Luetus iOS-laitteelle

(Päivitetty: )

Sisällys

Ios Luetus-sovelluksen käyttöohje on kirjoitettu olettaen käyttäjän hallitsevan VoiceOver-ruudunlukuohjelman toiminnan. Ohjeessa neuvotaan vain sovelluksen ominaisuuksiin liittyvät toiminnot.

Päivittäistä käyttöä helpottava vinkki on  Suosikit-välilehden käyttö.   Suosikki-listalta voi heti siirtyä lukemaan uusinta julkaisua.

Edellisen version käyttöohje  linkki avautuu uuteen ikkunaan vanhemmille käyttöjärjestelmille.

Sovelluksen rakenne

Luetus-sovellus koostuu useista näkymistä. Päänäkymiin siirrytään sovelluksen alareunassa olevien neljän välilehtipainikkeen avulla. Välilehdet ovat vasemmalta oikealle: Julkaisut, Hae julkaisuja, Suosikit ja Asetukset.

Nämä välilehtipainikkeet eivät ole näkyvissä artikkelinäkymässä, joka on rakenteeltaan erilainen. Artikkelinäkymän alareunassa on sen sijaan näkyvissä sovelluksen sisäistä puhetukea ohjaavia sekä julkaisun selaamiseen liittyviä painikkeita.

Julkaisuvalikoimaan pääsee alareunan vasemman puolimmaisella Julkaisut-välilehtipainikkeella. Ensimmäisessä näkymässä Julkaisut-välilehdellä on lista julkaisutyypeistä (Aikakauslehdet, Asiakkaiden omat julkaisut jne.). Alareunan Julkaisut-painikkeen painaminen ei kuitenkaan automaattisesti vie Julkaisutyypit näkymään, vaan viimeksi sinulla auki olleeseen näkymään, kuten listaan haetuista sanomalehdistä. Edeltävään näkymään siirrytään vasemmassa yläkulmassa olevan Edellinen-painikkeen kautta tai VoiceOverin kahdensormenkuljetus- eli Z-peruutuseleellä.

Julkaisujen hauissa virtuaalinen näppäimistö vie tilaa välilehtipainikkeilta. Tällöin painikkeet nousevat näppäimistöosion yläpuolelle.

Sovelluksen oma puhetuki

Luetus-sovelluksessa on sisäänrakennettu puhetuki, joka toimii artikkelinäkymän lukuikkunassa eli lehtien tai kirjojen tekstejä luettaessa. Kaikkialla muualla ruudunlukuohjelmaa tarvitsevat käyttävät VoiceOveria. Artikkelinäkymässä sovelluksen oma puhetuki lukee automaattisesti lukuikkunassa olevaa tekstiä. Puhetukea ohjaavat painikkeet ovat näytön alareunassa lukuikkunan alapuolella. Artikkelin lukemisen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohdasta kahdensormen kaksoisnapautuksella.

Huomaa kuitenkin, että VoiceOver toimii edelleen näytön muissa osissa ja sen puhe vaiennetaan koskettamalla näyttöä kahdella sormella.

Ensimmäinen käynnistys

Kun olet ladannut Luetus-sovelluksen laitteeseesi ja käynnistät sen, sovellus pyytää rekisteröintiä. Kirjoita ensimmäiseen lomakekenttään Luetus-palvelun käyttäjätunnuksesi ja seuraavaan lomakekenttään salasanasi. Valitse sitten Rekisteröi-painike.

Tunnus kannattaa kirjoittaa virtuaalinäppäimistöltä. Tunnuksen syöttöön voi käyttää myös iOS-järjestelmän pistekirjoitusnäppäimistöä. Joissakin iOS-versioissa pistekirjoitusnäppäimistöltä syötetty pisteen merkki saattaa tulostua tekstikenttään väärin. Tällöin pisteen merkki kirjoitetaan pisteillä 4 ja 6.

Julkaisujen hakeminen

Näytön alareunan Hae Julkaisuja -välilehtipainike avaa tekstikentän, johon kirjoitetaan alias – tai julkaisun tiedostonimi. Kirjoituskentän aktivointi avaa virtuaalinäppäimistön. Haku suoritetaan painamalla Etsi-painiketta, joka löytyy sekä kirjoituskentän jälkeen, että virtuaalinäppäimistön oikeasta alakulmasta.

Aliasnimi on hakunimi, joka tuo sovellukseen julkaisusta aina uusimman numeron. Esimerkiksi Iltasanomien alias on is ja suomen kuvalehden aliasnimi on suom. Aliasnimiä on vain säännöllisesti ilmestyvillä Luetus-julkaisuilla. Tiedostonimi on julkaisun wlf-tiedoston koko nimiosa, esimerkiksi hs220901. Sovellus antaa äänimerkin onnistuneesta hausta, jonka jälkeen julkaisu löytyy Julkaisut-välilehden kautta.

Suosikit

Säännöllisesti ilmestyvistä julkaisuista voi tehdä oman Suosikki-listan, jolloin kaikki suosikkijulkaisut saa haettua yhdellä kertaa. Päivittäistä käyttöä sujuvoittaa, kun suosikkilistalta avataan uusin julkaisu heti luettavaksi.

Suosikki-listan luot seuraavasti:

 1. Valitse ensin näytön alareunasta Suosikit-välilehtipainike.
 2. Alussa Suosikki-lista on tyhjä. Näytön oikeassa yläkulmassa on muokkaa-painike. Tätä napauttamalla näytölle avautuu listaus Luetus-palvelun säännöllisesti ilmestyvistä julkaisuista.
 3. Valitse haluamasi julkaisut napauttamalla julkaisun nimeä, jolloin sovellus ilmoittaa ”Valittu”.
 4. Kun olet valinnut kaikki haluamasi julkaisut valitse yläreunasta edellinen-painike. , niin valinnat tallentuvat.
  Nyt Suosikit-välilehdellä näkyvät valitsemasi julkaisut ja alimpana löytyy Hae kaikki-painike, jolla haetaan kaikki tuoreimmat suosikkijulkaisut. Voit myös hakea yksittäisen suosikkijulkaisun napauttamalla sitä.
 5. Halutessasi muokata Suosikit-listaa, valitse Muokkaa-painike, tee tarvittavat muutokset ja valitse sitten ”edellinen”.

Julkaisujen lukeminen

Lukeminen

Kaikki haetut julkaisut löytyvät Julkaisut-välilehdeltä, johon pääsee alareunan vasemman puolimmaisella Julkaisut-välilehtipainikkeella.

Haetut julkaisut ovat järjestyksessä julkaisutyypeittäin. Julkaisutyyppejä ovat esimerkiksi aikakauslehdet ja sanomalehdet. Julkaisutyypin sisällä ovat yksittäiset julkaisut, kuten Kaleva ja Iltasanomat.

Artikkelinäkymä eli lukuikkuna

Artikkelinäkymässä itse teksti on lukuikkunassa ja näytön yläreunassa on Edellinen-painike. Näytön alareunassa on lukemista ohjaavia painikkeita.

Lukeminen artikkelinäkymässä tapahtuu joko sovelluksen oman puhetuen avulla, VoiceOverilla tai näönvaraisesti. Voit valita Asetukset-välilehdeltä, haluatko käyttää sovelluksen omaa puhetukea vai VoiceOveria.

Sovelluksen oma puhetuki käynnistyy automaattisesti ja saat sen pysäytettyä artikkelinäkymän alareunan Pysäytä-painikkeella tai kahden sormenkaksoisnapautuksella. Puhe jatkuu Puhu-painikkeesta tai kahden sormen kaksoisnapautuksesta.

Lukuikkunan alapuolelta löytyvät painikkeet Puhu/Pysäytä, Jatkuva luku pois/päälle ja painike, josta valitaan julkaisun selaus lauseen, kappaleen tai artikkelin tasolla. Selaustavan voi vaihtaa myös roottorissa Toiminnot-kohdasta.

Selaus tapahtuu lukuikkunassa yhden sormen ylös tai alas pyyhkäisyllä. Artikkeliselaus-, kappaleselaus- ja lauseselaus -toiminnot siirtävät lukukohtaa lukemisen kuitenkin jatkuessa keskeytymättä eteenpäin. Jatkuvan luvun ollessa päällä lukeminen jatkuu julkaisun loppuun, ellei sitä erikseen pysäytetä.

Lukuikkunan yläpuolelta, näytön vasemmasta yläkulmasta löydät Edellinen-painikkeen, jolla pääset julkaisussa edelliselle tasolle. Edelliselle tasolle pääsee myös kahden sormen kuljetus- eli Z-peruutuseleellä.

Puhetuen ohjauseleet

Artikkelin lukuikkunassa toimii sovelluksen oma puhetuki. Sen ohjaamiseen ovat käytettävissä seuraavat ohjauseleet:

Kahden sormen kaksoisnapautus = Puhu/Pysäytä

kahden sormen kuljetus eli Z-peruutusele = takaisin

Yhden sormen pyyhkäisy ylös tai alas = selaus valitulla tasolla, kuten edellinen tai seuraava artikkeli.

Jatkuvan luvun ollessa käytössä pystypyyhkäisyillä siirrytään seuraavaan tai edelliseen artikkeliin.

VoiceOverin käyttäjällä ovat VoiceOverin eleet käytettävissä kaikkialla sovelluksessa, paitsi artikkelinäkymässä. Artikkelinäkymässä VoiceOver eleet toimivat vain VoiceOverin kohdistuksen ollessa muualla kuin lukuikkunassa.

Artikkelin lukeminen VoiceOverilla

Luetuksen asetuksista voi muuttaa artikkelin lukemista siten, että tekstiä luetaan VoiceOverilla, jolloin sovelluksen oma puhetuki poistuu käytöstä. Tämä on hyödyllistä pistenäyttöä käytettäessä, jolloin tekstiä voi vierittää pistenäytön ohjausnäppäimillä. Kun tekstin lukeminen VoiceOverilla on käytössä, on näytön alareunassa Edellinen artikkeli- ja seuraava artikkelipainikkeet.

Lukemisen ohjaamiseen käytetään VoiceOverin yleisiä ohjauseleitä. Kahden sormen pyyhkäisy ylhäältä alas lukee artikkelin VoiceOverilla. Kahden sormen napautus keskeyttää VoiceOverin lukemisen. Jos tekstissä halutaan siirtyä merkeittäin, sanoittain tai riveittäin, valitaan roottorista kiertämällä näytöllä kahdella sormella myötä- tai vastapäivään haluttu vaihtoehto ja luetaan tekstiä pyyhkäisemällä yhdellä sormella alas tai ylös.

Julkaisujen poistaminen

Kun VoiceOver on käytössä, poistetaan julkaisu seuraavasti:

 1. Selaa julkaisujen luetteloa, kunnes olet sen julkaisun kohdalla, jonka haluat poistaa.
 2. Tee yhden sormen pystysuora pyyhkäisy. Toista pyyhkäisy, kunnes VoiceOver sanoo valinnan Poista. Hyväksy kaksoisnapauttamalla.

Ilman VoiceOveria julkaisu poistetaan Julkaisujen luettelossa pyyhkäisemällä poistettavan julkaisun kohdalla yhdellä sormella vasemmalle. Julkaisun nimen perään Näytön oikeaan reunaan tulee punainen Poista-painike, jota näpäyttämällä julkaisu poistuu luettelosta.

Asetukset

Sovelluksen asetuksiin pääsee alareunan Asetukset-välilehtipainikkeella. Asetuksissa ovat seuraavat otsikot ja vaihtoehdot:

Julkaisut:

– Ryhmittele julkaisulista
Tämä on vaihtopainike, jonka ollessa valittuna haetuista julkaisuista muodostuu oman julkaisutyyppinsä alle julkaisukohtaisia valikoita. Esimerkiksi kaikki Lapin Kansa -lehdet ovat Lapin Kansa -valikon alla, eivätkä yhtenä listana kaikkien ladattujen sanomalehtien kanssa.

– Uusin ylimpänä
Valinta järjestää julkaisut muokkauspäivän mukaiseen aikajärjestykseen siten, että uusin julkaisu on valikossa ensimmäisenä. Kun valinta ei ole päällä, ylimpänä julkaisuvalikossa on vanhin julkaisu.

– Erota kappaleet tyhjällä rivillä
Kun tämä on valittuna, alkavat kappaleet vasemmasta reunasta ja kappaleiden välissä on tyhjä rivi.

Kun tämä ei ole valittuna, alkaa uusi kappale sisennettynä ilman tyhjää väliriviä.

Puheen asetukset:

– Käytä VoiceOveria tekstin lukemiseen.

Vaihtopainikkeen ollessa pois sovelluksen oma puhetuki lukee artikkelit. Asetuksenollessa päällä, voit käyttää VoiceOveria ja pistenäyttöä läpi koko sovelluksen ja selata roottorivalintojen kautta artikkelia merkki tai sanatasolla. Kun VoiceOver on valittuna, muut puheen asetukset katoavat Asetukset-näkymästä.

– Puhenopeus

Tässä kohdassa voit yhden sormen ylös tai alas pyyhkäisyin muuttaa sovelluksen oman puhetuen lukunopeutta.

– Puheääni-painike

Tämän painikkeen kautta pääset valitsemaan, onko sovelluksen käyttämä ääni Satu, Satu (parempi), Onni vai Onni (parempi).

Muut asetukset

– Siirry seuraavaan ylöspyyhkäisyllä
Tämän asetuksen ollessa päällä yhden sormen ylöspäin-pyyhkäisy selaa eteenpäin. Ottamalla tämän asetuksen pois päältä, voi selailla yhden sormen alaspäin pyyhkäisyllä VoiceOver roottori-toiminnon tapaan.

– Näytä vahvistusviestit

Tämän asetuksen ollessa päällä ilmestyy haun päätteeksi näytölle vahvistusviesti haun onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Viesti kuitataan pois napauttamalla OK-painiketta. Kun asetus on pois päältä, onnistuneesta hausta kuuluu vain äänimerkki ja epäonnistuneesta hausta näytölle tulee ilmoitusviesti.

Tiedossa olevia puutteita

 • Julkaisun jatkuva lukeminen saattaa keskeytyä muutaman artikkelin jälkeen. Tuolloin jatkuva luku on aloitettava uudestaan.
 • Palattaessa valikoilla takaisin, lukukohta voi olla valikon lopussa tai muuten väärässä kohdassa. Oikeaan lukukohtaan palataan vaakapyyhkäisyillä.
 • Handsfree-kuulokkeiden ohjaimella ei voi selata julkaisun artikkeleita.
 • Sirin käyttö tai lukemisen aikana tuleva puhelu sekoittaa lukemisen, jolloin sovellus on suljettava ohjelman vaihtajasta ja käynnistettävä uudestaan.
 • Julkaisujen avaaminen tai tallentaminen suoraan selaimella ei vielä toimi.
 • Jos artikkelin otsikon ja tekstin  välissä on enemmän kuin yksi tyhjä rivi, niin artikkelia ei  pysty lukemaan.
 • Lukitulla näytöllä olevat edellinen ja seuraava painikkeet eivät ole aktiivisia  
 • Kun jatkuva luku on päällä ja lukeminen siirtyy ylemmältä tasolta seuraavalle, niin tasosiirtymää ei kerrota.

Ohjeen loppu

Artikkeli päättyy