistöltä apunäppäimen. Se on Laskimen 0, Insert ilman numerolukkoa tai tarvittaessa Caps lock-näppäin.

Windows 10 Lukija

Käynnistys ja sulkeminen. Windows-näppäin ja ctrl ja enter.

Puheen nopeuden muuttaminen: apunäppäin ja plus (+) tai miinus (-) -kirjaimien puolelta.

Ohje päälle tai pois: apunäppäin ja numero 1.

NVDA

Käynnistä painamalla ctrl + alt + N.

Sulje painamalla apunäppäin ja q.

Asetuksiin siirrytään apunäppäin ja n.

Puheen nopeutta muutetaan apunäppäin ja ctrl pohjassa nuolilla ylös/alas.

Jaws

Käynnistä Jaws painamalla Ctrl ja Alt ja j.

Sulje painamalla apunäppäin ja F4.

Muuta puheen nopeutta Ctrl ja vaihto ja pgUp/PgDn.

Näppäimistöstä tietoa

Ctrl keskeyttää ruudunlukijan puheen

Vaihto eli shift tekee yksittäisen ison kirjaimen. Yhdessä muun ohjausnäppäimen (sarkain) kanssa vaihtaa selailun suuntaa.

Caps lock muuttaa kaikki kirjoitetut merkit isoiksi kirjaimiksi. Voi olla myös ruudunlukijan apunäppäin.

Sarkain eli Tab siirtää joko eteenpäin tai seuraavaan kohteeseen.

Vasen Windows-näppäin eli lippunäppäin avaa ja sulkee käynnistysvalikon. Käynnistä-valikosta löytyy keskeisiä toimintoja kuten eri sovellusohjelmia ja tietokoneen sammutustoiminto. Vasenta Windows näppäintä voi painaa milloin vain ja sovellusohjelmasta tai sen kohdasta riippumatta se aukaisee aina käynnistä valikon.

Vasen alt-näppäin on välilyönnin vasemmalla puolella ja se avaa ja sulkee kohdalla olevan sovelluksen valintanauhan tai valikkorivin.

Alt-gr on välilyönnin oikealla puolella ja sen avulla tehdään graafisia merkkejä kuten €-, @- tai \-merkki (alt-gr ja 2) ja \ (alt-gr ja +).

Oikea-Windows-lippunäppäin, toimii kuten vasen-windows-lippunäppäin. Tämä puuttuu yleensä kannettavista.

Sovellus eli application-näppäin on alimmalla rivillä juuri ennen oikeanpuoleista Ctrl-näppäintä. Sitä käytetään sovellus kohtaisten toimintojen tekemiseen. Tämä puuttuu yleensä kannettavista.

Ulkoisen näppäimistön Laskimen näppäimet

Laskinosiota käytetään puheen ohjauksessa. Numerolukon on oltava pois päältä, jotta näppäimet toimivat ruudunlukijan -näppäiminä. Numerolukko-näppäin on laskin osion vasemmassa yläkulmassa numero 7 yläpuolella.

Numerot ovat alhaalta ylöspäin ja vasemmalta oikealle.

Numerossa 5 on pieni tuntonäppäin.

Alimmalla rivillä vasemmalla on ins eli 0-näppäin. Tämä on ruudunlukijan ohjauksen apunäppäin.

Tietokoneen käynnistys

Windows käynnistyy työpöydälle ja asetuksista riippuen apuväline joko käynnistyy samalla tai sitten ei.

Ruudunlukija käynnistyy pikanäppäin yhdistelmällä.

Windows 10 lukija käynnistyy näppäinkomennolla Windows, ctrl ja enter. Lopetus samalla näppäinkomennolla.

NVDA käynnistyy näppäinkomennolla ctrl, alt ja N, ja se sulkeutuu apunäppäimellä ja Q.

Jaws käynnistyy näppäinkomennolla ctrl, alt ja J ja sulkeutuu apuvälinenäppäimellä ja F4.

Siirtyminen työpöydän kuvakkeisiin tehdään painamalla samanaikaisesti Windows-näppäin ja M-kirjain.

Ruudunlukija -kertoo että olet työpöydällä sekä siellä olevien kuvakkeiden määrän ja kohdan.

Mikä on työpöytä

Tietokoneen käynnistyessä työskentely aloitetaan työpöydältä. Työpöydäksi kutsutaan näyttöruudun taustaa, jolla sijaitsevat pienet sovellusten käynnistyskuvakkeet.

Työpöydälle kannattaa kerätä vain ne ohjelmat, joita todella käytetään. Työpöydällä voi esimerkiksi olla tekstinkäsittely-, internet-selain, sähköposti-, windows-luetus- ja muut tärkeät pikakuvakkeet.

Työpöydällä olevissa kuvakkeissa liikutaan nuolinäppäimen avulla tai kuvakkeiden etukirjaimien avulla. Kuvakkeita voi olla rinnakkain ja allekkain useita, joten nuolilla liikuttaessa kuljetaan samoja joskus edestakaisin.

Työpöydän alareunassa on muita osia: käynnistä-valikko, työkalupalkki, tehtäväpalkki, systeemitarjotin ja kello. Niitä selataan työpöydältä sarkaimen avulla tai seuraavilla pikanäppäimillä:

Käynnistä-valikko aukeaa painamalla vasenta-Windows-näppäintä.

Tehtäväpalkin tietoja selataan alt ja sarkaimella. Tehtäväpalkkiin kiinnitettyjä ohjelmia voi avata järjestyksessä Win + 1, Win + 2 jne.

Systeemitarjotin avataan windows-näppäin ja B-kirjaimella.

Kellonaika puhutetaan ruudunlukijalla painamalla apunäppäin ja f12.

Sovelluksen käynnistäminen

Siirrytään työpöydän kuvakkeisiin painamalla ensin Windows-näppäin ja M-kirjain.

Työpöydällä kohdalla oleva kuvake käynnistetään painamalla enteriä.

Kun jokin sovellus on käynnistetty, voidaan näppäilyllä Vasen Windows ja M siirtyä takaisin työpöydälle uuden ohjelman käynnistämistä varten. Ohjelmia voidaan käynnistää peräkkäin useita ja edellistä ei tarvitse sulkea.

Jos halutun ohjelman kuvake ei ole valmiiksi työpöydällä, se on helpointa löytää hakutoiminnon avulla. Haku on heti kohdalla, kun painetaan Windows-näppäintä.

Kun useita sovelluksia on käynnistetty, siirrytään niiden välillä painamalla Alt ja sarkain yhtaikaa siten, että Alt-näppäintä ei vapauteta. Työpöydän keskelle tulee näkyviin jokaisen Sarkain-näppäimen painalluksen jälkeen seuraava auki oleva ohjelma. Siirtyminen toteutuu, kun alt-näppäin vapautetaan. Sovelluksen otsikkorivin voi kuunnella painamalla apunäppäin ja T-kirjain. Tällä ruudunlukuohjelman käyttäjä voi tarkistaa sijainnin.

Auki oleva sovellus ei aina automaattisesti peitä koko näyttöä, vaan reunoilla saattaa näkyä palanen työpöytää. Jos tämä aiheuttaa ongelmia, voidaan aktiivinen sovellusikkuna suurentaa koko näytön peittäväksi painamalla alt ja välilyönti. Nuolilla löytyy kohta suurenna, joka hyväksytään enterillä. Vaihtoehtoisesti voi painaa Windows-näppäin ja nuoli ylös/alas.

Ruudunlukuohjelman puhuttamiskomennot

Siirry nyt tekstinkäsittelyohjelmaan WordPad. Kirjoita vapaamuotoista tekstiä muutamia rivejä ja muutamia kappaleita. WordPad osaa vaihtaa rivit, kappalejako tehdään enter-painikkeen avulla. Kohdalla olevassa asiakirjassa liikutaan seuraavilla tavoilla:

Riveittäin nuolilla ylös ja alas.

Rivin loppuun End

Sanoittain ctrl ja sivunuolet.

Merkeittäin nuolilla vasemmalle tai oikealle

Rivin alkuun Home

Asiakirjan alkuun ctrl ja home

Asiakirjan loppuun ctrl ja end.

Sovellusohjelman valintanauhan otsikot ovat näytön yläreunassa. Sieltä löytyvät kaikki sovelluksen tuntemat toiminnat.

Valintanauha aktivoidaan painamalla vasenta alt-näppäintä. Valintanauhan otsikoissa liikutaan sivuttain nuolilla. Valintanauha avautuu joko enterillä tai nuolella alaspäin. Avautuneessa valintanauhassa liikutaan sarkainnäppäimellä.

Haluttu toiminto hyväksytään enterillä. Valintanauhasta poistutaan esc-näppäimellä.

Keskusteluruutu

Monet toiminnot tuovat näytölle ns. keskusteluruudun. Tällöin käyttäjältä pyydetään lupaa tai vahvistusta toimenpiteeseen. Tallaisia ovat esimerkiksi tallennuskyselyt tai turvallisuuskyselyt.

Keskusteluruudussa on useita täytettäviä kohtia tai sarakkeita, joiden tietojen perusteella ohjelma voi tehdä toiminnon. Keskusteluruudun eri kohtia tutkitaan painamalla sarkainta. Sarkaimella siirrytään seuraavaan kohtaan ja takaisin edelliseen palataan vaihtoja sarkaimella. Tutkittavan kohdan sisällä mahdollisia vaihtoehtoja selataan nuolilla.

Asiakirjan tallentaminen

Asiakirjan tallennus alkaa painamalla ctrl ja S. Tallennus avaa keskusteluruudun, jossa annetaan asiakirjan nimi ja tallennuskansio.

Tallennus tehdään painamalla enteriä.

Seuraavilla tallennuskerroilla riittää vain ctrl ja S painallus.

Aiemmin kirjoitetun asiakirjan avaaminen

Tallennetut tiedostot tai asiakirjat ovat tiedostot kansiossa. Sinne siirrytään suoraan työpöydän kuvakkeesta tai avaamalla käyttäjän oman profiilin kuvake.

Tiedostoja selataan nuolilla ja haluttu avataan enterillä.

Selausta helpottaa, jos näyttöasetus on luettelo tai tiedot, jolloin selaaminen onnistuu nuolilla ylös- tai alaspäin.

Tekstin valitseminen

Paina Vaihto pohjaan ja liiku nuolilla, jolloin tekstin valitseminen tapahtuu merkki kerrallaan. Vaihto + control + nuolet oikea/vasen valitsee sanan kerrallaan.

Voit liikkua control-nuolilla, end- tai home-näppäimillä.

Voimakkain valinta on: control ja A. Se valitsee kaiken kohdalla olevan.

Valitun alueen voi vaikka poistaa Del-näppäimellä tai kopioida leikepöydälle control + C. Poisto voidaan kumota control + Y.

Leikepöytä

Leikepöytä on paikka, jonka välityksellä voi siirtää tekstiä tai muuta tietoa eri paikkojen tai sovellusten välillä. Valitun kohteen voi kopioida näppäinyhdistelmällä control + C tai leikata control + X leikepöydälle. Näppäilyllä control + V leikepöydän sisältö liitetään haluttuun kohtaan.

Sovelluksen sulkeminen

Sovellus suljetaan alt ja F4. Jos löytyy auki olevia tallentamattomia asiakirjoja, kysyy ohjelma tallennuksesta. Kyllä- ja Ei-vaihtoehtojen välillä liikutaan sarkaimella. Haluttu valitaan enterillä.

Tietokoneen sammuttaminen

Tietokoneen voi sammuttaa vasta kun kaikki avatut sovellukset on suljettu alt ja F4-toiminnolla.

Kierrä alt ja sarkaimella kaikkien sovellusten kohdalle ja sulje jokainen vuorollaan painamalla alt ja F4. Ruudunlukuohjelmaa ei tarvitse sulkea.

Helpointa on sammuttaa tietokone työpöydältä painamalla alt ja F4. Valitse nuolilla joko Sammuta, lepotila tai käynnistä uudelleen. Haluttu vaihtoehto vahvistetaan enterillä.

Toinen tapa sammuttaa on valita käynnistä valikon Sammuta-vaihtoehto:

 1. Paina vasen Windows-näppäintä
 2. siirry nuolella oikealle kohtaan Sammuta ja paina enter.
 3. Valitse nuolilla joko Sammuta enterillä tai Käynnistä uudelleen enterillä.

Sähköpostin käyttäminen

Sähköpostiohjelmia on valittavissa useita. Yleensä ruudunlukijalla on yksinkertaisempaa käyttää sähköpostiohjelmia netti- tai web-pohjaisten postipalveluiden sijasta. Suositeltavia ovat Mozilla Thunderbird tai Windows 10 oma sähköposti. Maksullisista ohjelmista Office Outlook toimii hyvin.

Saapuneet-kansiossa ovat kaikki saapuneet viestit allekkain. Niitä selataan nuolilla alas- tai ylöspäin.

Mozilla Thunderbird-käyttäjän on ensin painettava kerran välilyöntiä, jotta Saapuneet-kansio aktivoituu.

Kohdalla oleva viesti avautuu luettavaksi enterillä.

Viestiä luetaan riveittäin nuolella alaspäin tai koko viesti kerrallaan painamalla apunäppäin ja nuoli alaspäin.

Avattu viesti suljetaan esc-näppäimellä.

Viestin lähettäminen

Aloita uusi viesti painamalla ctrl ja N.

Kirjoita vastaanottaja kohtaan sähköposti osoite.

Osoite on aina pienillä sekä yhteen kirjoitettuna. Osoitteessa on aina at-merkki@, joka tehdään painamalla alt-gr ja numeroa 2.

Siirry sarkaimella kopion saajien kenttään. Kopion saajien osoitteet kirjoitetaan peräkkäin pilkulla erottaen.

Siirry sarkaimella aihekenttään ja aiheen kirjoittamisen jälkeen sarkaimella varsinaiseen viestin tekstiosaan.

Lähetä valmis viesti painamalla control ja enter.

Viestien poistaminen

Poista kohdalla oleva viesti painamalla del-näppäintä.

Del vie viestin poistetut-kansioon ja se voidaan sieltä vielä palauttaa.

Viestiin vastaaminen

Avaa saapunut viesti enterillä.

Vastaa siihen painamalla control ja R.

Jos haluat että kaikki vastaanottajat saavat vastauksesi, paina ctrl, vaihto ja R.

Tällöin alkuperäinen viesti tulee viestin loppuun ja kirjoituskohta on ylimmällä tyhjällä rivillä.

Kirjoita vastauksesi, tallenna ja lähetä.

Kansioluettelo

Saapuneet kansiosta siirrytään eri kansioiden luetteloon painamalla vaihto ja sarkain.

Eri kansioita selataan nuolilla ja haluttu avataan sarkaimella.

Kansioita ovat esim. poistetut, lähtevät, lähetetyt sekä saapuneet.

Liitetiedosto

Jos viestin kohdalla on liitteestä tieto, se löytyy selaamalla sarkaimella tai vaihtosarkaimella viestin tunnistekenttiä.

Myös nuolia sivusuunnassa voidaan käyttää, jos liitteitä on useita.

Enter-näppäin avaa liitteen käyttäen tiedostomuodon mukaista ohjelmaa.

Näkövammaisten keskustelukanavienkäyttö sähköpostilla

Vertaistuki keskustelukanavien viestejä käytetään lähettämällä yksittäisiä sähköpostiviestejä. Kaikilla keskustelukanavien listoilla ja toiminnoilla on yksilöllinen sähköpostiosoite.

Osoitteen loppuosa on aina @nakovammaiset.fi

Olemassa olevien keskustelukanavien lista pyydetään lähettämällä viesti osoitteeseen kanavat@nakovammaiset.fi.

Aiheeseen tai viestiin ei tarvitse kirjoittaa mitään. Saat paluupostina viestin, jossa on tietoja kanavista, joihin olet liittynyt tai joihin sinun on mahdollista liittyä.

Kanavalle liittyminen tehdään lähettämällä viesti osoitteeseen kanavan nimi-liita@nakovammaiset.fi

Esimerkiksi kulttuurikanavalle liitytään lähettämällä viesti osoitteeseen kulttuuri-liita@nakovammaiset.fi

Keskusteluviesti lähetetään alueelle osoitteeseen alueen nimi@nakovammaiset.fi

Esimerkiksi Kulttuuri-kanavalle kulttuuri@nakovammaiset.fi

Keskustelualueilta voi poistua vaikkapa loman ajaksi viestillä poissa@nakovammaiset.fi

Poistumisesta tulee vahvistuspyyntö.

Paluu keskustelualueille tapahtuu viestillä paikalla@nakovammaiset.fi

Lisää ohjeita saa lähettämällä viestin osoitteeseen ohje@nakovammaiset.fi

Lisää keskustelukanavien käytöstä on myös Näkövammaisten liiton sivulla, ulkoinen linkki  linkki avautuu uuteen ikkunaan .

Internetin selailu

Yleisimpiä selaimia ovat Google Chrome, Mozilla Firefox tai Microsoft Edge.

Windows 10 oma Lukija-ruudunlukija toimii parhaiten Microsoft Edge-selaimella.

Selain käynnistyy työpöydältä enterillä.

Halutulle sivulle pääsee kirjoittamalla control + L painalluksen jälkeen internetosoitteen.

Muutama osoite (ulkoiset linkit):

Mene halutulle sivulle, ctrl + L kirjoita osoite ja paina enter.

Vaienna puhuminen rauhallisella ctrl-painalluksella.

Siirry sivun yläreunaan ctrl ja PgUp.

Tutki avautuvaa sivua ensin nuolella alaspäin.

Tutki laajemmin yleisnäkymää etsimällä otsikoita kirjaimella H.

Jos otsikkotasoilla on rakenteista merkitystä, siirtyy numero 1,2,3,4 suoraan kyseisen taso-otsikon kohdalle.

Kuuntele sisältöä jatkuvana apunäppäin ja nuoli alas.

Muita selailukomentoja:

 • Sarkain vie seuraavan linkin kohdalle.
 • Enter avaa linkin.
 • Alt-nuoli vasen tai backspace palaa edelliselle sivulle.
 • H vie seuraavan otsikon kohdalle.
 • Vaihto + iso H vie edelliseen.
 • G vie seuraavaan grafiikkaelementtiin.
 • T vie seuraavan taulukko elementin kohdalle.
 • B vie painikkeeseen.
 • F vie mihin tahansa lomake elementtiin.

Muokkauskenttään voi kirjoittaa vasta kun kirjoitustila on aktiivinen. Joko automaattinen tai enterillä. Äänimerkki kertoo, kun siirrytään kirjoitustilaan. Kirjoittamisen jälkeen poistutaan esc-näppäimellä ja siirrytään nuolilla eteenpäin. 2021.

Artikkeli päättyy