Windows Luetus -ohjelman käyttö

(Päivitetty: )

Sisällys

Ohje näkövammaisille Windows Luetus-ohjelman ja ruudunlukuohjelman ja puhesyntetisaattorin käyttäjille.

Tämä ohje on kirjoitettu näkövammaisille Windows Luetus-ohjelman käyttäjille. Ohje on tarkoitettu pääasiassa ruudunlukuohjelman ja puhesyntetisaattorin varassa toimiville. Ohjelman toiminnot on kuvattu näppäinkomentoja käyttäen. Windows Luetusta pystyy käyttämään myös hiirellä.

Tämä ohje löytyy julkaisuna Windows Luetuksen asennuksen jälkeen Käynnistä-valikosta kohdasta Ohjelmat – NKL – Windows Luetus tai Kaikki Ohjelmat – NKL – Windows Luetus.

Luetus-palveluiden käyttö edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä. Lue lisää Luetus-palvelusta Näkövammaisten liiton sivuilta, ulkoinen linkki  linkki avautuu uuteen ikkunaan .

1. Yleistä

1.1 Ohjelmasta

Windows Luetus-ohjelmalla voi lukea julkaisuja ja muokata tekstitiedostoja ja rtf -muotoisia asiakirjoja. Kirjoitustoimintoja varten Windows Luetuksessa on oma tekstinkäsittelyohjelma nimeltään WL-muistio.

Windows Luetuksella voi lukea myös Celian tuottamia oppikirjoja, sekä täyttää työkirjoja. Tarkemmat tiedot oppikirjojen hankkimisesta ja käytöstä saa Celiasta.

Oppikirjojen lukemiseen riittää Celian asiakkuus, mutta silloin eivät Näkövammaisten liiton tuottamat julkaisut ole käytettävissä. Jos Celian asiakas ei ole Luetus-verkkopalvelun asiakas, voi hän lukea Celian oppikirjoja valitsemalla ohjelman rekisteröinnin yhteydessä vaihtoehdon ’ohita äläkä näytä ilmoitusta uudelleen’.

Windows Luetuksessa on oma ruudunlukuohjelma, joka käyttää Sapi4 tai Sapi5 yhteensopivaa puhesynteesiä. Näitä ovat esimerkiksi Eloqvence, Mikropuhe tai Espeak synteesit.

Erillisiä ruudunlukuohjelmia ovat esimerkiksi Jaws tai NVDA. Windows Luetusta voidaan käyttää kaikilla Windowsissa toimivilla apuvälineillä.

Windows Luetuksen saa rekisteröidä oletuksena vain yhdelle tietokoneelle. Lisälisenssejä saa pyynnöstä omille koneille.

1.2 Luetus-muotoinen julkaisu

Windows Luetuksella luetaan julkaisuja, jotka on käsin tai ohjelmallisesti muokattu sille sopivaan muotoon. Näiden Luetus-julkaisujen tiedostotarkenne on wlf. Julkaisut ovat valikkorakenteisia. Eri tasoja voi olla vaihteleva määrä eri julkaisutyypistä riippuen.

1.3 Artikkelit ja asiakirjat

Artikkeli on Luetus -muodossa oleva julkaisun osa. Asiakirjalla tarkoitetaan teksti- tai rtf -muotoista tiedostoa.

1.4 Näppäimistöstä

Plus ja Miinus näppäimet ovat perusnäppäimistön, ei laskimen näppäimiä. Plus sijaitsee numerorivillä nollan oikealla puolella. Miinus on sama kuin tavuviiva.

Nuolinäppäimillä tarkoitetaan neljän näppäimen ryhmässä olevia nuolia: ylös, alas, oikealle ja vasemmalle.

Application- eli Sovellus -näppäin on oikeanpuoleisen Control-näppäimen vasemmalla puolella, jos käytössä on ns. Windows näppäimistö.

Sarkain = Tabulaattori = Sisennys-näppäin on vasemmassa reunassa alhaalta laskien neljäs näppäin.

1.5 Ruudunlukuohjelma

Ruudunlukuohjelmalla ohjataan puhesyntetisaattoria. Windows Luetuksessa on oma ruudunlukuohjelma.

1.6 Keskusteluruutu

Keskusteluruudulla tarkoitetaan näytölle tulevia ikkunoita, joissa käyttäjän odotetaan antavan tietoja ohjelmalle sekä ilmoituksia, jotka käyttäjä kuittaa Enterillä.

Keskusteluruutuja ovat esim. tiedoston avaus -ikkuna, arkistointi-ikkuna sekä ilmoitus siitä, että poistettava julkaisu on auki.

1.7 Järjestelmävaatimukset

Windows Luetus vaatii vähintään Windows XP käyttöjärjestelmän. Selaimena on oltava Internet Explorer 6.0 tai uudempi. Puhesyntetisaattoriohjelmana voidaan käyttää mitä tahansa Sapi-yhteensopivaa ohjelmaa tai Mikropuheen versiota 4.2 tai uudempaa.

2 Julkaisujen hakeminen

2.1 Julkaisujen hakeminen verkkopalvelusta

Julkaisut haetaan Luetus-verkkopalvelusta osoitteesta https://luetus.nkl.fi. Julkaisujen hakuun tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Julkaisuvalikoimaa selataan linkkilistojen avulla. Haluttu julkaisu tallennetaan julkaisujen oletuskansioon c:\luetus\julkaisu.

 1. Kirjaudu Luetus-verkkopalveluun osoitteessa https://luetus.nkl.fi/ Selain saattaa näyttää suojausvaroitus-ikkunan. Jatka tästä valitsemalla ”Kyllä”. Jos käyttäjätunnus tai salasana on väärinkirjoitettu, ikkuna tulee uudelleen näkyviin ja syöttökentät on tyhjennetty.
 2. Kirjautumisen jälkeen olet Luetus-verkkopalvelun etusivulla. Valitse linkki ”Luetus-julkaisu”.
 3. Valitse linkeistä haluamasi julkaisutyyppi, esimerkiksi sanomalehti. Valitse linkki haluamaasi julkaisuun.
 4. Tallenna julkaisu Luetuksen oletuskansioon c:\luetus\julkaisu. Kansio on määritelty Windows Luetuksen Tiedosto-valikon ”Valitse kansio” -valikon kohdassa Valitse julkaisukansiot.
  Jos Windows Luetus on käynnissä kun julkaisuja haetaan, julkaisuvalikko on päivitettävä haun jälkeen painamalla F5. Koska julkaisu on tallennettu verkkopalvelusta tietokoneelle, ei verkkoyhteyttä tarvita lukemisen aikana.

2.2 Julkaisujen pikahaku F8

Julkaisujen pikahaku -toiminnolla voi hakea julkaisuja joko tiedostonimellä tai julkaisun uusimman numeron tuovalla ”aliasnimellä”.

Tiedostonimessä voi käyttää tähti-merkkiä (*) korvaamaan nimen loppuosaa. Esim. hymy16* tuo kaikki vuoden 2004 aikana ilmestyneet Hymy-lehdet. Ennen tähti-merkkiä on oltava vähintään neljä merkkiä julkaisun nimestä. Aliasnimi on lyhenne julkaisun nimestä. Ajantasainen lista aliasnimistä löytyy Luetus-verkkopalvelusta (https://luetus.nkl.fi).

2.3 Aliasnimellä hakeminen

 1. Käynnistä Julkaisujen pikahaku komennolla F8 tai Työkalut -valikosta. Tämän voit tehdä vain ollessasi julkaisuluettelossa. Lisäksi ”Julkaisujen pikahaku” käynnistyy myös itsenäisenä ohjelmana työpöydältä. Julkaisujen pikahaussa toimii Windows Luetuksen oma ruudunlukuohjelma.
 2. Näytölle tulee ikkuna, jossa aktiivisena kohtana on tiedostonimen syöttöruutu.
 3. Kirjoita haluamasi julkaisun aliasnimi tai tiedostonimi. Hyväksy Enterillä tai vaihtoehtoisesti valitse Lisää-painike.
 4. Jos haluat hakea useita julkaisuja, niiden hakunimet on syötettävä ja hyväksyttävä Enterillä yksi kerrallaan. Hakunimiä ei voi syöttää useita esimerkiksi pilkulla eroteltuina.
 5. Kun olet kirjoittanut kaikki hakunimet, paina vielä kerran Enteriä tai valitse Hae-painike.
 6. Ohjelma siirtää automaattisesti kaikki tilatut julkaisut koneellesi julkaisukansioon. Jos haettava julkaisu on jo koneellasi, siitä tulee näytölle ilmoitus ja voit valita korvaatko vanhan.
 7. Kun siirto on valmis, kuuluu äänimerkki ja näytöllä ovat haun tulokset. Tuloksia voit selata siirtymällä nuolinäppäimellä alaspäin.
 8. Ohjelma suljetaan painamalla Alt ja F4 tai valitsemalla Sulje-painike

2.4 Pikahaun asetuksia

Julkaisujen pikahaku -ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia asetuksiin kohdasta: ” asetukset”

 • Muista edelliset haut, ei valittuna
 • Haettujen lista oletuksena valittuna, valittu
 • Äänimerkki kun haku on valmis, valittu
 • Onnistuneen latauksen äänipainike
 • Epäonnistuneen latauksen äänipainike
 • Käytä palvelimen päiväystä ja kellonaikaa, ei valittu
 • Kirjaudu automaattisesti valittu
 • Älä korvaa koneella jo olevia tiedostoja, ei valittu

2.5 Muista edelliset haut -toiminto

Pikahaun voi asettaa muistamaan edellisellä kerralla haetut julkaisut, jolloin vältytään toistuvasti samojen aliasnimien kirjoittamiselta.

Valitse pikahaun asetuksista kohta ”Muista edelliset haut”, ja paina sen kohdalla välilyöntiä, jolloin arvoksi tulee ”valittu”.

Ensimmäisellä kerralla kirjoita kaikki toistuvasti haettavat tiedostot ja suorita haku.

Kun seuraavan kerran KÄYTETÄÄN PIKAHAKUA, ovat haettavat tiedostot jo valmiina ja haku käynnistyy vain Enteriä painamalla.

Automaattisesti haettavien listalle voi lisätä jälkikäteen kirjoittamalla ”tiedosto”-kohtaan lisäykset. Haettavien listan voi tyhjentää ”tyhjennä”-painikkeella.

3. Julkaisujen lukeminen

3.1 Windows Luetuksen käynnistäminen

Windows Luetus käynnistyy, joko työpöydällä olevasta pikakuvakkeesta tai Käynnistä -valikon Ohjelmat -valikosta. Sinne on Windows Luetuksen asennuksen yhteydessä tullut nkl valikko, joka sisältää Windows Luetus -valikon. Tarkempi selvitys kyseisen valikon muista kohdista on tämän ohjeen luvussa 17.

3.2 Julkaisujen sijainti

Käynnistyessään Windows Luetus käy läpi ne kansiot, jonne haetut julkaisut on sijoitettu ja luo niiden sisällön perusteella julkaisuluettelon. Windows Luetuksen asennuksen yhteydessä määritellään automaattisesti oletuskansioiksi c:\luetus\julkaisu ja c:\luetus\hs.

Jos julkaisut on tallennettu muuhun, kuin oletuskansioon tai jos koneelle haetut julkaisut eivät näy ohjelman avautuessa, on syytä tarkistaa kansiomääritykset Tiedosto -valikon Valitse kansio -valikosta kohdasta Valitse julkaisukansiot.

3.3 Ohjelmassa liikkuminen

Kun Windows Luetus käynnistyy, ensimmäiseksi tulevat näkyviin julkaisutyypit ”puumaisessa” rakenteessa.

Julkaisutyyppejä ovat esimerkiksi aikakauslehti, ohje ja sanomalehti.

Julkaisut on oletuksena järjestetty ryhmiteltyyn julkaisunäkymään. Ryhmitelty julkaisunäkymä kerää kunkin julkaisun omaan nimikkoryhmäänsä.

Vaihtoehtona ryhmitellylle julkaisunäkymälle on aikajärjestyksessä julkaisut esittävä näkymä. Näkymä vaihtoehtoja muutetaan pikanäppäimellä Shift ja F5 tai Näytä-valikon kohdasta: ”Ryhmitelty julkaisunäkymä”.

Julkaisuluettelon avautuessa sen ylimmäinen kohta on aktiivinen. Luetteloa selataan nuolinäppäimillä alas ja ylös, jolloin syntetisaattori sanoo aktiiviseksi muuttuneen rivin. Haluttu kohta valitaan painamalla sen kohdalla Enteriä.

Luettelossa voi siirtyä suoraan haluttuun vaihtoehtoon painamalla näppäimistöltä kyseisen vaihtoehdon alkukirjainta.

Sarkaimella siirrytään luettelossa seuraavaan samalla tasolla olevaan otsikkoon. Shift ja Sarkain vie edelliseen samalla tasolla olevaan otsikkoon. Jos samalla tasolla olevia otsikoita ei enää ole, siirrytään ylemmälle tasolle.

3.4 Artikkelin lukeminen

Artikkelit avautuvat omaan ikkunaan. Windows Luetuksen ruudunlukuohjelma lukee artikkelin automaattisesti heti sen avautuessa. Lukemisen voi keskeyttää välilyönnillä ja jatkaa samasta kohdasta painamalla uudestaan välilyöntiä.

Jos käytössä on muu ruudunlukuohjelma, luetaan teksti samalla tavalla kuin artikkeli olisi tekstinkäsittelyohjelman asiakirja. Esimerkiksi Jaws tai Col lukee artikkelin painamalla Jaws-näppäintä ja nuolta alas. (Ins ja 2)

Tekstin selaamiseen voi käyttää, joko Windowsille tyypillisiä näppäinkomentoja tai Windows Luetuksen omia toimintoja. Tämä valinta tehdään Windows Luetuksen Näytä -valikon Asetusten Artikkeli kohdassa. Windows Luetuksen näppäinkomennot on lueteltu luvussa 18.

Seuraavaan artikkeliin päästään suoraan, kun artikkelissa painetaan Sarkainta. Edelliseen artikkeliin palataan painamalla Shift ja Sarkain.

3.5 Koko julkaisun jatkuva luku omalla ruudunlukuohjelmalla, Control ja Enter

Kun käytetään Windows Luetuksen omaa ruudun- lukuohjelmaa, lukee Sapi-syntetisaattori julkaisun automaattisesti artikkeli artikkelilta loppuun asti näppäinkomennolla Control ja Enter. Kohdalla olevaa artikkelia voidaan selata Nuolinäppäimillä tai se voidaan ohittaa painamalla Sarkain-näppäintä, jolloin ohjelma siirtyy lukemaan seuraavaa artikkelia. Esc sulkee artikkelin ja lopettaa samalla jatkuvan luvun. Näytä-valikon Asetusten (F7) Artikkeli -kohdassa ovat seuraavat jatkuvaan lukuun vaikuttavat asetukset: ”Ilmoita artikkelin vaihtumisesta” ja ”Artikkelin vaihtaminen keskeyttää jatkuvan luvun”.

3.6 Julkaisun ja artikkelin sulkeminen, Esc

Artikkeli tai julkaisu suljetaan painamalla Esc-näppäintä. Puumaiset luettelot sulkeutuvat painamalla Nuoli vasemmalle. Julkaisun sulkemisen yhteydessä tallentuu automaattisesti viimeisen lukukohdan sijainti, johon siirrytään, kun julkaisu seuraavan kerran avataan.

3.7 Esimerkki sanomalehden lukemisesta

 1. Käynnistä Windows Luetus työpöydän kuvakkeesta.
 2. Mene Nuolinäppäimellä alas kohtaan sanomalehti. Paina Enter.
 3. Mene Nuolinäppäimellä alas haluamasi sanomalehden kohdalle. Paina Enter.
 4. Liiku näin myös sanomalehden valikoissa kunnes tulet halutun päivämäärän kohdalle. Paina Enter.
 5. Liiku näin myös sanomalehden valikoissa kunnes tulet sellaisen osaston kohdalle, jonka haluat avata. Paina Enter.
 6. Liiku näin myös osaston valikoissa kunnes tulet sellaisen artikkelin otsikon kohdalle, jonka haluat lukea. Paina Enter.
 7. Ohjelma avaa artikkelin näyttöön ja artikkelin lukeminen voidaan nyt aloittaa riippuen käytössä olevasta ruudunlukuohjelmasta.
 8. Jos käytössä on Sapi4- tai Sapi5-puhesyntetisaattori Mikropuhe), ohjelma aloittaa automaattisesti artikkelin lukemisen.
 9. Kun artikkeli on luettu tai jos haluat keskeyttää sen lukemisen, paina Esc-näppäintä.
 10. Voit siirtyä seuraavaan artikkeliin Nuoli alas näppäimellä tai poistua edelliseen valikkoon painamalla Esc. Jokainen Esc-näppäimen painallus tuo sinut edelliselle tasolle siihen kohtaan, jonka olit valinnut Enterillä.

4 Julkaisun poisto, Delete

Julkaisut on itse poistettava koneelta. Muutamiin julkaisuihin on asetettu aikaraja, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti.

Julkaisu poistetaan painamalla sen nimen ja päiväyksen kohdalla Delete-näppäintä tai valitsemalla Muokkaa -valikosta kohta poista julkaisu, jolloin julkaisu siirtyy Windowsin roskakoriin.

Julkaisun voi poistaa myös painamalla Shift ja Delete, jolloin julkaisu poistuu kokonaan, eikä jää roskakoriin. Ohjelma pyytää vahvistusta julkaisun poistolle. Poisto hyväksytään valitsemalla Kyllä vaihtoehto Enterillä tai peruutetaan painamalla Esc.

Julkaisu pitää sulkea ennen poistoa. Jos julkaisu on poistettaessa auki, ohjelma antaa ilmoituksen, ettei julkaisua voi poistaa. Ilmoitus kuitataan Enterillä.

5 Ohjelman sulkeminen, Alt + F4

Windows Luetus sulkeutuu, joko painamalla näppäin-yhdistelmää Alt ja F4 tai tiedosto-valikon kohdasta Lopeta.

Ohjelma sulkeutuu ja avoinna olevan julkaisun viimeinen lukukohta tallennetaan.

Ennen lopetusta WL-muistio tarkistaa, haluatko tallentaa käsiteltävän tekstin, jos siinä on tallentamattomia muutoksia.

6 Windows Luetuksen asetukset, F7

Windows Luetuksen asetuksiin päästään näppäimellä F7 tai Näytä -valikon kohdasta Asetukset. Asetus-ikkunan ensimmäisessä kohteessa ovat vaihtoehdot Yleiset ja Artikkeli, joiden välillä liikutaan Nuoli alas ja Nuoli ylös -näppäimillä. Sarkaimella päästään Käyttöliittymän kieli -valintaruutuun.

Yleiset ja Artikkeli -kohtien asetukset tulevat näkyviin kun niiden kohdalla painetaan kerran Nuoli oikealle. Asetuksia selataan Nuoli alas ja Nuoli ylös näppäimillä.

Asetus valitaan päälle tai pois painamalla välilyöntiä sen kohdalla. Ikkunasta poistutaan, joko Enterillä jolloin muutokset tulevat voimaan tai Escillä jolloin asetukset pysyvät ennallaan. Jotkin asetukset tulevat voimaan heti, mutta osa niistä vaatii ohjelman uudelleen käynnistyksen.

6.1 Yleiset asetukset

– Lataa syntetisaattori
Automaattisesti käynnistää valitun Sapi-syntetisaattorin Windows Luetuksen käynnistyessä. Jos käytössä ei ole erillistä syntetisaattoriohjelmaa kuten Mikropuhetta, voi ohjelman käynnistyksessä tulla ilmoitus: ”Syntetisaattorin käynnistys epäonnistui”. Tämän kohdan tulee olla pois päältä, kun tekstin lukemiseen käytetään erillistä ruudunlukuohjelmaa kuten Jaws, Col, Hal, Supernova, Lunar, ZoomText ja NVDA.

– Lataa MSAA
Jos Windows Luetusta käytetään sen omalla ruudunlukuohjelmalla, on tämä kohta oltava valittuna. Vastaavasti valinta poistetaan, jos käytetään erillistä ruudunlukuohjelmaa.

– Lajittele julkaisut nousevaan järjestykseen
Järjestää sanomalehdet vanhimmasta uusimpaan ja muut julkaisut aakkosjärjestykseen. Lajitteluperuste määräytyy siitä, miten julkaisu on koodattu.

– Ryhmitelty julkaisunäkymä
Shift ja F5 Järjestää julkaisut niiden aiheen tai nimen perusteella omiin ryhmiinsä. Esimerkiksi Näkövammaisten kirjaston kirjat luokitellaan valikkoihin kaunokirjallisuus, tietokirjat jne. Valinnan ollessa pois päältä järjestyvät julkaisut, joko päiväyksen tai aakkosten mukaan omassa julkaisutyypissään.

– Avaa ohjelma-ikkuna suurennettuna
Windows Luetuksen ikkuna avautuu koko ruudun kokoisena

– Avaa lapsi-ikkunat suurennettuina
Kaikki ohjelman ikkunat avautuvat koko ruudun kokoisina.

– Kaiuta näppäilyt tekstieditorissa
Syntetisaattori sanoo painetun näppäimen kirjoitettaessa WL-muistiossa

– Vaienna puhe siirryttäessä toiseen sovellukseen
Windows Luetus ei jatka artikkelin lukemista kun siirrytään toiseen ohjelmaan.

6.2 Artikkeliasetukset

Käytä Windowsin vakionäppäimiä artikkelissa liikkumiseen.

Kun asetus ei ole valittuna, toimivat selailunäppäimet artikkelissa Windows Luetuksen sääntöjen mukaisesti.

Ilmoita artikkelin vaihtumisesta
Kun käytetään julkaisun jatkuvaa lukua, ohjelma sanoo uuden artikkelin alkaessa ”Artikkeli”.

Artikkelin vaihtaminen keskeyttää jatkuvan lukemisen
Julkaisun jatkuva lukeminen keskeytyy siirryttäessä Sarkain-näppäimellä seuraavaan artikkeliin.

6.3 Käyttöliittymän kieli

Valintaruudusta voidaan valita Nuoli ylös tai Nuoli alas -näppäimillä kieli, jolla Windows Luetuksen tekstit näytetään. Tämä ei vaikuta julkaisujen tekstiin, eikä puhesyntetisaattorin kieleen.

7 Ruudunluvun käyttö

7.1 Windows Luetuksen ruudunluku

Windows Luetuksessa on oma Sapi-syntetisaattoria käyttävä ruudunlukuohjelma. Toimiakseen on koneessa oltava asennettuna Mikropuhe 4.2 tai uudempi tai jokin muu Sapi-syntetisaattori.

Asetuksista (F7) yleiset-ryhmästä valitaan kohdat: ”Lataa syntetisaattori automaattisesti” sekä ”Lataa MSAA”.

7.2 Puheen säädöt ja asetukset

Puheen nopeuden ja korkeuden asetuksiin pääsee Puhu-valikosta tai näppäimellä F6. Asetusikkunassa säädetään puheen nopeutta ja korkeutta.

Asetuksia muutetaan siirtämällä ikkunan liukusäätimiä Nuolinäppäimillä tai PageUp ja PageDown -näppäimillä, jolloin arvot muuttuvat kymmenen numeroa pienemmiksi tai suuremmiksi. Nopeuden ja korkeuden säädön välillä liikutaan Sarkaimella. Muutetut arvot jäävät voimaan kun asetusikkunasta poistutaan painamalla Enteriä.

Poistuttaessa Escillä asetukset eivät muutu. Huomaa, että puheennopeutta pääsee muuttamaan, myös suoraan Julkaisuvalikoilta pikanäppäimillä Plus ja Miinus. Käytetään kirjoituspuolen + ja Tavuviivaa.

7.3 Puhesyntetisaattorin valinta

Seuraavissa Puhu-valikon kohdissa valitaan, mikä puhesyntetisaattori on käytössä.

 • Mikropuhe 32-bittinen, F9
 • Sapi, F10
 • Ei syntetisaattoria, F11

Vaientaa Windows Luetuksen oman ruudunlukuohjelman.

– Valitse Sapi-syntetisaattori
Toiminto avaa ikkunan, jossa ovat kaikki tietokoneeseen asennetut Sapi-syntetisaattorit. Luettelosta valitaan se, jolla halutaan Windows Luetuksen puhuvan. Windows Luetus voi käyttää, myös muita kuin suomenkielisiä Sapi-syntetisaattoreita.

7.4 Päällekkäin puhuvat ruudunlukijat

Jos samassa koneessa on sekä Sapi-syntetisaattori, että erillinen ruudunlukuohjelma saattaa Windows Luetus käynnistyessään puhua ”kaksiäänisesti”. Käyttäjä voi tällöin päättää kummalla lukemista jatkaa.

Painamalla F11 vaikenee Windows Luetuksen ääni. Ruudunlukuohjelman syntetisaattori on puolestaan vaiennettava omalla komennollaan.

Jos halutaan aina käyttää Windows Luetuksen omia puheominaisuuksia, pitää muutoin käytössä oleva ruudunlukuohjelma vaientaa pysyvästi.

7.5 Erillinen ruudunlukuohjelma

Jos Windows Luetusta käytetään muun kuin Luetuksen oman ruudunlukijan avulla, on Asetuksista (F7) yleiset-ryhmästä poistettava valinta kohdista: ”Lataa syntetisaattori automaattisesti”, sekä ”Lataa MSAA”.

Puhu-valikon kautta tehdyt syntetisaattorin nopeuden ja korkeuden säädöt eivät tällöin vaikuta puheeseen.

8 Ohjelman ulkoasun muokkaus

8.1 Fontin koon ja tyypin määrittely

Seuraavat tekstin kokoon ja muotoon vaikuttavat toiminnot voi tehdä pikanäppäimillä tai valita Muokkaa-valikolta. Tekstin ulkoasua ei voi muuttaa artikkelin lukuikkunassa. Muutokset vaikuttavat puunäkymän, artikkelin, WL-muistion ja joidenkin keskusteluruutujen teksteihin.

Keskusteluruuduissa tekstin koko ei teknisistä syistä kasva suuremmaksi kuin 20. Valikoiden ja Windows standardia noudattavien keskusteluruutujen tekstin kokoon voi vaikuttaa vain Windowsin asetuksilla.

Suuri tekstin suurennus saattaa vaikeuttaa joidenkin ruudunlukuohjelmien toimintaa.

Pienennä fonttia, Alt ja Tavuviiva

Suurenna fonttia, Alt ja Plus

Nämä toiminnot muuttavat portaittain tekstin kokoa.

Vaihda fonttia, Control ja Shift ja F

Tämä toiminto avaa Windowsille tyypillisen Fontti-ikkunan, josta muutetaan tekstin kokoa, kirjasintyyliä, sekä tehdään muita tekstin ulkoasuun vaikuttavia asetuksia. Kohteiden välillä liikutaan Sarkaimella, vaihtoehtoja selataan Nuoli ylös ja Nuoli alas -näppäimillä. Kun asetukset on tehty, ne hyväksytään Enterillä tai valitsemalla OK-painike, jos ikkunasta poistutaan Escillä, asetukset eivät muutu.

Ensimmäisenä kohteena on Fontti, josta valitaan kirjasinmalli. Seuraavana on Tyyli, josta voidaan valita esimerkiksi lihavoitu teksti. Kolmantena kohteena on Tekstin koko. OK ja peruuta-painikkeiden jälkeen tulee vielä valintaruudut yliviivatulle ja alleviivatulle tekstille.

8.2 Ikkunan koko

Ikkunoiden kokoon voi vaikuttaa tilannekohtaisesti järjestelmä-valikon kautta. Se avautuu komennolla Alt ja Välilyönti.

Control ja M suurentaa aktiivisen ikkunan

Ikkunat aukeavat täysikokoisina Windows Luetuksen käynnistyessä, jos Näytä-valikon asetuksista on valittuna kohdat ”Avaa ohjelma-ikkuna suurennettuina” ja ”Avaa lapsi-ikkunat suurennettuina”.

8.3 Marginaalien asetus artikkeliin

Artikkelin ja asiakirjan tekstille voidaan asettaa vasemman ja oikean reunan marginaalit. Näistä on apua erityisesti suurennusohjelmaa tai pistenäyttöä käyttäville.

Marginaalit säädetään artikkeli-ikkunassa valitsemalla Muokkaa-valikolta kohta Aseta marginaalit.

Ruudulla on kaksi liukusäädintä, joista ylempi määrittelee vasemman ja alempi oikean marginaalin leveyden.

Kohteiden välillä liikutaan Sarkain-näppäimellä ja asetuksia muutetaan Nuoli-näppäimillä tai PageUp ja PageDown -näppäimillä. Asetukset hyväksytään painamalla Enteriä. Alkuperäiset asetukset jäävät kun ikkunasta poistutaan Escillä.

9 Kirjanmerkit ja viimeisin sijainti

Windows Luetuksessa voi asettaa kahden tyyppisiä kirjanmerkkejä. Varsinaiselle kirjanmerkille annetaan nimi. Se löytyy Suosikit -valikolta ja siihen voidaan siirtyä mistä tahansa Windows Luetuksen kohdasta. Kirjanmerkkejä voi olla useita samassa julkaisussa tai artikkelissa.

Julkaisuun voidaan tallentaa, myös viimeisen lukukohdan sijainti. Siihen päästään vain kun julkaisu on avattu. Uuden sijainnin tallentaminen poistaa automaattisesti edellisen sijainnin muistista.

Kirjanmerkin tai viimeisimmän sijainnin voi asettaa artikkelin otsikkoon tai tekstiin. WL-muistiossa asiakirjaan voi asettaa vain kirjanmerkin, ei viimeisintä sijaintia.

9.1 Kirjanmerkin asettaminen, Control ja K

Kun olet valikolla, artikkelissa tai asiakirjassa kohdassa, johon haluat palata myöhemmin, toimi seuraavasti.

 1. Paina Control ja K tai mene Suosikit -valikkoon ja valitse kohta Lisää kirjanmerkki
 2. Kirjoita kirjanmerkille sopiva nimi, josta helposti tunnistat sen. Hyväksy Enterillä.
 3. Jos samalla nimellä on jo olemassa kirjanmerkki, ohjelma kysyy haluatko korvata sen. Valitse Kyllä tai Ei. Jos valitset Ei, voit kirjoittaa kirjanmerkille uuden nimen.
 4. Ohjelma palaa takaisin paikkaan, johon laitoit kirjanmerkin.

Jos olet artikkelissa, voit jatkaa lukemista painamalla Enter tai poistua artikkelista Escillä.

9.2 Kirjanmerkkiin siirtyminen

Mistä tahansa Windows Luetuksen kohdasta voi siirtyä aiemmin asetettuun kirjanmerkkiin. Kaikki kirjanmerkit on lueteltu allekkain Suosikit -valikossa, jossa niitä voi selata nuolinäppäimillä. Kirjanmerkkiin päästään painamalla sen kohdalla Enter, jolloin ohjelma siirtyy siihen julkaisun kohtaan, johon kirjanmerkki on asetettu.

Huomaa, että WL-muistiossa Asiakirjan lukeminen Windows Luetuksen omalla ruudunlukuohjelmalla käynnistetään painamalla Control ja Enter.

9.3 Kirjanmerkkien poistaminen, Control ja Shift ja K

Ikkunaan, jossa voidaan poistaa kirjanmerkkejä, päästään pikanäppäimellä Control ja Shift ja K tai valitsemalla Suosikit -valikosta kohta Poista kirjanmerkit. Ikkunassa on lueteltu allekkain kaikki kirjanmerkit.

Luetteloa selataan Nuolinäppäimillä alas ja ylös. Kirjanmerkki poistetaan painamalla sen kohdalla Enter tai valitsemalla Poista-painike. Ikkuna suljetaan painamalla Esc tai valitsemalla Sulje-painike.

9.4 Viimeisimmän sijainnin tallennus, Control ja B

Viimeisen lukukohdan sijainti tallentuu ohjelman muistiin, kun julkaisu suljetaan. Se voidaan myös tallentaa painamalla Control ja B tai valitsemalla Suosikit -valikolta kohta Tallenna sijainti. Artikkelin lukeminen keskeytyy. Windows Luetuksen oma ruudunlukuohjelma ilmoittaa ”Viimeisin sijainti tallennettu”, mutta näytölle ei tule mitään ilmoitusta. Tallennus poistaa automaattisesti muistista edellisen samaan julkaisuun tallennetun sijaintikohdan.

9.5 Viimeisimpään sijaintiin siirtyminen, Control ja G

Viimeisen lukukohdan sijaintiin siirrytään automaattisesti, kun julkaisu avataan. Julkaisua luettaessa voidaan viimeksi tallennettuun lukukohtaan siirtyä painamalla Control ja G tai valitsemalla Suosikit -valikolta kohta Siirry viimeisimpään sijaintiin.

Siirtyminen on mahdollista vasta kun julkaisu on avattuna. Jos sijaintikohtaa ei ole tallennettu, Windows Luetuksen omaa ruudunlukuohjelmaa käytettäessä syntetisaattori sanoo: ”Ei sijaintitietoja”. Näytölle siitä ei tule ilmoitusta.

10 Etsi-toiminto, Control ja F

Etsi-toiminnolla haetaan merkkijonoa julkaisun artikkeleista, valikoista tai WL-muistion asiakirjasta.

Haussa ei voi käyttää niin sanottuja jokerimerkkejä

(* tai ?). Wl-editorissa Etsi-toiminnolla voidaan hakea tekstistä sarkain- ja rivinvaihtomerkkejä kirjoittamalla hakukenttään niitä vastaavat koodit seuraavasti:

 • Sarkain: \t
 • Rivinvaihto: \n
 • Etsinnän aloittaminen, Control ja F
 • Etsi seuraava, F3

Toiminnot voi käynnistää myös Muokkaa-valikosta.

Etsi-toiminto avaa ikkunan, johon kirjoitetaan haettava sana. Seuraavina ikkunassa ovat lisämääritykset ”Hae koko julkaisusta” valittu ja ”Sama kirjainkoko” ei valittu. Niihin päästään Sarkaimella.

Välilyönnillä kyseinen määritys otetaan käyttöön tai pois. Haku käynnistetään painamalla Enteriä tai valitsemalla Etsi-painike.

Kun annettu merkkijono löytyy, siirtyy ohjelma kyseiseen kohtaan. Huomaa, että WL-muistiossa asiakirjan luku käynnistyy painamalla Control ja Enter. F3-näppäimellä toistetaan etsintä samalla hakusanalla.

Julkaisuvalikossa käynnistetty haku kohdistuu vain valikon sisältöön, ei julkaisuihin tai artikkeleihin. Julkaisun sisällä valikossa käynnistetty haku kohdistuu, joko julkaisun valikoihin tai myös sen artikkeleihin riippuen siitä onko kohta ”Hae koko julkaisusta” Valittu.

Jos haettavaa merkkijonoa ei löytynyt, tulee siitä ilmoitus näytölle. Kuittaa ilmoitus painamalla Enter tai valitsemalla

OK-painike.

11 Artikkelin tai koko julkaisun tallentaminen

Julkaisuja, artikkeleita tai artikkelin osia voi tallentaa tietokoneelle, jos alkuperäisen materiaalin tuottaja ei ole

sitä erikseen kieltänyt. Jos tallennus tiedostoksi on kielletty, Windows Luetus estää tallentamisen leikepöydälle kopioinnin ja tulostamisen.

Vaikka julkaisun tiedostoksi tallentaminen olisi estetty, artikkeleita voi tallentaa Windows Luetuksen arkistoon.

Joissain harvoissa julkaisuissa tämäkin on estetty.

11.1 Arkistointi, F4

Artikkeli voidaan arkistoida Windows Luetukselle niin, ettei koko julkaisua tarvitse säilyttää.

Arkistoidut artikkelit löytyvät julkaisuluettelosta kohdan Arkisto alta.

Oletuksena arkistoitavat artikkelit menevät kansioon c:\luetus\arkisto. Arkistokansiolla voi olla alikansioita. Ne on tehtävä Resurssienhallinnan tai Oman tietokoneen kautta. Windows Luetus pystyy näyttämään vain arkistokansioon tai sen alikansioihin arkistoidut artikkelit.

Arkistointi tapahtuu seuraavasti:

1. Mene arkistoitavaan artikkeliin ja paina F4 tai valitse

Tiedosto valikolta kohta Arkistoi.

Näytölle tulee Arkistoi artikkeli -ikkuna, jossa liikutaan kohteesta toiseen Sarkain näppäimellä. Kentän sisällön voi puhuttaa painamalla Control ja Del.

2. Kohdistin on Julkaisun nimi -kentän kohdalla. Ohjelma tarjoaa artikkelin nimeä. Voit muuttaa sen haluamaksesi. Siirry sarkaimella seuraavaan kohtaan. (Jos tätä leikettä on tarkoitus myöhemmin hyödyntää viitteenä, kirjoitetaan tähän lähdetiedot, kuten lehden nimi ja päiväys)

3. Kirjoita seuraavaksi Julkaisuluokka, jonka alle artikkeli sijoittuu arkistossa. Saman julkaisuluokan alle kannattaa sijoittaa kaikki kyseiseen aiheeseen liittyvät artikkelit.

4. Tässä kohdassa voit jo hyväksyä Arkistointi ikkunan Enterillä, tai voit jatkaa sarkaimella eteenpäin.

5. Voit valita artikkelin järjestysperusteeksi nimen tai päiväyksen. Valitse nuolinäppäimillä. Oletuksena on nimen mukaan järjestäminen.

6. Ohjelma tarjoaa tiedostolle nimeä. Voit kirjoittaa uuden nimen ja kansion polkuineen tai valita Määritä painikkeen. Se avaa Windowsille tyypillisen Tallenna nimellä -ikkunan, jossa voit valita mihin kansioon artikkeli arkistoidaan. Jos yrität arkistoida muuhun kuin arkisto-kansioon tai sen alikansioon, ohjelma antaa virheilmoituksen.

7. Hyväksy ikkuna Enterillä.

8. Näytölle tulee ilmoitus artikkelin arkistoinnista. Kuittaa tämä ruutu painamalla Enter. Arkisto-ikkunan voi hyväksyä jo Julkaisuluokan antamisen jälkeen, koska muissa kentissä on oletusarvot. Jos julkaisun nimi tai julkaisuluokka on jätetty tyhjäksi, ohjelma huomauttaa siitä.

Huomautus poistetaan näytöltä Enterillä.

Jos haluat arkistoida koko julkaisun, siirry julkaisun nimen kohdalle ja paina F4 tai valitse toiminto Tiedosto-valikolta.

Näytölle avautuu ruutu, josta voit valita nuolinäppäimillä haluamasi kansion.

Julkaisun voi arkistoida vain arkisto-kansioon tai sen alikansioon. Hyväksy ikkuna Enterillä.

Arkistoidut artikkelit ja julkaisut tulevat näkyviin julkaisuluettelossa vasta kun arkistoinnin jälkeen painetaan F5 tai käynnistetään Windows Luetus uudelleen.

11.2 Tiedostoksi tallentaminen, Control ja S

Kun olet avannut artikkelin, jonka haluat tallentaa:

 1. Paina Control ja S tai valitse Tiedosto-valikosta kohta Tallenna nimellä.
 2. Näkyviin avautuu Windowsille tyypillinen tallennusikkuna. Kohdistin on kohdassa, johon kirjoitetaan tiedoston nimi.
 3. Kirjoita tiedoston nimi ja tarvittaessa valitse kansio, johon tiedosto tallennetaan. Oletuksena on Omat tiedostot, ellei kansiota ole määritelty Tiedosto valikon Valitse kansio valikon kohdassa Valitse asiakirjojen kansio.
 4. Valitse tallennusmuoto, joko txt tai rtf. Oletuksena on rtf.
 5. Hyväksy ikkuna Enterillä tai valitse Tallenna-painike. Jos haluat tallentaa koko julkaisun tekstitiedostoksi, siirry julkaisuvalikolle julkaisun nimen kohdalle ja valitse Tiedosto -valikolta kohta Tallenna julkaisu tekstitiedostoksi. Seuraa tämän jälkeen edellä olevia ohjeita kohdasta 2. eteenpäin.

11.3 Leikepöydän kautta tallentaminen

Voit tallentaa artikkelin tai sen osan myös leikepöydän kautta seuraavasti:

 1. Valitse maalaamalla koko artikkeli tai sen osa. Maalaaminen tapahtuu pitämällä Shift-näppäin alhaalla ja käyttämällä normaaleja tekstissä liikkumisen näppäimiä.
  Koko tekstin saat maalatuksi painamalla Control ja A tai valitsemalla Muokkaa-valikolta kohta Valitse kaikki.
 2. Siirrä valittu alue leikepöydälle, joko painamalla Control ja C tai valitsemalla Muokkaa-valikon kohta Kopioi.
 3. Siirry haluamaasi tekstinkäsittelyohjelmaan ja liitä teksti leikepöydältä sinne. Yleensä liittäminen tapahtuu joko painamalla Control ja V tai esimerkiksi hiiren oikealla korvalla kohdasta Liitä. Tekstin osan voi kopioida leikepöydälle myös käyttämällä lohko toimintoja. Lohkon alku ja loppukohdat tulevat kohdistimen kohdalle.
 • Aseta lohkon alkukohta, F8
 • Aseta lohkon loppukohta, Shift ja F8
 • Kopioi lohko leikepöydälle, Alt ja 1
 • Liitä leikepöydän sisältö kohteeseen, Control ja V

12 Asiakirjojen käsittely WL-muistiossa

Windows Luetuksella on mahdollista lukea ja kirjoittaa rtf -ja txt -tarkenteisia tiedostoja. WL-muistion käyttö on hyvin samankaltaista kuin käytettäessä Windowsin mukana tulevia apuohjelmia Notepad ja Wordpad.

12.1 Tiedostojen käsittely -toimintoja

Seuraavat toiminnot voidaan valita tiedosto valikolta tai pikanäppäimillä.

Uusi, Control ja N
Käynnistää WL-muistion. Ikkunaan avautuu tyhjä asiakirja, johon kirjoitetaan samaan tapaan kuin muissakin kirjoitus-ohjelmissa.

Avaa, Control ja O
Näytölle avautuu Windowsille tyypillinen tiedostojen avausikkuna. Ikkunassa liikutaan kohteesta toiseen Sarkaimella tai Shift ja Sarkaimella. Ikkunasta valitaan kansio, näytettävät tiedostotyypit ja avattava tiedosto. Tiedosto avataan Enterillä. Txt- ja rtf -tiedostot avautuvat WL-muistioon.

Oletuksena näytetään vain txt- ja rtf-tarkenteiset tiedostot.

Tallenna, Control ja S
Jos tiedostolle ei ole annettu nimeä, avautuu näytölle Windowsille tyypillinen tallennus-ikkuna, johon kirjoitetaan tiedoston nimi ja valitaan tallennusmuoto, sekä kohdekansio. Ikkunassa liikutaan kohteiden välillä Sarkain ja Shift ja Sarkain näppäimillä.

Tallennus hyväksytään Enterillä. Asiakirja tallentuu c:\omat tiedostot -kansioon, ellei kansiota ole erikseen määritelty Tiedosto-valikon Valitse kansiot -valikossa kohdassa Valitse asiakirjojen kansio. Teksti tallennetaan rtf -muodossa, ellei tallennusmuotoa vaihdeta tekstitiedostoksi. Jos tiedosto on aiemmin tallennettu, tämä komento tallentaa muutokset ja palaa välittömästi takaisin tekstiin.

Tallenna nimellä
Tällä toiminnolla voidaan tallentaa tiedosto, jolle ei vielä ole annettu nimeä, muuttaa vanhan tiedoston nimeä, tallennusmuotoa tai sijaintikansiota Toiminto avaa Windowsille tyypillisen tallennusikkunan, jossa kohteiden välillä liikutaan Sarkain ja Shift ja Sarkain näppäimillä. Tallennus hyväksytään Enterillä.

12.2 Asiakirjan lukeminen, Control ja Enter

Asiakirjan luku Windows Luetuksen omalla ruudunluku-ohjelmalla käynnistyy komennolla Control ja Enter ja keskeytyy painamalla Control tai Välilyönti. Tekstissä liikutaan nuolinäppäimillä. Lukemisen aikana muut näppäimet eivät toimi. Tällä estetään luettavana olevan tekstinkohdan muuttaminen vahingossa.

12.3 Näppäinten kaiutus

Asiakirjaa kirjoitettaessa Windows Luetus toistaa jokaisen painetun näppäimen, jos Näytä-valikon Asetusten Yleiset kohdasta on valittu kohta ”Kaiuta näppäily tekstieditorissa”. Asetusta muutetaan painamalla sen kohdalla Välilyöntiä ja hyväksytään painamalla Enter.

12.4 Skandimuunnos, Control ja Shift ja H

Jos tekstin skandinaaviset kirjaimet (å, ä, ö) näkyvät väärin, esimerkiksi sulkumerkkeinä, ne voidaan muuttaa näkymään normaalisti.

Maalaa ensin muokattava teksti. Control ja A maalaa koko tekstin. Paina tämän jälkeen Control ja Shift ja H tai valitse Muokkaa valikolta kohta Skandimuunnos Dossista Windowsiin.

12.5 WL-muistion sulkeminen, Control ja F4

Control ja F4 sulkee WL-muistion. Huom: Alt ja F4 sulkee WL-muistion ja samalla koko Windows Luetuksen. Jos tekstiä ei ole tallennettu, ohjelma kysyy, ”Tallennetaanko muutokset tiedostoon”. Hyväksy tallennus Enterillä tai käytä näytöllä olevia painikkeita ”Kyllä”, ”Ei”, ”Peruuta”. Jos tallennat asiakirjan eikä sillä ole ennestään nimeä, avautuu näytölle tiedoston tallennusikkuna ja ohjelma tarjoaa nimeksi ”WinLue”. Tämä nimi kannattaa vaihtaa sisältöä kuvaavaksi ja samalla voidaan muuttaa myös kansio, johon tiedosto tallennetaan.

13 Tulostaminen paperille, Control ja P

Asiakirja tai avattu artikkeli tulostetaan joko painamalla Control ja P tai valitsemalla Tiedosto-valikolta kohta Tulosta. Näytölle avautuu Windowsille tyypillinen tulostus-ikkuna, josta voidaan muun muassa valita kopioiden lukumäärä ja kirjoitin. Ikkuna hyväksytään Enterillä, jolloin tulostus alkaa. Jos julkaisun arkistointi on kielletty, sitä ei voi tulostaa.

14 Äänitiedostoksi tallennus

Windows Luetuksella voi tallentaa äänitiedostoiksi yksittäisiä artikkeleita tai asiakirjoja, sekä kokonaisia julkaisuja. Tällöin oltava käytössä Windows Luetuksen oma ruudunlukuohjelma Sapi-syntetisaattoreineen. Puhe tallentuu Windows Luetuksessa määritellyillä Sapi-syntetisaattorin asetuksilla.

HUOM. Pitkän tekstin tallennus voi viedä hyvin pitkän ajan ja äänitiedostot vievät paljon tilaa. Esimerkiksi yhden kirjan tallentaminen äänikirjaksi vaatii kirjan koosta ja puheen nopeudesta riippuen noin 2 gigaa tilaa. Windows Luetus ei tarkista, onko levyllä tilaa äänitiedoston tallentamiseen.

Tallennuksen aikana näytölle tulee ruutu, jossa on toiminnosta kertova teksti sekä Keskeytä-painike.

Kun toiminto on vaiheessa, jolloin sitä ei saa keskeyttää, Keskeytä-painike ei ole aktiivinen.

14.1 Puhu tiedostoon

Artikkelin tai asiakirjan voi tallentaa puheena äänitiedostoon. Tallennus tapahtuu seuraavasti:

 1. Mene haluamaasi artikkeliin tai avaa asiakirja WL muistiossa.
 2. Maalaa puhuttava alue. Jos aluetta ei valita tai olet valikolla artikkelin otsikon kohdalla, puhutaan koko teksti.
 3. Valitse Puhu-valikosta kohta Puhu tiedostoon.
 4. Näkyviin avautuu Windowsille tyypillinen tallennusikkuna.
  Anna tiedoston nimi. Tiedoston tarkenneeksi tulee .wav. Tarvittaessa valitse kansio, johon tiedosto tallennetaan. Hyväksy Enterillä.
 5. Kun tallennus on valmis, tulee näytölle ilmoitus: ”Tiedosto on tallennettu”. Hyväksy ilmoitus Enterillä

14.2 Tallenna julkaisu äänikirjaksi, Alt ja F12

Julkaisun voi tallentaa äänikirjaksi, jolloin sen voi muokkausten jälkeen kuunnella esim. kannettavalla mp3 soittimella.

Julkaisun jokainen artikkeli tallentuu omaan tiedostoonsa. Tiedoston nimen alussa on kolminumeroinen järjestys- numero, sen jälkeen pisteellä erotettuna artikkelin nimi ilman välimerkkejä. Tiedoston tarkenne on .wav. Jatkokäsittelyn helpottamiseksi ja sekaantumisen välttämiseksi tallenna äänikirja kansioon, jossa ei ole muita samalla toiminnolla tehtyjä äänikirjoja.

Tallennus tapahtuu seuraavasti:

 1. Mene tallennettavaan julkaisuun ja valitse Puhu-valikosta kohta Tallenna äänikirjaksi.
 2. Näytölle avautuu Windowsille tyypillinen puunäkymä. Valitse kansio, johon äänikirja tallennetaan. Hyväksy ikkuna Enterillä.
 3. Ruudulle tulee ilmoitus, kun tallennus on valmis. Hyväksy Enterillä.

15 Valikkorivin valikot

Windows Luetuksen valikkoriville pääsee painamalla Alt-näppäintä. Tällöin aktiiviseksi tulee valikkorivin ensimmäinen vaihtoehto. Valikkorivillä liikutaan nuolinäppäimillä.

Ruudunlukija kertoo kohdalla olevan valikon otsikon. Poikkeuksena ovat järjestelmä-valikot, joiden kohdalla ruudunlukija sanoo ainoastaan ”Valikko”. Valikko aukeaa, kun sen kohdalla painetaan Enteriä tai Nuoli alas -näppäintä.

Useimpien valikoiden sisältö vaihtelee tilanteen mukaan. Näkyvissä ovat vain ne vaihtoehdot, jotka kulloisessakin tilanteessa on mahdollista valita. Toiminto voi myös olla valikolla himmennettynä, jolloin sitä ei voi käyttää. Ruudunlukija sanoo tällaisen kohdan jälkeen ”Ei käytettävissä”.

Seuraavassa on otsikon jälkeen mainittu näppäinyhdistelmä, jolla toiminto käynnistyy suoraan ilman valikkoon siirtymistä. Tässä luvussa osa toiminnoista on kuvattu hyvin lyhyesti, koska niistä on kerrottu tarkemmin aiheeseen liittyvässä luvussa.

15.1 Tiedosto

Avaa, Control ja O
Avaa Windowsille tyypillisen tiedostojen avaus -ikkunan, jossa määritellään tiedoston nimi, muoto ja sijainti kansio. Toiminnolla voi avata tekstitiedostoja, rtf-tiedostoja tai Luetukselle muokattuja tiedostoja. Näkyville tulevat siis vain tiedostot joiden tarkenne on wlf, val, rtf tai txt. Tiedostot avautuvat tarkenneesta riippuen WL-muistioon tai Windows Luetukseen.

Uusi, Control ja N
Käynnistää WL-muistion ja näkyviin avautuu tyhjä asiakirjaikkuna. Viimeisin THP tiedote. Tämä toiminto tuo näytölle ja syntetisaattorille uusimman THP tiedotteen. Tiedote kuitataan valitsemalla OK Enterillä.

Sulje, Control ja F4
Toiminnon vaikutus vaihtelee sen mukaan missä tilanteessa se valitaan. Se sulkee artikkelin tai asiakirjan, jolloin ohjelma palaa puunäkymään. Puunäkymässä se sulkee kohdalla olevan puunhaaran, jolloin lukukohta siirtyy ylemmälle tasolle.

Tallenna, Control ja S ja Tallenna nimellä
Nämä toiminnot näkyvät valikolla vain WL-muistiossa tai artikkelin luvun yhteydessä.

Näkyviin avautuu tallennus- ikkuna, jossa annetaan tiedostolle nimi ja valitaan kansio, johon se tallentuu.

Arkistoi, F4
Artikkelissa oltaessa tämä toiminto avaa ikkunan, johon täytetään artikkelin nimi, julkaisunimi, julkaisuluokka ja järjestysperuste.

Arkistoi julkaisu, F4
Tämä toiminto on käytettävissä julkaisun nimen kohdalla, jolloin koko julkaisun voi arkistoida.

Tallenna julkaisu tekstitiedostoksi
Tämä toiminto on käytettävissä julkaisun nimen kohdalla, jolloin koko julkaisun voi tallentaa tiedostoksi.

Julkaisuluettelo, Control ja U
Toiminnolla voidaan siirtyä suoraan takaisin julkaisuluetteloon. Avoinna olevat ikkunat eivät sulkeudu. Siirtyy suoraan Julkaisutyyppi valikkoon ja jättää kohdan auki. Auki jätettyjä kohtia ”välilehtiä” selataan Control ja sarkaimella tai vaihtoehtoisesti Control ja F6.

Valitse kansio

Tämä kohta sisältää seuraavat vaihtoehdot:
Valitse julkaisukansiot
Valitse työkirjojen kansio
Valitse asiakirjojen kansio
Valitse arkistokansio

Julkaisujen oletuskansiot ovat C:\luetus\julkaisu ja C:\luetus\hs. Julkaisuille voi määritellä maksimissaan kahdeksan kansiota, joista Windows Luetus hakee niitä.

Luettelossa ensimmäinen kansio on se, johon Julkaisujen pikahaku tallentaa julkaisut.

Työkirjoilla tarkoitetaan Celian tuottamien oppikirjojen työkirjoja. Niiden oletuskansio on C:\luetus\julkaisu.

Asiakirjat ovat rtf- tai tekstitiedostoja, joita voidaan käsitellä WL-muistiossa. Niiden oletuskansio on C:\Omat tiedostot. Arkistoon tallennetaan artikkeleita arkistointi-toiminnolla. Arkiston oletuskansio on C:\luetus\arkisto.

Kohdasta Valitse julkaisukansiot avautuu ikkuna, jossa ovat allekkain kaikki määritetyt julkaisukansiot. Niitä voi olla maksimissaan kahdeksan. Kansioita voidaan poistaa Poista-painikkeella ja lisätä Lisää-painikkeella. Kaikkiin muihin kohtiin voidaan valita vain yksi kansio. Lisää kansio -ikkunassa kirjoitetaan halutun kansion nimi polkuineen. Se voidaan määritellä myös selaa painikkeella. Selaa-painike avaa puunäkymän, jossa ovat kaikki koneella olevat kansiot.

Tämä ikkuna toimii kuin Resurssienhallinnan puunäkymä.

Pikavalinnat aiemmin luettuihin julkaisuihin

Windows Luetus muistaa neljän viimeksi käsitellyn julkaisun tai asiakirjan nimen. Ne ovat Tiedosto-valikolla allekkain lueteltuina. Julkaisu tai asiakirja avautuu, kun sen nimi valitaan Enterillä.

Tulosta, Control ja P
Toiminnolla tulostetaan avoinna oleva asiakirja tai artikkeli, jonka arkistointi ei ole estetty. Näkyviin avautuu Windowsille tyypillinen tulostusikkuna.

Lopeta, Alt ja F4
Sulkee Windows Luetuksen. Koko ohjelma sulkeutuu vaikka tämä kohta valittaisiin oltaessa artikkelin luvussa tai WL-muistiossa.

15.2 Muokkaa

Pienennä fonttia, Alt + –

Suurenna fonttia, Alt + +

Tekstin koko muuttuu portaittain. Muutos vaikuttaa puunäkymän, artikkeleiden, WL-muistion ja joidenkin keskusteluruutujen teksteihin.

Pikanäppäimenä + ja Miinus käytetään kirjoituskoneen + ja Tavuviivaa. Muutos on tehtävä ennen artikkelin sisälle siirtymistä, julkaisuvalikoilla.

Vaihda fonttia, Control ja Shift ja F
Toiminto avaa Windowsille tyypillisen fontti-ikkunan, josta voi muuttaa tekstin kokoa, kirjasintyyliä sekä tehdä muita tekstin ulkoasuun vaikuttavia asetuksia.

Poista julkaisu, Delete
Poistaa julkaisun jonka nimen kohdalla ollaan. Julkaisu ei saa olla avattuna.

Etsi, Control ja F
Hakee annettua merkkijonoa julkaisun artikkeleista, valikoista tai asiakirjasta.

Etsi seuraava, F3
Toistaa aiemmin Etsi-komennolla määritellyn haun.

Kopioi, Control ja C
Kopioi valitun tekstin leikepöydälle Toiminto on käytettävissä WL-muistiossa ja niissä artikkeleissa, joiden kopiointi on sallittu.

Valitse kaikki, Control ja A
Maalaa koko tekstin valituksi. Toiminto on käytettävissä WL-muistiossa ja niissä artikkeleissa, joiden kopiointi on sallittu.

Liitä, Control ja V
Liittää asiakirjaan leikepöydän sisällön.

Leikkaa, Control ja X
Poistaa WL-muistiossa valitun tekstin ja siirtää sen leikepöydälle.

Korvaa, Control ja H
Toiminnolla voidaan hakea WL-muistiossa merkkijonoa ja korvata se toisella. Näytölle avautuu Windowsille tyypillinen korvaustoiminnon ikkuna, jonka ensimmäiseen syöttökenttään kirjoitetaan korvattava sana ja toiseen syöttökenttään korvaava sana. Seuraavaksi ovat valintaruudut Koko sana ja Sama kirjainkoko.

Skandimuunnos Dossista Windowsiin, Control ja Shift ja H
Muuttaa WL-muistiossa valitun tekstin kirjaimiston niin, että skandinaaviset kirjaimet (å, ä, ö) näkyvät oikein.

Kumoa, Control ja Z
Peruuttaa WL-muistiossa viimeksi tehdyn toiminnon.

Aseta lohkon alkukohta, F8
Asettaa asiakirjan tai artikkelin tekstiin lohkon alkumerkin. Jos tekstiin on jo merkitty lohko ja alkukohtaa muutetaan, on loppukohta määriteltävä uudelleen. Aseta lohkon loppukohta, Shift ja F8

Asettaa asiakirjan tai artikkelin tekstiin lohkon loppumerkin. Toiminto on käytettävissä vasta kun alkukohta on asetettu. Asetettua loppukohtaa voi muuttaa niin että alkukohta pysyy ennallaan.

Kopioi lohko leikepöydälle, Alt ja 1
Kopioi lohkomerkein määritellyn tekstin osan leikepöydälle.

Siirrä lohko leikepöydälle, Alt ja 2
Siirtää lohkomerkein määritellyn tekstin osan leikepöydälle. Teksti poistuu alkuperäisestä asiakirjasta.

Poista lohko, Alt ja Shift ja 2
Poistaa lohkomerkein määritellyn tekstin osan asiakirjasta.

Aseta marginaalit
Toiminto avaa ikkunan, jossa voidaan määritellä asiakirjan ja artikkelin tekstin vasen ja oikea marginaali.

15.3 Puhu

Toista aktiivinen rivi, Välilyönti
Toistaa aktiivisen kohdan puunäkymässä.

Lue, Enter tai Control ja Enter
Käynnistää artikkelin tai asiakirjan tekstin lukemisen. Artikkelin luku käynnistyy painamalla Enter. Asiakirjan luku WL-muistiossa käynnistyy näppäinkomennolla Control ja Enter.

Keskeytä, Control tai Välilyönti
Keskeyttää asiakirjan tai artikkelin lukemisen. Edellä mainitut komennot Enter ja Control ja Enter käynnistävät lukemisen uudelleen.

Jatkuva luku, Control ja Enter
Käynnistää julkaisun jatkuvan luvun, jolloin ohjelma siirtyy automaattisesti artikkelista toiseen ja lukee näin koko julkaisun läpi.

Mikropuhe 32-bittinen, F9
Asettaa Windows Luetuksessa käytettäväksi puhesyntetisaattoriksi Mikropuheen vanhemman, 32-bittisen version.

Sapi: Mikropuhe – Petteri, F10
Ottaa Windows Luetuksessa käyttöön valitun Sapi -puhesyntetisaattorin. Tekstin ”Mikropuhe – Petteri” tilalla on sen syntetisaattorin nimi, joka on valittu käytettäväksi.

Ei syntetisaattoria, F11
Sulkee Windows Luetuksen ruudunlukuohjelman.

Valitse Sapi-syntetisaattori
Avaa ikkunan, jossa näkyvät kaikki tietokoneeseen asennetut Sapi-syntetisaattorit. Ikkunasta voi valita Windows Luetuksessa käytettävän syntetisaattorin.

Syntetisaattorin asetukset, F6
Avaa ikkunan, jossa säädetään puhesyntetisaattorin puheen nopeutta ja korkeutta.

Asetuksia muutetaan ikkunassa olevilla liukusäätimillä.

Tallenna julkaisu äänikirjaksi, Alt ja F12
Tämä toiminto tallentaa koko julkaisun äänitiedostoiksi.

Puhu tiedostoon
Artikkelissa tai WL-muistiossa tällä toiminnolla voi kopioida tekstin puheena ääni-tiedostoon.

15.4 Näytä

Näytä-valikon kohdat Työkalurivi ja Tilarivi määrittelevät, näytetäänkö kyseiset rivit. Asetusta muutetaan painamalla Enteriä niiden kohdalla valikossa.

Tietoa, F2
Avaa ikkunan, jossa kerrotaan tietoja luettavasta artikkelista tai julkaisusta.

Esimerkiksi valikossa olevien julkaisujen määrä, avatun julkaisun koko ja artikkeleiden lukumäärä tai luettavana olevan artikkelin koko ja kuinka monta prosenttia artikkelista on luettu. Ikkuna sulkeutuu painamalla Enter tai Esc.

Asetukset, F7
Avaa ikkunan, jossa voidaan muuttaa Windows Luetuksen asetuksia. Niistä on kerrottu tarkemmin tämän ohjeen luvussa 6.

15.5 Suosikit

Lisää kirjanmerkki, Control ja K
Lisää kirjanmerkin luettavaan kohtaan. Toiminto avaa ikkunan, johon kirjanmerkin nimi kirjoitetaan.

Poista kirjanmerkkejä, Control ja Shift ja K
Avaa ikkunan, josta asetettuja kirjanmerkkejä voi poistaa yksitellen.

Tallenna sijainti, Control ja B
Tallentaa muistiin lukukohdan. Sijaintikohtia voi olla julkaisussa vain yksi kerrallaan.

Siirry viimeisimpään sijaintiin, Control ja G
Siirtyy julkaisussa tallennettuun sijaintikohtaan.

Luettelo kirjanmerkeistä
Valikossa näkyvät allekkain kaikki asetetut kirjanmerkit. Kun kirjanmerkin kohdalla painetaan Enter, ohjelma siirtyy kirjanmerkin osoittamaan kohtaan.

15.6 Työkalut

Julkaisujen pikahaku, F8
Tästä kohdasta käynnistyy ohjelma, jonka avulla voidaan hakea julkaisuja tiedostonimellä tai aliasnimellä. Toiminto on mahdollinen vain oltaessa julkaisuluettelossa.

15.7 Ikkuna

Tästä valikosta määritellään miten Windows Luetuksen avoinna olevat ikkunat näkyvät näytöllä ja mikä ikkuna on aktiivinen.

Ikkunat voivat olla näytöllä limittäin tai päällekkäin.

Suurenna ikkuna, Control ja M
Suurentaa aktiivisen ikkunan.

Lisäksi Ikkuna-valikossa näkyvät allekkain kaikkien Windows Luetuksessa avoinna olevien ikkunoiden (välilehtien) nimet. Luettelosta voi siirtyä suoraan haluttuun ikkunaan painamalla sen kohdalla Enteriä. Pikanäppäin ikkunoiden välillä liikkumiseen on Control ja Sarkain tai vaihtoehtoisesti Control ja F6.

15.8 Ohje

Tietoa ohjelmasta

Näytölle avautuu ikkuna, jossa näkyvät ohjelman versionumero ja tekijänoikeustiedot sekä päivämäärä, jolloin ohjelma vanhenee. Ikkunasta poistutaan painamalla Enter tai valitsemalla OK-painike.

Tilannekohtainen ohje, F1
Tämä toiminto tuo näytölle lyhyen pikaohjeen, joka kertoo, mitä kyseisessä tilanteessa voi tai pitää tehdä. Ikkunaa luetaan nuolinäppäimillä ja siitä poistutaan painamalla Enter.

15.9 Järjestelmä-valikko

Valikkorivillä on myös kaksi Windowsille tyypillistä Järjestelmä-valikkoa, joissa muutetaan ohjelmaikkunan kokoa tai suljetaan ohjelma. Toinen valikko on avoinna olevalle ikkunalle ja toinen koko ohjelmalle. Syntetisaattori sanoo ”tiedosto-ikkuna” tai ”järjestelmä” oltaessa valikkorivillä niiden kohdalla.

Avatun valikon vaihtoehdot syntetisaattori puhuu normaalisti. Järjestelmä-valikkoon pääsee myös suoraan painamalla Alt ja Välilyönti.

16 Tilannekohtaiset valikot

Valikkorivillä näkyvien valikoiden lisäksi Windows Luetus sisältää tilannekohtaisia pikavalikoita, joiden sisältö vaihtelee sen mukaan mitä kulloisessakin tilanteessa on mahdollista tehdä. Valikko aukeaa painamalla Shift ja F10 tai Sovellus-näppäintä.

Kun käytössä on tavallinen Windows-näppäimistö, löytyy Sovellus-näppäin oikeanpuoleisen Control-näppäimen vasemmalta puolelta. Tilannekohtaiset valikot ovat käytössä vain puunäkymässä.

17 Windows Luetuksen ohjelmaryhmän sisältö

Windows Luetuksen asennuksen yhteydessä Käynnistä-valikon Ohjelmat valikkoon tulee NKL-niminen kohta, jonne NKL:n ohjelmat kerätään. Windows Luetus -valikko sisältää seuraavat kohdat:

Julkaisujen pikahaku
Käynnistää ohjelman, jonka avulla voi hakea julkaisuja käyttäen niiden tiedostonimiä tai aliasnimiä. Aliasnimet löytyvät Luetus-verkkopalvelusta osoitteesta https://luetus.nkl.fi.

Ohjelma avaa automaattisesti internetyhteyden.

Tarkempi selvitys ohjelman toiminnasta luvussa 2.1 Julkaisujen pikahaku.

Käyttöohje
Avaa tämän käyttöohjeen. Toiminto käynnistää sen ohjelman, joka on Windowsissa määritelty avautuvaksi rtf-tarkenteisten tekstien lukemiseen.

Poista Windows Luetus
Tällä toiminnolla poistetaan Windows Luetus -ohjelma tietokoneelta. Se on hyvä tehdä ennen uuden version asentamista. Toiminto pyytää vahvistusta ennen ohjelman poistoa.

Luetus-verkkopalveluun
Kohdasta päästään suoraan Luetus-verkkopalvelun etusivulle. Ohjelma pyytää ennen sivulle siirtymistä käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Windows Luetus
Tästä kohdasta käynnistetään Windows Luetus.

18 Windows Luetuksen pikanäppäimet

18.1 Puunäkymässä liikkuminen

Avaa julkaisuvalikko Control ja U
Avaa puun haara Enter tai Nuoli oikealle
Sulje puun haara Nuoli vasemmalle
Siirry seuraavaan samalla tasolla olevaan kohtaan Sarkain
Siirry edelliseen samalla tasolla olevaan kohtaan Shift ja Sarkain

18.2 Artikkelissa liikkuminen

Nämä näppäinkomennot ovat käytössä artikkelissa, kun asetus ”Käytä Windowsin vakionäppäimiä artikkelissa” ei ole valittuna.

Edellinen sana Control ja Nuoli vasemmalle
Seuraava sana Control ja Nuoli oikealle
Seuraava lause Nuoli oikealle
Edellinen lause Nuoli vasemmalle
Edellinen rivi Nuoli ylös
Seuraava rivi Nuoli alas
Rivin alkuun Home
Rivin loppuun End
Artikkelin alkuun Control ja Home
Artikkelin loppuun Control ja End
Kappaleen alkuun PageUp
Seuraavan kappaleen alkuun PageDown
Seuraavan artikkelin alkuun Sarkain
Edellisen artikkelin alkuun Shift ja Sarkain

18.3 Artikkeleiden, asiakirjojen ja julkaisujen hallinta

Avaa tyhjä asiakirja Control ja N
Avaa asiakirja tai julkaisu Control ja O
Tallenna asiakirja tai artikkeli Control ja S
Arkistoi artikkeli F4
Tulosta asiakirja tai artikkeli Control ja P
Sulje asiakirja, artikkeli tai julkaisu Control ja F4
Sulje artikkeli tai julkaisu Esc
Tietoa artikkelista tai julkaisusta F2

18.4 Kirjanmerkit

Lisää kirjanmerkki Control ja K
Poista kirjanmerkkejä Control ja Shift ja K
Tallenna sijainti Control ja B
Siirry viimeisimpään sijaintiin Control ja G

18.5 Winluetuksen oman ruudunlukuohjelman Puhenäppäimet

Hidasta puhetta Tavuviiva
Nopeuta puhetta Plus
Keskeytä puhe Control
Lue artikkeli Enter
Julkaisun jatkuva luku Control ja Enter
Lue asiakirja Control ja Enter
Toista aktiivinen rivi Välilyönti
Puhu lisätietoja artikkelista tai julkaisusta
Shift ja F2&.

Artikkeli päättyy