Windows 10 näytönlukija

(Päivitetty: )

Sisällys

Lukija lukee ääneen tietokoneen näytön tekstejä. Se myös kuvailee tapahtumia, kuten ilmoituksia ja kalenteritapaamisia, joten tietokonetta voi käyttää ilman näyttöä.

Lukija-näppäin on apunäppäin, jonka avulla tehdään näytönlukijan toimintoja. Oletusarvoisesti Lukija-näppäimiä ovat Caps Lock ja Insert-näppäimet.

Lukija-näppäimestä käytetään komennoissa pelkistettyä muotoa Lukija. Voit vaihtaa Lukija-näppäintä Lukijan asetuksissa. Asetuksiin päästään painamalla Win, Ctrl ja N-kirjainta.

Yleiset komennot

Lukijan käynnistäminen tai pysäyttäminen Windows + Ctrl + Enter

Sulkee Lukijan Lukija + Esc

Vaihtaa syötteen oppimisen Lukija + 1

Oppimistilassa lukija kertoo näppäintä painettaessa sen nimen ja mahdolliset lukijan omat toiminnot.

Siirry seuraavaan kohteeseen Lukija + oikea nuoli

Siirry edelliseen kohteeseen Lukija + vasen nuoli

Vaihda näkymää Lukija + Page up ja Lukija + page down (tämä muuttaa sitä, miten lukija + oikea ja vasen nuoli toimivat)

Ctrl + Lukija + ylänuoli ja alanuoli sama toiminto kuin lukija + page up ja page down
näytä lukijan komennot Lukija + F1

Näytä nykyisen kohteen komennot Lukija + F2

Tee ensisijainen toiminto Lukija + Enter

Hakutilan vaihtaminen Lukija + Ctrl + Enter

Lue nykyinen aika ja päivämäärä Lukija + F12

Kuvaile kuva käyttämällä verkkopalvelua Lukija + Ctrl + D

Anna palautetta Lukijasta Lukija + Alt + F

Lukitse lukija-näppäin tai poista lukitus Lukija + Z

Ota kehittäjätila käyttöön tai poista se käytöstä Lukija + Ctrl + F12

Välitä seuraava näppäily suoraan sovellukselle Lukija + 3

Vaihda hiiritilaa Lukija + Alt + M

Puheen säätäminen

Äänenvoimakkuuden lisääminen Ctrl + Lukija + plusmerkki (+)

äänenvoimakkuuden vähentäminen Ctrl + Lukija + miinusmerkki (-)

Puhenopeuden suurentaminen Lukija + plusmerkki (+)

Puhenopeuden pienentäminen Lukija + miinusmerkki (-)

Vaihda välimerkkien lukutila Alt + Lukija + miinusmerkki (-) Alt + Lukija + plusmerkki (+)

Lisää tietojen yksityiskohtaisuutta Lukija + V

Vähennä tietojen yksityiskohtaisuutta Vaihto + Lukija + V

Ota merkkien lukeminen käyttöön Lukija + 2

Tekstin lukeminen ja käsitteleminen

Lopeta lukeminen Ctrl

Lue kohde Lukija + sarkain tai Lukija + numeronäppäimistön 5

Lue kohde tavattuna Lukija + sarkain kaksi kertaa nopeasti peräkkäin tai

Lukija + numeronäppäimistön 5-näppäin kaksi kertaa nopeasti peräkkäin

Lue nykyinen sana Lukija + K

Lue nykyinen sana tavattuna Lukija + K kaksi kertaa nopeasti peräkkäin tai Lukija + Ctrl + numeronäppäimistön 5-näppäin kaksi kertaa nopeasti peräkkäin

Kohteen mukautettu lukeminen Lukija + 0

Ikkunan otsikon lukeminen Lukija + T

Lue ikkuna Lukija + W

Toista viimeksi luettu lause Lukija + X

Luku kohdistimesta eteenpäin Lukija + R

Aloita asiakirjan lukeminen Ctrl + Lukija + R tai Lukija + alanuoli

Lue asiakirja Lukija + C

Lue teksti alusta asti Vaihto + Lukija + J tai Lukija + Alt + Home

Lue edellinen sivu Ctrl + Lukija + U

Lue nykyinen sivu Ctrl + Lukija + I

Lue seuraava sivu Ctrl + Lukija + O

Lue edellinen kappale Ctrl + Lukija + J

Lue nykyinen kappale Ctrl + Lukija + K

Lue seuraava kappale Ctrl + Lukija + L

Lue edellinen lause Lukija + Ctrl + M

Lue nykyinen lause Lukija + Ctrl + pilkku (,)

Lue seuraava lause Lukija + Ctrl + piste (.)

Lue edellinen rivi Lukija + U

Lue nykyinen rivi Lukija + I tai Lukija + ylänuoli

Lue seuraava rivi Lukija + O

Lue edellinen sana Lukija + J tai Ctrl + Lukija + vasen nuoli

Lue nykyinen sana Lukija + K tai Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön 5

Lue seuraava sana Lukija + L tai Ctrl + Lukija + oikea nuoli

Lue edellinen merkki Lukija + M

Lue nykyinen merkki Lukija + pilkku (,) tai Numeronäppäimistön 5

Lue seuraava merkki Lukija + piste (.)

Lue seuraavan ryhmän muotoilutiedot (esim. fontti)Lukia + F

Lue edellisen ryhmän muotoilutiedot Vaihto + Lukija + F

Siirry tekstin alkuun Lukija + B tai Ctrl + Lukija + Home

Siirry tekstin loppuun Lukija + E tai Ctrl + Lukija + End

Luku-valinta Lukija + Vaihto + alanuoli (lukee parhaillaan valittuna olevan kohteen, esim. maalatun tekstin)

Lue valittu kohde tavattuna Lukija + Vaihto + alanuoli kaksi kertaa nopeasti peräkkäin

Taulukoissa liikkuminen

Siirry taulukon ensimmäiseen soluun Ctrl + Alt + Home

Siirry taulukon viimeiseen soluun Ctrl + Alt + End

Rivin seuraavaan soluun siirtyminen Ctrl + Alt + oikea nuoli

Rivin edelliseen soluun siirtyminen Ctrl + Alt + vasen nuoli

Sarakkeen seuraavaan soluun siirtyminen Ctrl + Alt + alanuoli

Sarakkeen edelliseen soluun siirtyminen Ctrl + Alt + ylänuoli

Lue nykyisen rivin otsikko Ctrl + Vaihto + Alt + vasen nuoli

Lue nykyisen sarakkeen otsikko Ctrl + Vaihto + Alt + ylänuoli

Lue nykyinen rivi Ctrl + Vaihto + Alt + oikea nuoli

Lue nykyinen sarake Ctrl + Vaihto + Alt + alanuoli

Lue nykyisen rivin ja sarakkeen numero Ctrl + Vaihto + Alt + numeronäppäimistön 5

Siirry taulukon soluun Ctrl + Alt + Page up

Siirry solun sisältöön Ctrl + Alt + Page down

Lukijan kohdistuskomennot

Siirry ikkunan ensimmäiseen kohteeseen Lukija + Home

Siirry ikkunan viimeiseen kohteeseen Lukija + End

Siirry yksi kohde taaksepäin Lukija + Askelpalautin

Ensisijaiseen maamerkkiin siirtyminen Lukija + N

Siirrä lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)

Aseta kohdistus kohteeseen Lukija + heittomerkki (’) tai Lukija + numeronäppäimistön plusmerkki (+)

Siirry linkitettyyn kohteeseen Lukija + A

Siirry kommentoituun sisältöön Vaihto + Lukija + A

(Komennot, kun rakennesiirtyminen on käytettävissä)

Siirry pääkohteeseen Alt + Lukija + ylänuoli

Siirry seuraavaan samalla tasolla olevaan kohteeseen Alt + Lukija + oikea nuoli

Siirry edelliseen samalla tasolla olevaan kohteeseen Alt + Lukija + vasen nuoli

Siirry ensimmäiseen alikohteeseen Alt + Lukija + alanuoli

Linkkiluettelo Lukija + F7

Maamerkkiluettelo Lukija + F5

Otsikkoluettelo Lukija + F6

Lukijan Etsi-toiminto Lukija + Ctrl + F

Jatka etsimistä eteenpäin Lukija + Vaihto + F3

Kaikki numeronäppäimistön komennot

Monet näistä komennoista voi tehdä myös ilman numeronäppäimistöä, mutta numeronäppäimistö on vaihtoehtoinen tapa.

Siirry ikkunan ensimmäiseen kohteeseen Lukija + Home

Siirry ikkunan viimeiseen kohteeseen Lukija + End

Lue teksti alusta asti Lukija + Alt + Home

Siirry tekstin alkuun Ctrl + Lukija + Home

Siirry tekstin loppuun Ctrl + Lukija + End

Siirry edelliseen kohteeseen Lukija + vasen nuoli

Siirry seuraavaan kohteeseen Lukija + oikea nuoli

Lue kohde Lukija + numeronäppäimistön 5

Lue kohde tavattuna Lukija + numeronäppäimistön 5-näppäin kaksi kertaa nopeasti peräkkäin

Lue nykyinen sana Lukija + ctrl + numeronäppäimistön 5

Lue nykyinen sana tavattuna Lukija + ctrl + numeronäppäimistön 5 nopeasti kaksi kertaa peräkkäin

Lue nykyinen rivi Lukija + ylänuoli

Aloita asiakirjan lukeminen Lukija + alanuoli

Lue edellinen sana Ctrl + Lukija + vasen nuoli

Lue nykyinen sana Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön 5

Lue seuraava sana Ctrl + Lukija + oikea nuoli

Lue nykyinen merkki Numeronäppäimistön 5

Vaihda näkymää Lukija + Page up tai Ctrl + Lukija + ylänuoli

Siirrä lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)

Aseta kohdistus kohteeseen Lukija + numeronäppäimistön plusmerkki (+)

Äänenvoimakkuuden lisääminen Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön plus (+)

Äänenvoimakkuuden vähentäminen Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön miinus (-)

Vaihda välimerkkien lukutila Alt + Lukija + numeronäppäimistön plus Alt + Lukija + numeronäppäimistön miinus

Tee ensisijainen toiminto Lukija + Enter

Hakutilan vaihtaminen Lukija + Vaihto + Enter

Hyödyllisiä asetuksia

Lukijan asetuksiin pääsee painamalla windows+ctrl+n. Asetuksia selataan sarkaimella. Asetuksista voi tehdä mm. seuraavat määritykset:

  • Lukijan automaattinen käynnistäminen kirjautumisen jälkeen
  • Lukijan käynnistäminen kirjautumisruutuun
  • Puheääni: Lukijassa voi käyttää Microsoftin omien äänien lisäksi myös joitakin Sapi5-yhteensopivia puheääniä. Kaikki puhesyntetisaattorit eivät kuitenkaan ole yhteensopivia Lukijan kanssa esim. Mikropuheen käyttö ei ole mahdollista.
  • Pienennetäänkö muiden sovellusten äänenvoimakkuutta, kun Lukija on käynnissä
  • Mitä kuulet kirjoitettaessa: luetaanko merkit, sanat tai muut näppäimet
  • Lukijan muunnosnäppäin: määritä, mikä näppäin toimii Lukija-näppäimenä.
  • Käytä Braille-pistekirjoitusta: Lukija tukee myös pistenäyttöjä. Jos haluat käyttää pistenäyttöä, valitse kohta lataa ja asenna. Asennuksen valmistuttua pistenäytön pitäisi alkaa toimia automaattisesti. Asetuksista voit vaihtaa myös pistetaulukon suomenkieliseksi kohdasta valitse tulostekieli, oletuksena on englanninkielinen taulukko.

Huom! Lukijan pistenäyttötuen käyttöönotto estää pistenäytön käyttämisen esim. NVDA:n kanssa. Jos haluat palauttaa pistenäytön muiden ruudunlukijoiden käyttöön, valitse Lukijan asetusten kohdasta vaihda Braille-näytön ohjain vaihtoehto usb-yhdistelmälaite. Kun haluat taas käyttää näyttöä Lukijan kanssa, valinta pitää palauttaa kohtaan Lukija, libusb 1.0.

Artikkeli päättyy